HomeGråmejserNord

GråmejserNord   –   Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling.
Tlf.: 20 28 44 05
pes@vildtfarmnord.dk

Svend Erik Mikkelsen.
Tlf.: 61 60 73 61
svemik45@hotmail.com

Peter Manstrup.
Tlf.: 20 54 01 20
p.manstrup@gmail.com

 

Mail-liste for GråmejserNord.
For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne. 

Send din mail adr. til: svemik45@hotmail.com  mærket til Gråmejselisten.

 

Ture i 2024:

Frederikshavn-området, fredag den 19. januar 2024.
Mødesteder: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 9.00 og Bangsbo Kirke kl.10.00.
Årets ”nytårstur” går mod Frederikshavn, hvor vi håber på at se nogle af de arter, som vi ikke fik set
på sidste januar-tur i Gravlev. Der er chance for Vandstær ved Møllehuset, og der har de seneste
vintre været Isfugl i Skansehavnen. Vi regner med at slutte turen af med at køre til Strandby.
Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

Fjorden rundt fra Østerby til Nibe, mandag 12/2 2024.
Mødesteder: Bouet kl. 8.30 for fælleskørsel og ved Oksholm Kirke kl. 9.00.
Denne tur følger i Novana fugletællernes fodspor. Vi skal ud og se hvad der gemmer sig af
vintergæstende fugle i og omkring Limfjorden fra Ulvedybet til Aggersund og videre syd over
tilbage mod Aalborg. Altså en tur rundt om fjorden. Det bliver både et kig ind i baglandet og steder,
hvor vi kommer helt ud til fjorden på begge sider. Vi vil se masser af svaner, gæs og andefugle og
forskellige rovfugle. Måske også flokke af fouragerende småfugle.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

På Vingerne med Skagen Fuglestation, tirsdag den 27. februar 2024 kl. 14-16 i Golfhuset,
Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Fuglestationens forstander vil fortælle om årets gang på fuglestationen og viser billeder fra det
forgangne års mange fugleoplevelser og aktiviteter i felten. Han vil også se fremad og berette om
overvejelser og planer for Fuglestationen i fremtiden. Kom med og bliv klogere på Skagen
Fuglestation – hele Nordjyllands Fuglestation.
Oplægsholder: Naturvejleder Simon S. Christiansen
Der kan købes kaffe og kage, og biblioteket er åbent.

Skindbjerglund, torsdag den 4. april 2024.
Mødesteder: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 8.15 og Gerding Kirke kl. 9.00.
Vi går en tur i den fine gamle skov ned til Lindenborg Å.
Der er fuglestemmekursus dagen før i Golfhuset, så herude kan vi prøve dem af. Det er også et fint
sted for hulrugende fugle. Hvis vi er heldige, ser og hører vi Sort- og Grønspætte.
Turen varer 4-5 timer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

Øland, torsdag den 2. maj 2024, kl. 14-16 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Vi vil fortælle om de specielle arter der findes på Øland i maj måned af orkideer, sommerfugle og
østlige fuglearter.
Mødeledere: Svend Erik Mikkelsen, Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.
Der kan købes kaffe og kage, og biblioteket er åbent.

Bustur til Øland den 27. – 30. maj 2024.
Med Hanstholm Rejser bus og på Strand Hotell, Borgholm (4 stjerner). Pris: 5.098 kr., tillæg for
enkeltværelse 1.080 kr.
Øland har en meget speciel jordbund og deraf mange orkidéer, samt mange fugle med østlige
udbredelser. Besøg på nordens største bog- og naturbutik ved Stenåsa.
Mulighed for fugle som: Hedehøg, Nordisk Lappedykker, Rovterne, Hvidhalset Fluesnapper,
Høgesanger, Hedelærke, Rødstrubet Piber. Sjældenheder kan dukke op som: Pirol, Biæder, Lille
Fluesnapper, Steppehøg og Lundsanger.
Turledere: Poul Erik Sperling, Jan Skjoldborg, Svend Erik Mikkelsen og Peter Manstrup.
Gerne hurtig tilmelding til Jan Skjoldborg Kristensen, Mail: jan.skjoldborg.kristensen@gmail.com,
tlf. 5361 1429. Yderlige spørgsmål til Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk.
Sidste frist for tilmelding er 7. april 2024, vi tager max. 41 deltager med, herefter venteliste.
Mere om turen senere på dofnord.dk.

Vendsyssels østkyst fra Gerå til Stensnæs onsdag den 21. august 2024.
Mødesteder: Kvicklys P-plads kl. 14.30 og P-pladsen Borgmestermolen i Gerå Enge kl. 15.
Som det ses af denne turs mødetidspunkt, laver vi her en eftermiddag/aftentur. Tanken er at se på de
mange vadefugle der fouragerer langs kysten fra Gerå til Stensnæs i et godt medlys. Det er en tur
som vi tror, kan give overraskelser af, hvad vi ser på turen.
Turledere: Peter Manstrup og Svend Erik Mikkelsen.

Fuglestemmer.
Vi vil lade nogle forskellige komme og fortælle om og høre 5-10 fuglestemmer pr. gang fra kl.
10.30 – 11.30. Tag gerne din fuglebog med.
Onsdag den 7. februar 2024: Ugler ved Poul Erik Sperling.
Onsdag den 3. april 2024: Skovfugle ved Svend Erik Mikkelsen.
Onsdag den 5. juni 2024: Natsanger ved Poul Erik Sperling.
Vi vil servere kaffe og småkage, ligesom der er mulighed for at se og låne bøger.

Nye Fuglebøger.
Vil du se fotos og omtale af de nye fuglebøger, der kommer ind til Fuglebiblioteket i Golfhuset.
Så se under Facebook gruppen ”Fuglebiblioteket DofNord”, her er en løbende oversigt

Fælleskørsel: Folk må selv lave aftaler. Vi foreslår ved samkørsel, at kørsel med kun en passager, betaler denne 1 krone pr. kilometer til chaufføren. Ved kørsel med mere en passager betaler hver passager 0,75 kr. pr. kilometer til chaufføren.

Vi håber at møde Jer på turene og til møderne – hilsen

Svend Erik Mikkelsen, Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.