Nekrolog: Børge Søndergård

Vi har mistet Børge Søndergård

Det er med stor sorg vi har set den 3 december, at Børge Søndergård er død.

Børge blev medlem af DOF i august 2003. Da var han stadig på arbejdsmarkedet, så det var nogle år senere, da han nærmede sig pensionsalderen, at han dukkede op og ville yde en indsats for fugle og natursagen og snart også ved at stille op til bestyrelsen i DOF Nordjylland. Den blev han valgt til i 2015, og han genopstillede ikke i år.

Børge havde masser af energi og lyst til at deltage i arbejdet og viste sig hurtigt klar til at påtage sig forskellige roller. Han var liv og sjæl i DOFs deltagelse i Naturmødet i Hirtshals, han deltog i Grønt råd i Hjørring kommune og i bestyrelsen påtog han sig referentopgaven. Børge var fantastisk til at lave gode velbeskrevne referater. Han lavede hjemmeside og Facebook-gruppe, og han fik masser af venner i hele DOF, hvor han også blev valgt til bestyrelsen for Skagen Fuglestation og deltog i repræsentantskabsmøder.

Hans sans for organisation, konstruktiv tænkning og struktur og hans evne til kontakt med mennesker har vi nydt megen glæde af i DOF Nordjylland. Når et menneske dør, lukker et bibliotek, og Børges bibliotek var stort og rigt.

I alt det Børge gik ind i af foreningsarbejde lagde han en sublim arbejdsindsats og et meget stort engagement, samtidig med han arbejdede ihærdigt for at lære den store fugleverden at kende. Kort og godt: Der var liv i og omkring Børge.

Vi vil savne ham, ikke bare for alt det, han gjorde, men for den han var, og vi vil tænke tilbage på vores mange gode timer med ham

Det er på en måde ufatteligt og mærkeligt, at Børge ikke er her mere iblandt os. Selv om han havde trukket sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet, var han alligevel stadig med hos os, selvfølgelig fordi han satte et stort så aftryk med sin indsats. Ære være hans minde.

På vegne af bestyrelsen i DOF Nordjylland

Svend Erik Mikkelsen og Anni Guldberg Madsen

Naturnationalpark i Rold Skov

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord, Danmarks Naturfredningsforening Rebild og Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland skal hermed varmt anbefale, at der udpeges en naturnationalpark i Rold Skov.

En naturnationalpark i Rold Skov vil markere begyndelsen på en ny og spændende måde at lave naturforvaltning på i Danmark, som i vores øjne er helt afgørende for at vende den negative udvikling for vores biodiversitet. En naturnationalpark i Rold Skov vil være første skridt i retning af at udvikle et stort og sammenhængende naturområde af national betydning i Himmerland. Et naturområde som på sigt kan udvides og suppleres med både offentlige og private naboarealer, hvor det er muligt. På lang sigt vil en naturnationalpark blive et stærkt brand for vores lokalområde og forventes at få meget stor positiv værdi både for os som lokale brugere og for turister. Endelig ser vi frem til en grundig inddragende proces, hvor der bliver lejlighed til at inddrage lokale hensyn i den endelige udformning af naturnationalparken.

Læs det fælles høringssvar i sin helhed her

Gråmejsetur til Store Vildmose

Vores novembertur gik til Store Vildmose. Der var 24 M/K mødt op på P-pladsen på Manne Mosevej, selv om det var en lidt grå og våd novemberdag. Men allerede på pladsen så vi en del overflyvende sjagger og enkelte vindrosler. Vi startede med at gå op i Fugletårnet inde ved søerne. Her var mange gråænder, nogle sangsvaner fløj frem og tilbage, og vi så også nogle pibeænder og krikænder. Inden turens start havde Anders set Stor Tornskade nede i Damfinnerne, … Læs videre

Gråmejserne: En aften i blæst, lys og mørke

Sidste år deltog vi, Gråmejse nord, i et landsdækkende projekt: Oplevelser i mørke. Dette valgte vi at gentage, selv om det ikke var under et landsdækkende projekt i år. Det var en god og anderledes fugle- og naturoplevelse sidste år og det var under de aller bedste betingelser, turen blev afviklet under. Helt vindstille og ikke en sky på himlen. Kunne det mon gentages? Næppe! Vi vidste godt allerede den gang, at de perfekte rammer vi havde, fik vi nok … Læs videre

