Fuglegruppen i Vesthimmerland
 
Vi er en gruppe fugleinteresserede i Vesthimmerland, som tager på ture hver 2.-3. uge. Vi tager primært på ture i Vesthimmerland og Vejlerne, men vover os ind i mellem ud på længere ture. Vi har været på Hirsholmene, Værneengene og Lista i Norge. Turene er gratis bortset fra transport- og eventuelle overnatnings-udgifter, men forudsætter medlemskab af DOF.
 
Tilmelding til gruppen og de enkelte ture skal ske til Gunnar på 2982 2865 eller gunnar.hansen.post@outlook.dk
 
Vi har en medlemsliste med kontaktoplysninger og mailadresser, så den interne kommunikation foregår direkte pr. e-mail. Turplan fremsendes løbende til medlemmerne og kan rekvireres hos Gunnar.

Brusådalen på De Himmerlandske Heder. Foto: Gunnar Hansen