Generalforsamling den 19. marts 2022

Grundet Corona’en og den usikkerhed der er om smittespredning og nedlukninger, har bestyrelsen for Dof Nordjylland besluttet at udskyde generalforsamlingen en måned. Generalforsamlingen vil blive afholdt lørdag den 19. marts kl. 10.00.

Bestyrelsen har også besluttet at flytte den fysiske adresse til Skillingbro Naturcenter på grund af bedre afstandsbetingelser.

Tidsplan:
Kl. 09.00 Morgenkaffe og rundstykker for de, som har lyst.

Kl. 10.00: Oplæg (Mere info kommer senere)

Kl. ca. 11.00 til ca. 12.30: Generalforsamling med nedenstående dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der skal vælges 4 ordinære medlemmer og 2-5 suppleanter.
På valg: Anni (genopstiller ikke), Svend Erik, Aase og Anders (genopstiller)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Gråmejsetur til Hals

Årets første Gråmejsetur startede med en begravelse. Ja, det var heldigvis ikke nogen af os der mødte op ved Hals kirke, tirsdag den 11 januar kl 10, det handlede om. Men flaget var på halv og da klokken nærmede sig 10 minutter i 10, gik det op for os, at begravelsen var samme på tidspunkt, som vi havde sat vores deltager stævne på kirkens p plads. Første handling var derfor, at vi måtte flytte samlingsstedet ned på havnen. Alle ankomne … Læs videre

Bogauktionen i december

Vores bogauktion nr. 36 blev først aflyst på grund af snevejret, men 5 dage senere afholdt vi den så. Der kom 15 købestærke DOF medlemmer, og det var vi glade for. Det var ikke helt så mange, som vi plejer at være, men det skyldes nok Corona én og at vejene stadig ikke var helt gode. Nå men vores erfarne auktionarius Vang Freundlich fik hurtigt gang i buddene, og vi havde en hyggelig aften med en del sjov og drillerier … Læs videre

Nekrolog: Børge Søndergård

Vi har mistet Børge Søndergård Det er med stor sorg vi har set den 3 december, at Børge Søndergård er død. Børge blev medlem af DOF i august 2003. Da var han stadig på arbejdsmarkedet, så det var nogle år senere, da han nærmede sig pensionsalderen, at han dukkede op og ville yde en indsats for fugle og natursagen og snart også ved at stille op til bestyrelsen i DOF Nordjylland. Den blev han valgt til i 2015, og han … Læs videre

Naturnationalpark i Rold Skov

Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord, Danmarks Naturfredningsforening Rebild og Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland skal hermed varmt anbefale, at der udpeges en naturnationalpark i Rold Skov.

En naturnationalpark i Rold Skov vil markere begyndelsen på en ny og spændende måde at lave naturforvaltning på i Danmark, som i vores øjne er helt afgørende for at vende den negative udvikling for vores biodiversitet. En naturnationalpark i Rold Skov vil være første skridt i retning af at udvikle et stort og sammenhængende naturområde af national betydning i Himmerland. Et naturområde som på sigt kan udvides og suppleres med både offentlige og private naboarealer, hvor det er muligt. På lang sigt vil en naturnationalpark blive et stærkt brand for vores lokalområde og forventes at få meget stor positiv værdi både for os som lokale brugere og for turister. Endelig ser vi frem til en grundig inddragende proces, hvor der bliver lejlighed til at inddrage lokale hensyn i den endelige udformning af naturnationalparken.

Læs det fælles høringssvar i sin helhed her

Gråmejsetur til Store Vildmose

Vores novembertur gik til Store Vildmose. Der var 24 M/K mødt op på P-pladsen på Manne Mosevej, selv om det var en lidt grå og våd novemberdag. Men allerede på pladsen så vi en del overflyvende sjagger og enkelte vindrosler. Vi startede med at gå op i Fugletårnet inde ved søerne. Her var mange gråænder, nogle sangsvaner fløj frem og tilbage, og vi så også nogle pibeænder og krikænder. Inden turens start havde Anders set Stor Tornskade nede i Damfinnerne, … Læs videre

