Efterårs-GråmejserNordtur til Als Odde, Mariager Fjord og Havnø

DSC_7694I Region Nordjyllands sydøstlige afkrog, Als Odde, var der indbudt til gråmejsetur i efterårets første måned. Vejret var efterårsagtigt, dog til den lune side, men alligevel mødte 22 deltagere op denne dag, – tirsdag den 8. september. Mange deltagere har været trofaste igennem mange år. Nogle er relativ nye deltagere, som måske er på vej til at være stabile deltagere, og på denne tur var der to helt nye, som ikke har været med før. Velkommen til jer og velkommen til alle deltagere. Vi håber I alle vil få ny viden om fuglenes og naturens forunderlige verden, en masse gode oplevelser i fællesskab med andre mennesker, nye bekendtskaber og måske nye venner. DSC_2927

Hvad kunne vi så byde på af fugleoplevelser denne dag? Fra P-pladsen på Odden var der først og fremmest et meget flot lys ud over Kattegat. Et smukt samspil mellem sol og skyer, vand og land. Grågæs på den anden side af regionsgrænsen ”råbte” nærmest: ”Bliv på jeres side af fjorden, – vi vil have stedet for os selv, i fred for menneskelige forstyrrelse”. En gruppe Lysbuget Knortegæs fandt sig åbenbart forstyrret. De trak ud mod Kattegat, hvor andre allerede var – 95 i alt.

Nogle deltagere havde lyst til at gå en mindre tur, for at komme tættere på kystens vadeflader og for at se, hvad der fandtes. Andre blev ved P-pladsen for at opleve hvilke fugle, der kom forbi. Fugle fra begge gruppers iagttagelser gav ikke mange arter. De vigtigste var fx: Islandsk Ryle 1, Gul Vipstjert 3, Landsvale 60, Stor Regnspove 360, Strandskade 14, Mudderklire 2, samt Skarv 200 og Pibeand 27. Desuden lå der 35 Spættet Sæler ude på en revle.

DSC_3039Efter en kaffepause kørte vi mod Haslevgårde, hvor en lokal deltager havde set en del vadefugle i den forgangne weekend. Men med 13 biler viste det sig umuligt at kommer dertil ad små sommerhusveje. Vejen var ca. 50 m inde lukket, opdagede de forreste biler, da de var drejet fra. Vi tog en hurtig beslutning med de lokale deltageres hjælp og råd, om at få vendt hele kortegen og køre tilbage til Als mole neden for kirken. Det var ikke så ringe et valg endda, for her var der god plads til alle biler. De vigtigste fugleobs her var: Havørn 1, der havde travlt med at fortære et bytte ude på en revle, Lysbuget Knortegås 23, Hvidklire 12, Fiskehejre 20, Toppet Skallesluger 5 og 900 Hættemåger samt flere andre arter.DSC_7691

På den grønne flade strand neden for kirken, står der rigeligt med borde/bænke, så der var plads til alle at sidde med madpakkerne i lunt solskinsvejr. En lokal kvinde var interesseret i at høre om, hvem vi var, der i så stor flok havde indtaget pladsen. Hun havde dog en klar egeninteresse i at få vores opmærksomhed. Der er pt. en lokal vindmøllesag, som mange protesterer imod, og hun var interesseret i at få opbakning til protesten. Den lod vi dog gå videre til lokale folk, der følger sagen og evt. rejser den i vores lokalbestyrelse.

Efter dette lille indslag på turen besluttede vi turledere at slutte dagen af i Lille Vildmose. Vi havde set længe på Havørnen i Als, så nu var ønsket hos flere at se Kongeørn. Den fik vi set, endda i to eksemplarer hængende i luften over Høstemark Skov. Ud over dem stod der mindst 4 Sølvhejrer i de vandfyldte tørvegrave, samt 20 Lille Lappedykker, Dobbeltbekkasin 4 og en Sortklire. Sidste mål af fugleoplevelser for dagens tur var at finde de tre Trane, der var meldt af andre fuglekiggere i Vildmosen. To gamle med en unge stod i en gravebane tæt ved Brandvagttårnet. Det var sådan set det, men en Rørhøg ville lige sige farvel med sin jagende opvisning hen over rørskoven, mens vi tog afsked med hinanden.

DSC_0260 (2)

 

Tekst og Fotos: Svend Erik Mikkelsen

GråmejserNord på Læsøtur

GråmejserNord afholdt “efterårstur” på Læsø fra mandag den 17. til onsdag den 19 august 2020. Da det var lidt forskelligt, hvornår folk kom til øen, var det aftalt, at vi skulle mødes kl 10.00 på campingpladsen i Vesterø, hvor vi skulle bo. De fleste af os skulle bo i campinghytter, der viste sig at være ren luksus. Mandag 17/8 Kl 10.00 kørte 20 Gråmejser i 7 biler til den første lokalitet, der var på den sydvestlige ende af øen, på … Læs videre

DM i Hjemmebirding 2020

Der er vel næppe noget der ligger mere ligetil, efter et forår hjemsendt og indespærret i coronaens-navn, end at starte DM i hjemmebirding. Konceptet er kendt fra Sverige, og herfra har vi forsøgt at samlet lidt inspiration. Konkurrencen løber af stablen lørdag den 12. september fra klokken 00:00 – 16:00. Regler: Reglerne er meget simple, alle medlemmer af Club300.dk og Dansk Ornitologisk Forening kan deltage, men man skal være tilmeldt for at deltage. Tilmelding sker ved at skrive, at man … Læs videre

HEDEN – en anmeldelse

Heden – en bog om de danske heder. Af Hans Jørgen Degn, Aarhus Universitetsforlag, 2019, 272 sider, illustreret. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fond. Hans Jørgen Degn giver, med denne store flotte og illustrative bog, konklusioner og inspirationer til brug for drøftelser om udvikling og beskyttelse af de danske heder. Drøftelser med henblik på fredning af heden contra pleje og bevarelse af heden. Bogen giver inspiration til alle interesserede, til myndigheder og flere organisationer om at igangsætte en … Læs videre

Rise Skov og Skindbjerglund – fri, vild og urørt natur!

