Fuglegruppen i Vesthimmerland
 

Grønsisken i Rønhøj Plantage. Foto: Gunnar Hansen


Vi er en gruppe af fugleinteresserede i Vesthimmerland, som tager på ture sammen. Vi tager primært på ture i Vesthimmerland, men vover os ind i mellem ud på længere ture – f.eks. til Hirsholmene. Turene er gratis bortset fra transportudgifter, men forudsætter medlemskab af DOF.
 
Tilmelding til de enkelte ture skal ske til Gunnar på 2982 2865 eller gunnar.hansen.post@outlook.dk
 
Alle medlemmer i gruppen bedes om at sende deres kontaktoplysninger til en medlemsliste, som alle medlemmer i gruppen får tilsendt på e-mail for at kunne koordinere fælleskørsel på turene.
 

Foreløbigt program for efteråret 2021

Dato 

Tur 

Mødested 

31.7.21 

kl. 9 

Hyllebjerg Bakkker, se link 

ca. 5 km. 

P-plads ved Hyllebjerg Kirke 

Hyllebjergvej 56, Hyllebjerg. 

21.8.21 

kl. 9 

Lerkenfelt Ådal, Ullits og Storholm, se link1 og link 2.  

ca. 10 km 

P-plads ved Ullits Kirke. 

Ullitshøjvej 120, Gl. Ullits, 9640 Farsø 

11.9.21 

kl. 9 

Hverrestrup Bakker og Skatskov 

5+5 km, se link1 og link 2 (DOF) 

P-plads ved hovedvejen ved Hverrestrup Bakker, se kort i link 

26.9.21 kl. 9 

Kyø Dale/ Ajstrup Hede, se link 

10 km 

Den nordligste P-plads ved Borupvej i Kyø Dale. 

3.10.21 

kl. 9 

Ulvedybet og Store Vildmose, 2 km 

Fugletårnet ved Ulvedybets sydvestlige ende. 

23.10.21 

kl. 10 

Lille Vildmose 

afventer aftale med Anton 

7.11.21 

Kølsen/Skals Ådal, 5 km 

Kølsen P-plads 

Bemærk 3.10 og 14.11 er søndage, resten lørdage.

I tilfælde af ændringer meddeles de pr. email til medlemmerne.

Venlig hilsen

Gunnar Hansen