HEDEN – en anmeldelse

IMG_4044Heden – en bog om de danske heder. Af Hans Jørgen Degn, Aarhus Universitetsforlag, 2019, 272 sider, illustreret. Udgivet med støtte fra Aage V. Jensens Fond.

Hans Jørgen Degn giver, med denne store flotte og illustrative bog, konklusioner og inspirationer til brug for drøftelser om udvikling og beskyttelse af de danske heder. Drøftelser med henblik på fredning af heden contra pleje og bevarelse af heden. Bogen giver inspiration til alle interesserede, til myndigheder og flere organisationer om at igangsætte en konstruktiv dialog og et samspil om hedens udvikling i Danmark, med udgangspunkt i forfatterens syn og fokus på naturbeskyttelse og fugle- og dyrebeskyttelse.

Bogen om de danske heder, giver læseren et meget nuanceret indblik i de mange udfordringer og problematikker, som den menneskelige påvirkning igennem 150 år har haft indflydelse på. En påvirkning, som har medført en alt for ringe og helt forkert naturpleje og beskyttelse af indlandshederne i Danmark. For blot 100 år siden var hederne vidtstrakte og mangfoldige. Forfatteren følger, meget nøgternt og flot beskrivende, hedernes forandring op til i dag og viser læserne de faktiske forhold på de danske heders nuværende tilstand, deres beskyttelse, om naturplejen og en vurdering om fremtiden for hedens udvikling.IMG_4045

I sit forord til bogen fortæller Hans Jørgen Degn, at bogens tilblivelse har sit udspring i en undersøgelse over den danske urfuglebestand, som han lavede i 1973. Dengang var der over 200 urkokke, som gennemførte deres parringsspil på de jyske heder. Fra 1940erne gik arten voldsomt tilbage, og urfuglen er nu helt forsvundet fra hedearealerne her i Danmark.

Forfatteren beskriver meget detaljeret gennem sine seks afsnit, hvordan hederne ikke længere findes som åbne og vidtstrakte landskaber med lave lyngbuske, rensdyrlav og urter, og hvordan heden er ved at blive erobret af hurtigvoksende græsarter og fyrretræer, ligesom højproduktive marker og opdyrkning af moserne har gjort livsbetingelserne vanskelige eller umulige for den oprindelige plantevækst. I afsnittet om hedens udvikling beskriver forfatteren også vilkårene for dyrelivet og ikke mindst for fuglenes og insekternes udvikling.

Forfatterens konklusion er klar: Medmindre vi allerede nu meget aktivt gør en indsats for at frede og bevare hederne, vil de flotte og smukke hede arealer forsvinde helt og ikke vise sig frem med et flot lyngdække.

IMG_4046Bogen er inddelt i 6 meget beskrivende afsnit, som alle er fyldt med flotte fotografier og diverse kort og diagrammer som dokumentation for konklusioner m.v.:

1. Heden for 100 år siden
2. Hedens udvikling i de sidste 100 år
3. Hedens tilstand i dag
4. Hedens beskyttelse
5. Naturpleje på heden
6. Hedens fremtid

Det er tydeligt, at forfatteren er meget bekymret for, at de kommende generationer ikke kommer til at se og lære om heden og dens udvikling. Bogen indledes derfor også med et skrift til hans børnebørn:

”Til mine børnebørn, som vil få færre muligheder for herlige oplevelser på hederne, end jeg har haft”

Bogen viser med al tydelighed, at heden nu er ved at forandre sig. Heden bliver grønnere, og den bliver vådere, og det særlige dyre- og planteliv, der engang kendetegnede heden, er i dag ikke så let at få øje på.

Rigtig god fornøjelse til dig, der vil prøve at læse denne meget lærerige bog.

Anmeldelse: Preben Gulbæk
Fotos: Fra bogen af Preben Gulbæk
 

 

Rise Skov og Skindbjerglund – fri, vild og urørt natur!

Der er endelig kommet et større politisk fokus på skovenes natur i Danmark. Den forrige blå regering udlagde 10.200 ha af statens skove til urørt skov, hvilket vil bringe det samlede areal op på 22.800 ha. I sig selv en god og vigtig udvikling, da urørt skov er det mest artsrige natur, vi har. Problemet med aftalen var bare, at der ville gå rigtig mange år – helt frem til 2065 – inden den kommercielle skovhugst i de kommende urørte … Læs videre

Gulls simplified – en anmeldelse

Gulls simplified. A comparative approach to identification. Af Pete Dunne og Kevin T.Karlson. Princeton University Press, 2019. Vi har fremragende bøger om måger, blandt andet Klaus Malling Olsens Gulls of the world. Men denne bog har en anden tilgang til mågerne, og hvis man altid har syntes, at mågeidentifikation var vildt besværligt, er den en virkelig stor hjælp. Det skal lige siges allerførst, at det drejer sig om måger i USA, og at denne bog omhandler 25 måger, hvor Klaus … Læs videre

Redekasser til salg i Fuglebiblioteket

Efter corona-nedlukning af alting har vi nu et lager af redekasser i fuglebiblioteket. Vi vil meget gerne sælge nogen af dem, så vi kan få penge til ny bøger. Stærekassen koster 60 kr., de andre 50 kr. stykket. På billederne kan du se dels kasser til spurv-rødstjert-musvit, dels til Stær-blåmejse-rødhals. Desuden laver vi redekasser på bestilling til tårnfalk og ugler for 250 kr. stykket , og Henrik kan også på bestilling lave kasser til allike, mursejler, træløber, spætmejse med mere. … Læs videre

