ForsideGråmejserNord

GråmejserNord   –   Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling.
Tlf.: 20 28 44 05
pes@vildtfarmnord.dk

Svend Erik Mikkelsen.
Tlf.: 61 60 73 61
svemik45@hotmail.com

Peter Manstrup.
Tlf.: 20 54 01 20
p.manstrup@gmail.com

 

Mail-liste for GråmejserNord.
For kort-varsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før.
Kan eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Krabtårnet, Vejlerne. 

Send din mail adr. til: svemik45@hotmail.com  mærket til Gråmejselisten.

 

Ture i 2023  

Gravlev Ådal, mandag den 23. januar 2023.

Mødested: P-pladsen lidt nord for Kousbækken i Rebild Bakker kl. 10.00.

Vi vil på denne tur lede efter vinterfugle som Vandstær, Bjergvipstjert og eventuelt Isfugl i kilder og bække i området. Kousbækken kaldes også Kovadsbækken og starter i en stor vældkilde oppe i Stendalen, som vi starter besøget ved, og hvad der videre skal ske afgøres på dagen.

Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup

 

Hirtshals Havn/ Tornby Klitplantage, onsdag den 15. februar.

Mødested: 9.00 i Bouet ved Kvicklys P-plads for samkørsel. 10.00 Hirtshals Fyr.

Vi starter med et kig fra fyret og kører derefter til havnen og kigger på, hvilke fugle der ses i bassinerne. Turen fortsætter til østhavnen. Herfra kører vi til Tornby Klitplantage med håb om at finde rastede småfugle. F.eks. korsnæb, siskener, finker m. fl.

Turen varer op til 6 timer.

Turledere: Peter Manstrup og Svend Erik Mikkelsen

 

Vejlerne, mandag 20. marts. Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30 eller Naturcentret på Bygholm dæmningen kl. 09.30.
Vi begynder med at observere ved Midtsøen på Bygholm. Herefter kan vi vælge at køre til Kraptårnet, Lund Fjord skjulet, Kærup Holme/Kogleaks, Tømmerby Fjord og Arup Vejle. Hvilke tårne/skjul vi besøger besluttes på dagen. Der er mange gæs, ænder og vadefugle på dette tidspunkt, men også gode muligheder for at se Havørn, Vandrefalk, Trane og Skestork.

Turen varer 6-7 timer, husk derfor madpakke og drikkevarer.

Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling

 

Råbjerg, tirsdag den 18. april 2023. Mødested: Blæsbjerg ved indkørslen til Råbjerg Mose, Rødebrovej kl. 9.00. Samkørsel fra Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 8.00.

Vi tager rundt i området og besøger lokaliteterne: Råbjerg Mose, Gårdbogård Sø, Præstesø og Råbjerg Hede.

Tidligere var Råbjerg Mose den eneste lokalitet i DK med ynglende Traner. De er nu almindelige mange steder, specielt i Jylland, og de er talrige i Råbjerg, så dem ser vi nok en del til. Der vil også på denne tid være nogle rovfugle i området, der enten raster eller er på gennemtræk mod Skagen.

Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup

Foredrag i Golfhuset af Preben Clausen, seniorforsker ved Århus Universitet, torsdag den 20. april kl. 14 til 16.
Vi udsender nærmere beskrivelse om foredragets indhold senere på året. Vi kan garantere, at det bliver inspirerende og spændende. Det kommer til at handle om de fugletællinger, som Århus Universitet står for organiseringen af, samt hvad resultaterne bruges til.

Bustur Holland 22-25 maj 2023. 

Vi arbejder med den samme tur, som vi måtte aflyse i 2020.

Fugletur til Holland!

22-25 Maj 2023 DOF-Nordjyllands GråmejserNord på tur! Denne gang går turen til Holland med et par stop undervejs i Tyskland, på ud og hjemturen. Gråmejserne i Nordvestjylland inviteres til at deltage, og turen er også åben for andre interesserede i det omfang der er ledige pladser.

Turen køres ved min 25 deltagere, og max. antal er sat til 40 personer.

Det er muligt at stige på bussen i Thisted, Nørresundby og Viborg, samt evt. langs motorvejen sydpå!

På udrejsen besøges et område ved det tyske vadehav omkring Hamburger Hallig, hvorefter vi fortsætter til vores hotel i det nordøstlige Holland. Hotellet er beliggende klos op af Zuidlaardermeer reservatet, et af Hollands fine fugleområder lidt syd for Groningen. Området er særdeles rig på vandfugle af forskellige art, ænder, gæs, lappedykkere, terner og hejrer m.m., også de mere usædvanlige. Vi vil også besøge andre gode fugle områder i den nordlige og centrale del af Holland.

Ydermere besøger vi et eller flere rewilding områder, hvor vilde heste og okser lever frit. Også her ses der mange fugle! Se evt. vedlagte artikel: http://danarige.dk/oostvaardersplassen/.

I Holland findes der mange ornitologer som bidrager med observationer. Her kan man følge med i hvad der ses på et givent tidspunkt: https://www.dutchbirdalerts.nl/.

Vi vil følge med her og vil køre efter usædvanlige fugle inden for en rimelig afstand. Spændende fugle vi sandsynligvis får at se: purpurhejre, nathejre, skestork, Savisanger, drosselrørsanger, pirol og mange andre.

Efter 2 begivenhedsrige dage i Holland tager vi den sidste overnatning i 1 Tyskland.

På hjemrejse dagen vil vi besøge yderlig et par lokaliteter i Tyskland.

