Vild natur er en gave til Nordjylland

Vild natur er en gave til Nordjylland

Nedenstående er udgivet som læserbrev i Nordjyske onsdag den 20. oktober.
Læserbrevet er forfattet og udgivet af en samlet bestyrelse for DOF Nordjylland.

NATURNATIONALPARKER: Miljøministeren skal i de kommende måneder træffe beslutning om udpegning af 10 nye naturnationalparker på statens arealer i Danmark. I naturnationalparkerne får naturen førsteprioritet.

Det betyder, at staten ikke længere skal drive skov- og landbrug her. Til gengæld får græssende dyr som heste og kreaturer lov at leve frit og være med til at forme nye og spændende naturlandskaber.

I DOF Nordjylland er vi begejstrede ved tanken om en vildere natur, og vi håber, at flere af de kommende naturnationalparker kommer til Nordjylland.

”En tidlig forårsmorgen støder vi på en flok vilde heste, der fredeligt græsser i en lysning i skoven. Bier og sommerfugle summer omkring de mange blomster, og en tornskade jager akrobatisk de store skarnbasser, der mæsker sig i en stor dynge af hestepærer. En sortspætte hakker fede larver ud af en trøsket træstamme og stærene hopper elegant rundt mellem de græssende heste og samler larver. Af og til forsvinder de ind i skoven, til et hult træ i nærheden, hvor reden med de sultne unger venter. Fra ådalen lyder vibens klagende kald og de elegante fugle forsvarer frygtløst rederne på engene over for en rød glente, der elegant glider henover ådalen, på udkig efter føde i det varierede landskab.”

Det kan lyde som en eksotisk fortælling fra fjerne egne, men det er allerede virkeligheden i Rise Skov, et statsejet naturområde på kanten af Lindenborg Ådal.

Her får motorsav og traktor lov at blive i garagen, for hér er det naturens egne kræfter, der skal råde.

Det betyder ophør af traditionelt skov- og landbrug og goddag til en flok vilde heste, der lever og græsser i landskabet året rundt.

I de kommende år kan det blive hverdag for flere nordjyder, hvis Miljøministeren vælger at lægge én eller flere af de kommende naturnationalparker i Nordjylland.

Her vil vi kunne få helt nye naturoplevelser i storslåede områder, hvor det er de naturlige processer som storme, oversvømmelser og store græssende dyr, der former landskabet.

For naturen er dette en fantastisk god idé!

Det viser sig nemlig, at hovedparten af de sjældne og truede arter netop lever i lysåbne skovlandskaber, og mange af dem er afhængige af forhold, der kun findes i skove, hvor der er masser af gamle og døde træer, plads til naturligt strømmende vand og flokke af græssende dyr.

Ingen af delene kan finde plads i vores skove i dag, som derfor er mørke, ensartede og artsfattige.

I de vilde skove, derimod, findes store mængder gamle og døde træer med hulheder, sprækker og revner, hvor et utal af insekter, svampe, flagermus og fugle kan finde ly og føde.

De vilde skove er også langt vådere, og i de mange skovmoser og sumpe finder guldsmede, padder og sjældne fugle som den sorte stork gode livsbetingelser.

Men det er ikke gjort med flere døde træer og masser af vand.

Der mangler noget. Noget, der kan være med til at skabe endnu mere variation, dynamik og struktur i skovene, og dermed sikre levesteder for endnu flere arter. Vi taler om de store planteædere.

I de oprindelige urskove levede bl.a. bison, urokse, vildhest, bæver, elg og kronhjort.

Alle disse store dyr var med deres adfærd med til at forme skovene, som var langt mere lysåbne og varierede, end vi kender til i dag. Dyrenes græsning holdt lysninger fri for opvækst gennem mange år, og i disse skovlysninger levede en lang række blomster og sommerfugle, som i dag er uddøde.

Og dyrenes ekskrementer udgjorde en sand vitaminbombe i landskabet, hvor et hav af insekter kunne finde føde og lægge deres æg. Og når de store dyr døde, indvandrede en myriade af såkaldte nedbrydere, som levede af dyrenes ådsler, og som igen var føde for større pattedyr og fugle.

De mange vilde arter i den danske natur har gennem årtusinder tilpasset sig de vilde skovlandskaber med store dyr.

Vil vi give disse arter en fair chance i dag, så er det helt nødvendigt, at vi tænker de store dyr som en integreret del af naturen.

Vildere natur er ikke bare en nødvendighed, hvis vi vil bremse tilbagegangen i naturen.

Det er også en unik mulighed for at skabe mere liv og fremgang i vores region. For vild og storslået natur er lig med større oplevelser for os, der bor i regionen. Det ses allerede i dag, hvor der er mange besøgende i Rise Skov, der ønsker at opleve de vilde heste og det spændende landskab, de skaber. Men vild natur er også et guldæg for turisme, og turisme er og bliver en meget vigtig del af fremtidens økonomi i Nordjylland.

