Biblioteksudvalget

Poul Erik Sperling
9240 Nibe
Tlf.: 20 28 44 05.
E – mail: pes@vildtfarmnord.dk

Henrik Christoffersen
9310 Vodskov
Tlf.: 98 25 50 15.
E – mail.: 47henrik@gmail.com

Anni Guldberg Madsen
9700 Brønderslev
Tlf.: 40 21 75 12 / 98 82 23 40.
E – mail.: anniguldberg@gmail.com

Preben Gulbæk
Tornhøjparken 58
9220 Aalborg Øst
Tlf. 21 39 50 59
Email: gpgu@privat.dk

Anders Refstrup
Blomsterskrænten 16
9400 Nørresundby
Tlf. 27698727
Email: dompap@stofanet.dk