Der er endelig kommet et større politisk fokus på skovenes natur i Danmark. Den forrige blå regering udlagde 10.200 ha af statens skove til urørt skov, hvilket vil bringe det samlede areal op på 22.800 ha. I sig selv en god og vigtig udvikling, da urørt skov er det mest artsrige natur, vi har. Problemet med aftalen var bare, at der ville gå rigtig mange år – helt frem til 2065 – inden den kommercielle skovhugst i de kommende urørte … Læs videre

Gulls simplified – en anmeldelse

Gulls simplified. A comparative approach to identification. Af Pete Dunne og Kevin T.Karlson. Princeton University Press, 2019. Vi har fremragende bøger om måger, blandt andet Klaus Malling Olsens Gulls of the world. Men denne bog har en anden tilgang til mågerne, og hvis man altid har syntes, at mågeidentifikation var vildt besværligt, er den en virkelig stor hjælp. Det skal lige siges allerførst, at det drejer sig om måger i USA, og at denne bog omhandler 25 måger, hvor Klaus … Læs videre

Redekasser til salg i Fuglebiblioteket

Efter corona-nedlukning af alting har vi nu et lager af redekasser i fuglebiblioteket. Vi vil meget gerne sælge nogen af dem, så vi kan få penge til ny bøger. Stærekassen koster 60 kr., de andre 50 kr. stykket. På billederne kan du se dels kasser til spurv-rødstjert-musvit, dels til Stær-blåmejse-rødhals. Desuden laver vi redekasser på bestilling til tårnfalk og ugler for 250 kr. stykket , og Henrik kan også på bestilling lave kasser til allike, mursejler, træløber, spætmejse med mere. … Læs videre

I al sin vilde skønhed – Anmeldelse af bog om livet med Vandrefalke

I AL SIN VILDE SKØNHED.  Forfatter Niels Peter Andreasen Forlag er Designmark. Udgivelsesdato 16.6.2012. 2. oplag er bla. støttet af Aage V. Jenssend Fonde og DOF og udgivet i 2019. Sideantal er på 304 sider. Som beundrer af den smukke og hurtige vandrefalk er denne bog en enestående mulighed for at få beretninger og viden om vandrefalkens liv, set igennem forfatterens iagttagelser. Bogen er fyldt med meget beskrivende fortællinger, omkranset af fotografier, skitser og flotte tegninger. Det er en meget … Læs videre

GråmejserNordtur til Fosdalen, Svinklovene og Bulbjerg 15. juni 2020

Så nåede vi frem til sidste gråmejsetur i første halvår med mødested ved Tranum Kirke kl. 09. Vi var dog tre personer, der allerede ankom kl. 08 og så bl.a. to Traner flyve over kirken samt en Spurvehøg med bytte og hørte Rødstjert. Da alle øvrige var ankommet ved 9-tiden, kørte vi til Lerup Kirke og p-pladsen ved øvre del af Fosdalen. Efter at have indtaget formiddagskaffe m.m. gik turen ned gennem den frodige dal. Her er Naturstyrelsen i gang … Læs videre

Fugletur rundt i Langmosen med Rold Skov gruppen

En superskøn sommermorgen i juni mødte 11 glade fuglekiggere op på P-pladsen ved Madum sø for at gå rundt om Langmosen i den østlige del af Rold Skov. De havde ikke været på fugletur sammen hele foråret, og nu var det endelig blevet meldt ud, at man kunne lave offentlige fugleture igen, så nu var det med at kommer derud – ud i den grønne skov ved den fantastiske mose. Den 27 ha store mose er en af Danmarks mest … Læs videre

Så er der fuglestemmekurser i fuglebiblioteket igen

Efter nedlukningen er der nu igen åbent i fuglebiblioteket den første onsdag i hver måned (undtagen juli), og i august genoptager vi fuglestemmekurserne. Onsdag den 5.august kl.10.30 – 11.30 fortæller Poul Erik Sperling om ternernes stemmer. Vi serverer kaffe og småkager; tag gerne din egen fuglebog med. 7.oktober kl.10.30 – 11.30 fortæller Svend Erik Mikkelsen om mågernes stemmer. Tekst og foto: Anni Guldberg Madsen … Læs videre

På denne tid af året – maj/juni

Denne beretning skrives i slutningen af maj/først i juni, men kommer først i avisen i juni. Det er måske at dreje forløbet lidt for meget, men verden har været af lave. Også i vores lille lokalområde. Jeg tænker ikke kun Corona-krisen. Det har vejret også været. Det er da underligt, at vi næsten ikke har haft nætter med frost hele vinteren, men druknede i vand fra oven. Nu er vi så kommet igennem tre forårsmåneder, hvor det har været rekordagtig … Læs videre

700 sjældne fugle slår sensationelt lejr ved Øster Hurup

Biologer opfordrer folk til at vise hensyn til de mange ynglende klyder og terner  En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han forleden spadserede en tur langs Kattegatkysten. På sandbankerne syd for Øster Hurup har en stor flok sjældne fugle nemlig slået sig ned i en stor koloni.  Flot og sjældent syn – Jeg ser tit fugle langs kysten, men det er helt usædvanligt at støde på en så stor fuglekoloni. Der er flest havterner, men også den lille … Læs videre