Folk rejser langt for at få store oplevelser i uspoleret natur, og disse mennesker skal jo både spise og sove. Så mere vild natur i Nordjylland er også lig med flere kunder i det lokale supermarked, bookninger på B&B, hoteller og vandrehjem og måske nye og endnu uopdyrkede potentialer indenfor f.eks. naturguidning mv.

Et hedt debatemne har i den forbindelse været dyrevelfærden for de store dyr, som f.eks. vilde heste og kreaturer, som efter planerne skal gå og græsse frit i de nye parker.

Mange frygter, at dyrene i naturnationalparkerne kommer til at lide og ikke bliver tilset.

Vi mener imidlertid, at denne frygt er ubegrundet. For det første er vi ikke i tvivl om, at dyrene i de kommende naturnationalparker får et langt bedre liv, end hovedparten af vores nuværende husdyr.

De får jo netop mulighed for at udleve det fulde spektrum af deres naturlige adfærd, når de boltrer sig på de kæmpe store arealer. Og skulle der komme perioder med tørke, en hård vinter eller lignende, så er dyrene fortsat under tilsyn og de lokale forvaltere vil fortsat være forpligtet til at sikre dyrene efter et sæt stramme dyrevelfærdsregler.

I DOF Nordjylland er vi meget optaget af at sikre mere og bedre natur, både for fugle og mennesker. Og vi er ikke i tvivl om, at vi i Rise Skov ser de første skridt på vejen mod en vildere forvaltning af den nordjyske natur, som er nødvendig for at vende den negative udvikling. Derfor bakker vi varmt op om at få en eller flere af de kommende naturnationalparker til Nordjylland.

Så, kære minister, slip naturen løs i Nordjylland og sæt gang i en udvikling, som vi ikke har set mage til i Danmark endnu.

Gråmejsetur til Agger Tange

Vi mødtes, 25 modne fuglefolk mandag den 4 oktober kl 10 ved nordenden af Ove Sø for at tilbringe et par dage sammen ved Agger Tange. På denne tid af året behøver, man ikke at kede sig derude, hvis man kigger på fugle. Der er noget i kikkerten hele tiden. Ove sø gav nogle stæreflokke og en enkelt sølvhejre. Næste stop var på vejen, der går imellem Ørum og Flade sø. Her blev set turens eneste rørhøg og nogle så … Læs videre

Bogauktion den 2. december

Nu er der blevet sat dato på vores årlige bogauktion til fordel for fuglebiblioteket – 2.12.2021. Den, vi havde 1.september, var et efterslæb fra sidste år med kun halvt så mange deltagere som sædvanlig, så nu håber vi i biblioteksudvalget, at I vil troppe op som I plejer og have en rigtig hyggelig og givende (for fuglebiblioteket) aften.

Vi tager meget gerne imod bøger og andet til bogauktionen, så vi kan komme op i de sædvanlige omdrejninger igen, og vi er i gang med at søge sponsorstøtte.

Vagn Freundlich er som sædvanlig auktionarius, der er amerikansk lotteri og mulighed for at købe kaffe og kage. Selve auktionen starter kl.19, men vi lukker dørene op kl.18.30, så I kan komme ind og kigge på, hvad der er at byde på.

Vi ses!

Biblioteksudvalget

Gråmejsetur til Vilsted sø

Gråmejsetur på en søndag? Jo, – den er god nok! Det havde vi valgt at prøve, da vi havde fået en forespørgsel herom. Måske ville der komme yngre deltagere, end bare os med gråt hår, på en søndag? Vi havde godt nok sat mødetidspunktet til kirketid søndag formiddag den 12. september, men yngre folk går vel ikke mere i kirke, end vi der aldersmæssigt må være gudsriget nærmere, hvis vi tror vi kommer den vej. Kl. 9,45 så det ud … Læs videre

Gråmejsetur til Ulvedybet

Sommerferien er forbi for de nordjyske Gråmejser. Nu trækker vi jer igen ud på oplevelser i naturen, – uanset vejr og vind. 26. august var startdatoen for dette efterårs forløb med forskellige ture. De blev planlagt i coronaens tidsalder, men nu er vi næste ude af dens hårde favntag, og vi håber at kunne gennemføre programmet uden restriktioner. Lige godt 30 personer var mødt op ved Bjerget torsdag den 26. august. Mange gamle kendinge fra efterhånden en del års ture, … Læs videre

Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere – Boganmeldelse

”Lille Vildmose. Vildmosen der blev vildere” Jan Skriver har skrevet et storværk om Lille Vildmose, ikke blot fordi den vejer over tre kilo, en rigtig coffeetablebook, men fordi den rummer en indsigt og en fantastisk formidling af dette enestående naturområde. På bagsiden af bindet står der: ”Kronjuvelen i Danmarks Natur”. Det er sikkert en forlagskonsulent, der har forfattet det i reklameøjemed. Den slags har jeg som regel fordomme overfor, men her rammer det plet. Mon ikke de fleste er kendt … Læs videre

Bogauktion 2020

Vi har lige haft OL2020, og før det Euro2020, så vi vil ikke stå tilbage for det i Biblioteksudvalget. Derfor indbyder vi nu til Bogauktion 2020 d.1.september 2021 kl.19 i glæde over, at det nu kan lade sig gøre. Vi har masser af bøger at sælge – deriblandt 5 kasser bøger fra Skagen Fuglestation, hvor indtægten går til fuglestationen. Vi serverer som sædvanlig kaffe for et beskedent beløb og håber på en hyggelig aften med Vagn Freundlich som auktionarius. De … Læs videre

Invitation til medlemsmøde i DOF Nordjylland

Kære alle medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland Vi gik glip af at mødes til generalforsamlingen i februar, så derfor vil vi gerne indbyde til et medlemsmøde nu, hvor det kan lade sig gøre. Bestyrelsen er derfor superglade for at kunne sende denne invitation ud til jer – vores medlemmer. Lørdag den 25. september 2021 kl. 9.30 – 15.00 Mødested: Rise Skov, Risevej 3, 9520 Skørping Vi har sammensat et medlemsmøde med et helt fantastisk spændende program: 9.30 Kaffe og … Læs videre

GråmejserNord på nat-tur til Vejlerne

Vi mødtes 20 håbefulde gråmejser ved Tømmerby Kirke kl 04.00 om morgenen i det fineste vejr for at opleve rørskovens fugle vågne. Det var lidt koldt fra starten, men vi fik en fin tur. Først kørte vi til Kærup Holmeskjulet, mens flere rørsangere og en enkelt sivsanger var meget aktive. Vandriksen og rørdrummen lod sig også høre og et par deltagerne hørte såmænd også en plettet rørvagtel, tæt på skjulet. Dernæst gik turen til dæmningen. Vi blev mødt af en … Læs videre

Jeg har en mission, jeg vil være rollemodel for andre unge

I foreningernes land, Danmark, har en gruppe mennesker sat sig rundt om et bord. Corona’ens tryk på befolkningen er lettet en smule, men man sidder stadig med god afstand, håndsprit på bordet og alle har sin egen kaffe med hjemmefra. Det er bestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) lokalafdeling i Nordjylland, som er samlet. Den består, som de fleste bestyrelser i Danmark, mest af mænd; men den her bestyrelse har faktisk været tæt på, at halvdelen er kvinder. Det er … Læs videre

Gråmejsernes tur til Randers Fjord

Hvor er forårsvejret? 30 Nordjyske Gråmejser tog en tur sydenfjords onsdag den 19 maj, med et håb om at forårsvejret måske var lidt bedre sydpå end her nordpå i Jylland. Men nej! Det lune vejr der giver en dejlig fornemmelse af varme, så vintertøjet kan lægges bagers i skabet, var heller ikke her ved udløbet af Randers fjord. Dette forår har svært ved at leve op til drømmene. 30 kvinder og mænd mødte op ved Udbyhøj Vasehuse for at deltage … Læs videre

Opdateret! Gense udsendelsen fra Naturmødet: De vilde fugles levesteder

Vi mødes desværre ikke på Naturmødet i Hirtshals i år. Men vi glæder os vildt meget til at gøre det næste år. Til gengæld er Dof Nordjylland og Dof Nordvestjylland med, når Naturmødet går online. På søndag den 30.5 kl 10 kan I møde Gustav fra Dof Nordjylland og Anna fra Dof Nordvestjylland. Sammen går de på opdagelse i de vilde fugles levesteder. Denne live-transmission samt flere af de andre aktiviteter, hvor DOF Nordjylland deltog, kan genses her. … Læs videre

Nordens kloge kragefugle – boganmeldelse

Bogomslag: Nordens kloge kragefugle

“Nordens kloge kragefugle” er skrevet af  Sussie Pagh, der er biolog og seniorforsker ved Aalborg Universitet. Bogens begynder med en introduktion om bogens indhold, hvorfor en bog om kragefugle, tankeforskningen, det særlige ved kragefuglene og kragefuglenes forhold til mennesker mm. Derefter følger der 9 afsnit, omhandlende den enkelte art. Der er kun en art, der ikke lever i Danmark, Lavskrigen der har sit levested højere mod nord. Alle har en ide om, at Kragefuglene er kloge og smarte, men hvad … Læs videre