GråmejserNord

GråmejserNord   –   Specielt for SENIORER

Disse ture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Medbring madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture, så kontakt en af kontaktpersonerne:

Poul Erik Sperling.
Tlf.: 20 28 44 05
pes@vildtfarmnord.dk.

Tscherning Clausen.
Tlf.: 98 31 73 54
tctscherning@gmail.com

Svend Erik Mikkelsen.
Tlf.: 61 60 73 61
svemik45@hotmail.com

Peter Manstrup.
Tlf.: 20 54 01 20
p.manstrup@gmail.com

 

Mail-liste for GråmejserNord.

For kortvarsel turer, udsendes der en mail 1-2 dage før. Kan f.eks. være til isvåge ved Sebbersund en solskinsdag, en Brun Tornskade et sted i Nordjylland eller traneovernatning med solskin kl. 17.00 ved Kraptårnet i Vejlerne.

Send din mailadresse til Svend Erik Mikkelsen: svemik45@hotmail.com mærket til GråmejserNordlisten.

 

Ture i 2021  –  Foråret! 


NB! Samkørsel er aflyst indtil videre på grund af Coronaen.
   

Store Vildmose, onsdag den 13. januar.

Mødested: P-pladsen ved Grishøjgårds Krat på Manna Mosevej kl. 09.00.

Vi vil tage rundt i mosen og kikke efter svaner, gæs, rovfugle og måske Stor Tornskade.

Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

 

AFLYST! Nibe og Sebbersund, tirsdag den 9. februar.

Mødested: Nibe Havn vestsiden kl. 9.00. Vi regner med isvåger, for så er de to steder rigtig gode for andefugle, men der er også mange andefugle her i områderne, når der ikke er is, så der er gode muligheder for Lysbuget Knortegås, Stor Skallesluger, Rødben og Stor Regnspove.

Efter de to lokaliteter kører vi videre til en anden lokalitet i området valgt efter vejret den pågældende dag.

Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

 

Skindbjerglund, mandag den 22 marts.

Mødested: Gerding Kirke kl. 09.00.

Vi går en tur i den fine gamle skov ned til Lindenborg Å.

Det er et fint sted for hulrugende fugle. Hvis vi er heldige, ser vi Sort- og Grønspætte, samt mange Stor Flagspætter og måske også de vilde heste, der er udsat i området.

Turen varer 4-5 timer. Medbring proviant.

Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

 

Skagen, en dag i uge 16 – 17 (april).

Mødested: Skagen Nordstrand kl. 08.00. Vi prøver at finde en dag med gode muligheder for fugletræk, og giver nærmere besked nogle dage forinden.

Vi begynder med at se på havtræk ved Nordstrand, hvor der bl.a. kan ses Sule og kjover samt udtrækkende rovfugle. Afhængig af vind og vejr kan vi se efter småfugle i Ellekrattet og senere på dagen rovfugletræk fra Flagbakken eller en af de andre gode lokaliteter.
Trækket er begyndt for rovfugle som Fiskeørn, Blå Kærhøg, Spurvehøg, Rød Glente, Vandrefalk, Dværgfalk og de første Lærkefalke.
Turen bliver en heldagstur, så husk at have rigeligt med drikkevarer og mad med.

Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Peter Manstrup.

 

Udbyhøj/Sødring/Gudenåens udløb, onsdag 19. maj.

Mødested: P- plads lige før færgelejet, Udbyhøjfærgen kl. 9.30.

Vi skal besøge et område, hvor landskabet rummer skov, strandeng, vader og Gudenåens udløb i Kattegat. Der er mulighed for at se og høre en stor palet af fugle, nu hvor ynglesæson er i fuld gang. I Sødringholm Skov er der mulighed for flere rovfuglearter med mere. Sødringholm Strand er en god vadefuglelokalitet.

Derefter tager vi færgen over på sydsiden og kigger på området omkring udløbet til Kattegat. Turen sluttes af med et besøg på Galleri ESK i Ørsted, som bl.a. har en fin udstilling af fugletegninger. Vi er budt på eftermiddagskaffe på stedet. Turen varer omkring 6 timer i området.

Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

 

Vejlerne, torsdag den 10. juni.

Mødested: Tømmerby Kirke kl. 04.00.

Morgentur hvor vi regner med at se og høre mange af rørskovens fugle: Vandrikser, der hviner, Rørdrummer, der pauker, sangere, der synger om kap og Rørhøge, der flyver lavt over rørskoven.

Netop på denne årstid er området et eldorado for fugle og specielt tidligt om morgenen er fuglene aktive.

Turen slutter ved frokosttid så husk rigeligt med mad og kaffe.

Turledere: Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

 

Ulvedybet, torsdag den 26. august.

Mødested: Bjerget i østenden af dæmningen kl. 09.00.

Vi kan begynde med lidt ”kratlusk” på Bjerget. Derefter ser vi på fuglene fra Birkelsesvejen i den østlige del af ”Dybet”, langs dæmningen og fra fugletårnet ved Perlen. Har vi tid og lyst til mere så kan vi køre til pumpehuset på nordsiden af Ulvedybet. Turen varer 4-5 timer, så husk mad og drikkevarer.

Turledere: Svend Erik Mikkelsen og Tscherning Clausen.

 

Fuglestemmer.

De er aflyst indtil videre pga. coronaen, men tages op igen, når det er tilladt.

Der var fin søgning til fuglestemmemøderne, så vi fortsætter med at tage aktuelle fuglestemmer i småbidder koblet med bibliotekets åbningsformiddage.

Vi vil lade nogle forskellige komme og fortælle om og høre 5-10 fuglestemmer pr. gang fra kl. 10.30 – 11.30. Tag gerne din fuglebog med.

Vi vil servere kaffe og en småkage, samt muligheden for at se og låne bøger.

 

Vi håber at møde Jer på turene – hilsen

Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen, Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.