Vild natur er en gave til Nordjylland

Vild natur er en gave til Nordjylland Nedenstående er udgivet som læserbrev i Nordjyske onsdag den 20. oktober. Læserbrevet er forfattet og udgivet af en samlet bestyrelse for DOF Nordjylland. NATURNATIONALPARKER: Miljøministeren skal i de kommende måneder træffe beslutning om udpegning af 10 nye naturnationalparker på statens arealer i Danmark. I naturnationalparkerne får naturen førsteprioritet. Det betyder, at staten ikke længere skal drive skov- og landbrug her. Til gengæld får græssende dyr som heste og kreaturer lov at leve frit … Læs videre

Gråmejsetur til Agger Tange

Vi mødtes, 25 modne fuglefolk mandag den 4 oktober kl 10 ved nordenden af Ove Sø for at tilbringe et par dage sammen ved Agger Tange. På denne tid af året behøver, man ikke at kede sig derude, hvis man kigger på fugle. Der er noget i kikkerten hele tiden. Ove sø gav nogle stæreflokke og en enkelt sølvhejre. Næste stop var på vejen, der går imellem Ørum og Flade sø. Her blev set turens eneste rørhøg og nogle så … Læs videre

Bogauktion den 2. december

Nu er der blevet sat dato på vores årlige bogauktion til fordel for fuglebiblioteket – 2.12.2021. Den, vi havde 1.september, var et efterslæb fra sidste år med kun halvt så mange deltagere som sædvanlig, så nu håber vi i biblioteksudvalget, at I vil troppe op som I plejer og have en rigtig hyggelig og givende (for fuglebiblioteket) aften.

Vi tager meget gerne imod bøger og andet til bogauktionen, så vi kan komme op i de sædvanlige omdrejninger igen, og vi er i gang med at søge sponsorstøtte.

Vagn Freundlich er som sædvanlig auktionarius, der er amerikansk lotteri og mulighed for at købe kaffe og kage. Selve auktionen starter kl.19, men vi lukker dørene op kl.18.30, så I kan komme ind og kigge på, hvad der er at byde på.

Vi ses!

Biblioteksudvalget

Gråmejsetur til Vilsted sø

Gråmejsetur på en søndag? Jo, – den er god nok! Det havde vi valgt at prøve, da vi havde fået en forespørgsel herom. Måske ville der komme yngre deltagere, end bare os med gråt hår, på en søndag? Vi havde godt nok sat mødetidspunktet til kirketid søndag formiddag den 12. september, men yngre folk går vel ikke mere i kirke, end vi der aldersmæssigt må være gudsriget nærmere, hvis vi tror vi kommer den vej. Kl. 9,45 så det ud … Læs videre

Gråmejsetur til Ulvedybet

Sommerferien er forbi for de nordjyske Gråmejser. Nu trækker vi jer igen ud på oplevelser i naturen, – uanset vejr og vind. 26. august var startdatoen for dette efterårs forløb med forskellige ture. De blev planlagt i coronaens tidsalder, men nu er vi næste ude af dens hårde favntag, og vi håber at kunne gennemføre programmet uden restriktioner. Lige godt 30 personer var mødt op ved Bjerget torsdag den 26. august. Mange gamle kendinge fra efterhånden en del års ture, … Læs videre

Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere – Boganmeldelse

”Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere” Jan Skriver har skrevet et storværk om Lille Vildmose, ikke blot fordi den vejer over tre kilo, en rigtig coffeetablebook, men fordi den rummer en indsigt og en fantastisk formidling af dette enestående naturområde. På bagsiden af bindet står der: ”Kronjuvelen i Danmarks Natur”. Det er sikkert en forlagskonsulent, der har forfattet det i reklameøjemed. Den slags har jeg som regel fordomme overfor, men her rammer det plet. Mon ikke de fleste er kendt … Læs videre

Bogauktion 2020

Vi har lige haft OL2020, og før det Euro2020, så vi vil ikke stå tilbage for det i Biblioteksudvalget. Derfor indbyder vi nu til Bogauktion 2020 d.1.september 2021 kl.19 i glæde over, at det nu kan lade sig gøre. Vi har masser af bøger at sælge – deriblandt 5 kasser bøger fra Skagen Fuglestation, hvor indtægten går til fuglestationen. Vi serverer som sædvanlig kaffe for et beskedent beløb og håber på en hyggelig aften med Vagn Freundlich som auktionarius. De … Læs videre

Invitation til medlemsmøde i DOF Nordjylland

Kære alle medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland Vi gik glip af at mødes til generalforsamlingen i februar, så derfor vil vi gerne indbyde til et medlemsmøde nu, hvor det kan lade sig gøre. Bestyrelsen er derfor superglade for at kunne sende denne invitation ud til jer – vores medlemmer. Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.30 – 15.00 Mødested: Rise Skov, Risevej 3, 9520 Skørping Vi har sammensat et medlemsmøde med et helt fantastisk spændende program: 9.30 Kaffe og … Læs videre