Prisen er 4398 kr. inkl. Bustransport,3 overnatninger på hotel 3 ell. 4*, morgenmad og aftensmad. (Tillæg Enkeltværelse +1250 kr) Det er også muligt at tilmelde sig til delt dobbeltværelse, så man kan spare tillægget! Hvis altså der er andre som har tilmeldt sig til delt dbb.værelse!

 Turen arrangeres i samarbejde med Hanstholm Rejser!

Turledere: Jan Skjoldborg Kristensen, Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

Det er vigtigt at tilmelde sig hurtigst muligt, så vi får vished for at turen kan gennemføres! Tilmelding på nedenstående mail. Jan.skjoldborg.kristensen@gmail.com

Sidste frist for tilmelding er 12. marts 2023.

Yderlige oplysninger: Poul Erik Sperling tlf. 20 28 44 05, mail: pes@vildtfarmnord.dk.

Jan S.Kristensen tlf. 53 61 14 29, mail jan.skjoldborg.kristensen@gmail.com

Sommerfugle og biodiversitet. Golfhuset, torsdag den 1. juni kl. 14 til 16.
I foredraget gennemgår jeg sommerfuglenes levevis og deres aktuelle situation. Mødet følges snarest efter op med en tur i Hammer Bakker, hvor vi skal finde nogle af de sommerfugle, der er gennemgået på mødet. Brun pletvinge er karakterart i H. B. og flyver netop i juni. Datoen og klokkeslet for turen i felten kommunikeres på mødet og via vores mailliste. Man kan godt deltage i den guidede tur selv om man ikke har deltaget i foredraget. Mødested: P-pladsen ved Vodskov Kirke. Foredrag og turleder: Svend Erik Mikkelsen

Mols, tirsdag-onsdag 6-7. juni 2023.

Mødested: Stubbe Sø ved indkørsel til Skærsø Skovvej fra Ebeltoftvej kl. 10.00. Samkørsel fra pendlerparkeringen på Sauers Vej kl. 8.00.

Vi tager en tur rundt i den smukke istidslandskab og besøger lokaliteter i området. Vi besøger bl.a. Stubbe Sø og kommer måske til Fugleværnsfondens område ved søen. Molslaboratoriet har en fugeletur på deres område 7/6 kl. 5-8. Den er ledet af Morten DD og slutter med kaffe og rundstykker. Denne tur deltager vi på, og man tilmelder sig selv på Molslaboratoriets hjemmeside. Prisen er 285 kr., men det er så inklusive morgenkaffe og entre. Hurtig tilmelding vil nok være godt.

Lige netop på dette tidspunkt af året er aktiviteten i naturen på sit højeste. Alle trækfuglene er nu ankommet, og de er i fuld gang med at hævde territorier og opfostre unger, så der burde være noget at kigge på allevegne.

Vi har base på Ebeltoft Vandrehjem. Værelse booker man selv. Man kan f.eks. også vælge at leje en hytte på en af de to campingpladser i byen.

Tilmelding på p.manstrup@gmail.com

Turledere: Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling, Peter Manstrup

 

Bedsteforældredag i Østerådalen Aalborg, lørdag den 10. juni kl. 13 – 16.

Vi genoptager muligvis dette arrangement efter en pause på nogle år. Vi planlægger den senere på året og udsender invitation med program gennem vores mailliste. Er du ikke på den, er det let at blive det. Se ovenstående under: Mail-liste.

 

Vendsyssel østkyst fra Aså Havn til Hals, onsdag den 23. august.

Mødested: Bouet ved Kvicklys P-plads kl. 8.30eller Aså Havn 9.00.

Dette er en tur hvor vi sætter fokus på vadefugle. Vi starter med at kigge på strandengene omkring Aså Havn og kører derefter ned langs kysten mod syd. Næste stop er ved Gerå Enge. Her er der fin udsigt til sandbankerne ud for, hvor der er masser af trækkende vadefugle som raster. Havørne og Vandrefalk ses ofte. Turen fortsætter videre mod Nordmandshage med udsyn til Limfjordens udløb.

Turen forventes at vare omkring 6 til 7 timer.

Turledere: Peter Manstrup og Svend Erik Mikkelsen

 

Fuglestemmer.

Vi fortsætter med at tage aktuelle fuglestemmer og andre naturemner i småbidder koblet med bibliotekets åbningsformiddage.

Vi vil lade nogle forskellige komme og fortælle og hører ca.10 fuglestemmer pr. gang fra kl. 10.30 – 11.30. Tag gerne din fuglebog med.

Onsdag den 1-02-2023: Ugler ved Poul Erik Sperling

Onsdag den 1-03-2023: Standfuglene ved Poul Erik Sperling

Onsdag den 3-05-2023: Sangerne ved Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.

Vi vil servere kaffe og småkage, samt muligheden for at se og låne bøger.

 

Nye Fuglebøger.

Vil du se fotos og omtale af de nye fuglebøger, der kommer ind til Fuglebiblioteket i Golfhuset.
Så se under Facebook gruppen ”Fuglebiblioteket DofNord”, her er en løbende oversigt

 

Fælleskørsel: Folk må selv lave aftaler. Vi foreslår ved samkørsel, at kørsel med kun en passager, betaler denne 1 krone pr. kilometer til chaufføren. Ved kørsel med mere en passager betaler hver passager 0,75 kr. pr. kilometer til chaufføren.

 

Vi håber at møde Jer på turene og til møderne – hilsen

 

Svend Erik Mikkelsen, Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.