ForsideGråmejserNord

GråmejserNord   –   Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling.
Tlf.: 20 28 44 05
pes@vildtfarmnord.dk

Svend Erik Mikkelsen.
Tlf.: 61 60 73 61
svemik45@hotmail.com

Peter Manstrup.
Tlf.: 20 54 01 20
p.manstrup@gmail.com

 

Mail-liste for GråmejserNord.
For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne. 

Send din mail adr. til: svemik45@hotmail.com  mærket til Gråmejselisten.

 

Ture i 2023  

Zello, tirsdag den 22. august kl. 14-16 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
For at forbedre kommunikationen mellem os, når vi kører i mange biler, laver vi dette mini kursus.
Vi bruger først en lille time på at gennemgå og indstille vores telefoner.
Så drikker vi kaffe og herefter går vi ud i Golfparken for at prøve Zello af i praksis.
Peter, Svend Erik og Poul Erik vil prøve at lære det fra os vi ved og kan om Zello.
Der kan købes kaffe og kage og biblioteket er åbent.

Vendsyssel østkyst fra Aså Havn til Hals, onsdag den 23. august.
Mødesteder: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 8.30 og Aså Havn kl. 9.00.
Dette er en tur hvor vi sætter fokus på vadefugle. Vi starter med at kigge på strandengene omkring
Aså Havn og kører derefter ned langs kysten mod syd. Næste stop er ved Gerå Enge. Her er der fin
udsigt til sandbankerne ud for, hvor der er masser af trækkende vadefugle der raster. Havørne og
Vandrefalk ses ofte. Turen fortsætter videre mod Nordmandshage med udsyn til Limfjordens udløb.
Turen forventes at vare omkring 6 til 7 timer.
Turledere: Peter Manstrup og Svend Erik Mikkelsen.

Louns-området, torsdag den 14. september.
Mødesteder: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 8.30 og Strandby Kirke (Vest Himmerland) kl.
9.30.
Der er stadig vade- og andefugle på vej mod sydligere himmelstrøg. Vi håber, at nogle af dem gør
holdt i det smukke landskab omkring Louns halvøen, der byder på lokaliteter som Risgårde Enge,
Louns Sø og Lerkenfeld Ådal.
Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

Ulvedybet og området deromkring, tirsdag den 24. oktober.
Mødesteder: Kvickslys P-plads, Loftbrovej, Bouet for samkørsel kl. 8.30, og kl. 9.00 ved broen der
går over Ryå nær udløbet. Vi starter ved Ryås udløb og laver en rundtur i områder derfra. Vi kører
bl.a. til Kytterne, Søenge, Ølandsvejlen og Tøtterne, samt Ulvedybet, alt efter hvor fuglene er.
Vi forventer at se svaner, gæs, rovfugle, masser af andefugle i Ulvedybet, samt hvad der ellers er af
fugle i området. Hvis vejret er til det, kan turen sluttes med at se på indflyvende fugle til
overnatning i Ulvedybet. I så fald varer turen over 9 timer. Ellers varer den omkring 7 timer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Thomas T. Pedersen viser billeder og fortælle om Falsterbo i Skåne, onsdag den 8. november
kl. 14-16 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Thomas skriver:”Falsterbo og Skåne er et mekka for fugleinteressede, når det drejer sig om
efterårstrækket.
Det kunne godt være et interessant udflugtsmål for GråmejserNord.
Jeg vil fortælle om erfaringer og indtryk og vise fotos fra 3 udflugter med en lille gruppe venner til
Falsterbo, som jeg gjorde i efteråret 2020, 2021 og 2022”.
Der kan købes kaffe og kage, og biblioteket er åbent.

Als Odde, Øster Hurup og Lille Vildmose, mandag 20. november.
Mødesteder: Pendlerpladsen Sauers Vej kl. 8.30 og Als Odde – ”ved Grillen” kl. 9.30.
Vi starter med en rask tur langs strandengen. Forhåbentlig er der pænt med ande- og rovfugle at se.
Dernæst går turen via Øster Hurup Havn til forskellige observationsposter i Lille Vildmose. På
denne tid af året er mange gæs ankommet fra nord for at overvintre i Vildmosen: Blis-, Sæd-,
Canada- og Bramgæs.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Peter Manstrup.

Østerådalen med efterfølgende julefrokost, tirsdag den 5. december.
Mødested: P- pladsen Østerådalen, Over Kæret kl. 10. Turen varer omkring 2 timer.
Vi går en tur i området og ser hvad der er af fugle, inden vi samles til julefrokost i Golfhuset.
Julefrokosten afholdes som vanlig med mad der købes udefra. Du medbringer dine egne
drikkevarer. Vi hygger os med snak om året der gik, og vi modtager gerne kommentarer til årets
program med henblik på inspiration til næste års turprogram, som vi planlægger efterfølgende uge.
Tilmelding: svemik45@hotmail.com

Frederikshavn-området, fredag den 19. januar 2024.
Mødesteder: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 9.00 og Bangsbo Kirke kl.10.00.
Årets ”nytårstur” går mod Frederikshavn, hvor vi håber på at se nogle af de arter, som vi ikke fik set
på sidste januar-tur i Gravlev. Der er chance for Vandstær ved Møllehuset, og der har de seneste
vintre været Isfugl i Skansehavnen. Vi regner med at slutte turen af med at køre til Strandby.
Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

Fuglestemmer.
Vi vil lade nogle forskellige komme og fortælle om og høre 5-10 fuglestemmer pr. gang fra kl.
10.30 – 11.30. Tag gerne din fuglebog med.
Onsdag den 6-9-2023: Vadefugle ved Poul Erik Sperling.
Onsdag den 4-10-2023: Måger ved Svend Erik Mikkelsen.
Vi vil servere kaffe og småkage, ligesom der er mulighed for at se og låne bøger.

Holland Rapport.
Vi har lavet en lille rapport om vores Hollands-tur, den medsender vi som en PDF fil.
Jeg laver nogle trykte med limindbinding, den er på 13 sider, og tager dem med til GråmejserNords
ture, hvor de er til salg og koster 35 kr. Poul Erik.

 

Nye Fuglebøger.

Vil du se fotos og omtale af de nye fuglebøger, der kommer ind til Fuglebiblioteket i Golfhuset.
Så se under Facebook gruppen ”Fuglebiblioteket DofNord”, her er en løbende oversigt

 

Fælleskørsel: Folk må selv lave aftaler. Vi foreslår ved samkørsel, at kørsel med kun en passager, betaler denne 1 krone pr. kilometer til chaufføren. Ved kørsel med mere en passager betaler hver passager 0,75 kr. pr. kilometer til chaufføren.

 

Vi håber at møde Jer på turene og til møderne – hilsen

Svend Erik Mikkelsen, Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.