Prærietrane – for første gang i Nordjylland

Prærietrane

Prærietrane ved Gravlev. Foto: Ole Krogh

Af Hans Christophersen 
Fotos: Torben Nielsen og Ole Krogh

Onsdag den 17. februar var jeg sammen med Esben Sloth Andersen på vores ugentlige fugletur. Vi gik ved 11-tiden nordvest for Gravlev Sø, da der indløb en melding om Prærietrane ved ….. Gravlev Sø! Jamen, det var jo der, vi var! Det viste sig, at Aage Langeland, der bor i landsbyen Gravlev med udsigt over søen havde taget fotos af en trane og lagt dem på Facebook – og så gik det hurtigt. Der var jo ikke tale om en traditionel Trane – selv om det også ville have været usædvanligt ved den endnu næste isdækkede sø, som kun havde åbent vand grundet den tilløbende Gravlev Kilde – nej, det var en Prærietrane. En traneart, der er udbredt i Nordamerika op til Alaska og også i et mindre område i det østligste Sibirien på den anden side af Beringstrædet.

Prærietrane

Prærietrane ved Gravlev. Foto: Torben Nielsen

Vi fandt ud af, at fuglen nok befandt sig ved kildens udløb og satte det lange ben foran. Vi mødte Søren Kristoffersen og Johnny Laursen, der allerede var ankommet i søgen efter tranen, og da vi nåede frem til byen og kildebækken, var endnu en håndfuld ankommet. Skønt meget diset blev tranen hurtigt lokaliseret og Aage, der er nabo til bækken, tog også imod og inviterede os om i haven til et endnu bedre kig, hvor vi kunne se tranen fint – med nogenlunde corona-behørig afstand. Altså til hinanden, ikke til tranen. Den stod godt hundrede meter væk og lod sig ikke forstyrre af de stadig flere folk, der kom for at opleve sjældenheden. Flemming Ahlmann var også på plads med sit filmgrej og optog dette fine filmklip: https://beta.netfugl.dk/artikler/2040/se-video-af-praerietranen-ved-gravlev-soe

Pludselig lettede fuglen og fløj nordpå, heldigvis kun kortvarigt, idet den atter gik ned på marker nordvest for søen. Den blev ved søen, og alle der kom forbi den dag, fik tranen at se. Den gik til overnatning, og flere var på plads i støvregnen den følgende morgen. Tranen stod i første omgang på isen, men fløj kort efter atter til engen ved kilden. Her fouragerede den til kl. 10:30, hvorefter den lettede, tog højde og forsvandt nordpå. Fuglen vendte imidlertid tilbage kl. 17:15 for at overnatte ved søen.

Prærietrane

Prærietrane ved Gravlev. Foto: Torben Nielsen

Det lokkede flere til fredag morgen, hvor vi var ti-stykker på plads ved solopgang. Her stod tranen igen kortvarigt på isen, inden den igen tog turen til kilden. Opholdet her blev dog kortvarigt, idet den allerede kl. 07:52 lettede og fløj nordpå. Resten af dagen og ikke mindst sidst på eftermiddagen var tilstrømningen af håbefulde folk stor – forventningen var, at den atter ville komme ind til overnatning til ”aftalt” tid. Efterhånden stod ca. 80 mennesker spredt (med nogenlunde afstand) langs grusvejen nord for Gravlev og vest for søen, men nej! Tranen vendte ikke tilbage og er ikke set siden.

Fredag dukkede et opslag fra Thomas Munch op på Facebook. Han havde filmet tranen på en mark uden for Gravlev allerede tirsdag, altså dagen før Aage Langeland tog sine billeder. Efterfølgende har jeg endvidere talt med lokale, der gik tur ved søen søndag eftermiddag (14/2) og her undrede sig over, at der ikke kun var Fiskehejrer men også en trane ved søen. Så sandsynligvis har Prærietranen allerede været ved søen på det tidspunkt. Hvor den dukker op næste gang – om nogensinde – må tiden vise.

Det er med stor sandsynlighed samme fugl, som i januar blev set på Sjælland og i oktober i Nordsverige. Tidligere foreligger blot et dansk fund fra Møn fra 2013. Se Jan Skrivers omtale af fuglen fra Sjælland: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1926