I al sin vilde skønhed – Anmeldelse af bog om livet med Vandrefalke

I AL SIN VILDE SKØNHED.  Forfatter Niels Peter Andreasen Forlag er Designmark. Udgivelsesdato 16.6.2012. 2. oplag er bla. støttet af Aage V. Jenssend Fonde og DOF og udgivet i 2019. Sideantal er på 304 sider. Som beundrer af den smukke og hurtige vandrefalk er denne bog en enestående mulighed for at få beretninger og viden om vandrefalkens liv, set igennem forfatterens iagttagelser. Bogen er fyldt med meget beskrivende fortællinger, omkranset af fotografier, skitser og flotte tegninger. Det er en meget … Læs videre

GråmejserNordtur til Fosdalen, Svinklovene og Bulbjerg 15. juni 2020

Så nåede vi frem til sidste gråmejsetur i første halvår med mødested ved Tranum Kirke kl. 09. Vi var dog tre personer, der allerede ankom kl. 08 og så bl.a. to Traner flyve over kirken samt en Spurvehøg med bytte og hørte Rødstjert. Da alle øvrige var ankommet ved 9-tiden, kørte vi til Lerup Kirke og p-pladsen ved øvre del af Fosdalen. Efter at have indtaget formiddagskaffe m.m. gik turen ned gennem den frodige dal. Her er Naturstyrelsen i gang … Læs videre

Fugletur rundt i Langmosen med Rold Skov gruppen

En superskøn sommermorgen i juni mødte 11 glade fuglekiggere op på P-pladsen ved Madum sø for at gå rundt om Langmosen i den østlige del af Rold Skov. De havde ikke været på fugletur sammen hele foråret, og nu var det endelig blevet meldt ud, at man kunne lave offentlige fugleture igen, så nu var det med at kommer derud – ud i den grønne skov ved den fantastiske mose. Den 27 ha store mose er en af Danmarks mest … Læs videre

Så er der fuglestemmekurser i fuglebiblioteket igen

Efter nedlukningen er der nu igen åbent i fuglebiblioteket den første onsdag i hver måned (undtagen juli), og i august genoptager vi fuglestemmekurserne. Onsdag den 5.august kl.10.30 – 11.30 fortæller Poul Erik Sperling om ternernes stemmer. Vi serverer kaffe og småkager; tag gerne din egen fuglebog med. 7.oktober kl.10.30 – 11.30 fortæller Svend Erik Mikkelsen om mågernes stemmer. Tekst og foto: Anni Guldberg Madsen … Læs videre

På denne tid af året – maj/juni

Denne beretning skrives i slutningen af maj/først i juni, men kommer først i avisen i juni. Det er måske at dreje forløbet lidt for meget, men verden har været af lave. Også i vores lille lokalområde. Jeg tænker ikke kun Corona-krisen. Det har vejret også været. Det er da underligt, at vi næsten ikke har haft nætter med frost hele vinteren, men druknede i vand fra oven. Nu er vi så kommet igennem tre forårsmåneder, hvor det har været rekordagtig … Læs videre

700 sjældne fugle slår sensationelt lejr ved Øster Hurup

Biologer opfordrer folk til at vise hensyn til de mange ynglende klyder og terner  En kolossal overraskelse ventede ornitolog Søren Skriver, da han forleden spadserede en tur langs Kattegatkysten. På sandbankerne syd for Øster Hurup har en stor flok sjældne fugle nemlig slået sig ned i en stor koloni.  Flot og sjældent syn – Jeg ser tit fugle langs kysten, men det er helt usædvanligt at støde på en så stor fuglekoloni. Der er flest havterner, men også den lille … Læs videre

På den igen, Gråmejser!

Så kom Gråmejseturene i gang igen med en tur til Nymølle bæk tirsdag den 19 maj. Det var første tur, siden vi lukkede ned på grund af Corona-epidemien. Turen var tilrettelagt med tilmelding, så vi ikke kom til at bryde med de gældende regler for samvær. To Guider, to hold med i alt 10 på hver, der gik hver sin vej rundt i området. Mødetiderne for de to hold var forskudt, så vi ikke stod 20 personer samlet på én … Læs videre

Skadet kongeørn

Mandag aften blev jeg kontaktet af en person, som var blevet kontaktet af en person, som havde set en formodet skadet kongeørn i Store Vildmose. Først tirsdag morgen fik jeg fat i Jan Tøttrup. Vi havde begge lidt arbejde, der skulle udføres og aftalte at mødes på Gl. Toftegårdsvej kl. ca. 10.30. Efter en udførlig beskrivelse, gik der vel maks. en halv time, før vi havde lokaliseret kræet. Det var en ung kongeørn, der tydeligt så afkræftet ud. Jan nærmede … Læs videre

Nordjyllands fugle 2019 er udkommet

SÅ er den her – NORDJYLLANDS FUGLE 2019! Danmarks eneste tilbageværende lokalrapport dækkende Nord- og Nordvestjylland. Frisk fra trykkeriet er den på vej ud til abonnenterne. Du får godt 50 siders spændende artikler (se vedhæftede indholdsfortegnelse) samt næsten 100 siders artsgennemgang, som bygger på godt 210.000 observationer fra over 1000 indsendere. Og så er den spækket med fremragende fotos. Du kan også købe årets rapport for bare 160 kr + evt. forsendelse. Den kan erhverves ved henvendelse til: Torben Nielsen … Læs videre