Gråmejserne: En aften i blæst, lys og mørke

Sidste år deltog vi, Gråmejse nord, i et landsdækkende projekt: Oplevelser i mørke. Dette valgte vi at gentage, selv om det ikke var under et landsdækkende projekt i år. Det var en god og anderledes fugle- og naturoplevelse sidste år og det var under de aller bedste betingelser, turen blev afviklet under. Helt vindstille og ikke en sky på himlen. Kunne det mon gentages? Næppe! Vi vidste godt allerede den gang, at de perfekte rammer vi havde, fik vi nok … Læs videre

Gråmejsetur til Agger Tange

Vi mødtes, 25 modne fuglefolk mandag den 4 oktober kl 10 ved nordenden af Ove Sø for at tilbringe et par dage sammen ved Agger Tange. På denne tid af året behøver, man ikke at kede sig derude, hvis man kigger på fugle. Der er noget i kikkerten hele tiden. Ove sø gav nogle stæreflokke og en enkelt sølvhejre. Næste stop var på vejen, der går imellem Ørum og Flade sø. Her blev set turens eneste rørhøg og nogle så … Læs videre

Bogauktion den 2. december

Nu er der blevet sat dato på vores årlige bogauktion til fordel for fuglebiblioteket – 2.12.2021. Den, vi havde 1.september, var et efterslæb fra sidste år med kun halvt så mange deltagere som sædvanlig, så nu håber vi i biblioteksudvalget, at I vil troppe op som I plejer og have en rigtig hyggelig og givende (for fuglebiblioteket) aften.

Vi tager meget gerne imod bøger og andet til bogauktionen, så vi kan komme op i de sædvanlige omdrejninger igen, og vi er i gang med at søge sponsorstøtte.

Vagn Freundlich er som sædvanlig auktionarius, der er amerikansk lotteri og mulighed for at købe kaffe og kage. Selve auktionen starter kl.19, men vi lukker dørene op kl.18.30, så I kan komme ind og kigge på, hvad der er at byde på.

Vi ses!

Biblioteksudvalget

Gråmejsetur til Vilsted sø

Gråmejsetur på en søndag? Jo, – den er god nok! Det havde vi valgt at prøve, da vi havde fået en forespørgsel herom. Måske ville der komme yngre deltagere, end bare os med gråt hår, på en søndag? Vi havde godt nok sat mødetidspunktet til kirketid søndag formiddag den 12. september, men yngre folk går vel ikke mere i kirke, end vi der aldersmæssigt må være gudsriget nærmere, hvis vi tror vi kommer den vej. Kl. 9,45 så det ud … Læs videre

Gråmejsetur til Ulvedybet

Sommerferien er forbi for de nordjyske Gråmejser. Nu trækker vi jer igen ud på oplevelser i naturen, – uanset vejr og vind. 26. august var startdatoen for dette efterårs forløb med forskellige ture. De blev planlagt i coronaens tidsalder, men nu er vi næste ude af dens hårde favntag, og vi håber at kunne gennemføre programmet uden restriktioner. Lige godt 30 personer var mødt op ved Bjerget torsdag den 26. august. Mange gamle kendinge fra efterhånden en del års ture, … Læs videre

Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere – Boganmeldelse

”Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere” Jan Skriver har skrevet et storværk om Lille Vildmose, ikke blot fordi den vejer over tre kilo, en rigtig coffeetablebook, men fordi den rummer en indsigt og en fantastisk formidling af dette enestående naturområde. På bagsiden af bindet står der: ”Kronjuvelen i Danmarks Natur”. Det er sikkert en forlagskonsulent, der har forfattet det i reklameøjemed. Den slags har jeg som regel fordomme overfor, men her rammer det plet. Mon ikke de fleste er kendt … Læs videre

Bogauktion 2020

Vi har lige haft OL2020, og før det Euro2020, så vi vil ikke stå tilbage for det i Biblioteksudvalget. Derfor indbyder vi nu til Bogauktion 2020 d.1.september 2021 kl.19 i glæde over, at det nu kan lade sig gøre. Vi har masser af bøger at sælge – deriblandt 5 kasser bøger fra Skagen Fuglestation, hvor indtægten går til fuglestationen. Vi serverer som sædvanlig kaffe for et beskedent beløb og håber på en hyggelig aften med Vagn Freundlich som auktionarius. De … Læs videre