Rold skov Gruppen

Rold-Skov_1Gruppen består af både meget kyndige ornitologer og glade fugle- og naturentusiaster.  Der er altid en god stemning, og stor mulighed for at lære fuglene, deres levevis og stemmer at kende.

Gruppen fungerer godt med mange aktive medlemmer. Og medlemmerne er aktive både med faste opgaver internt i gruppen, eksternt i diverse råd som repræsentant for DOF og sidst, men bestemt ikke mindst, diverse ad hoc opgaver, såsom en kaffebrygning før eller en oprydning efter et arrangement.

Rold-Skov_2Rold Skov Gruppen står nemlig for planlægning og afholdelse af medlemsmøder, foredrag og andre officielle aktiviteter med fokus på fugle, samt fugleture i Rold Skovs område. Gruppen holder til i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping.

Gruppen blev i sin tid skabt under caretakerprojekt. Senere har den haft flere ture om året med henblik på at registrere til Atlas lll. Under Atlas III projektet havde Rold Skov Gruppen ansvar for 8 kvadrater, hvilket er 200 kvadrat km. (2013-2017)

Nu arrangerer gruppen ved fælles hjælp en fugletur ca. en gang om måneden. Et medlem fra gruppen melder sig som guide, så opgaven med at beslutte sted og tidspunkt går på skift. Det fungerer godt. Der besøges spændende fuglesteder både i og uden for Rold Skov.

Alle vores ture og møder bliver annonceret på www.dofnord.dk og på vores Facebook gruppe.

Har man ønsker eller idéer til et foredrag eller kender man et særligt spændende fuglested i Rold Skovs omkring liggende arealer, så er man meget velkommen til at kontakte Gitte Holm på jpg.holm@gmail.com

Ansvarlig for Atlas lll:                                         Anders Horsten, mail anders_horsten@hotmail.com

Ansvarlig for Sociale aktiviteter:                        Carl Jørgen Andersen, mobil 20282329, gcj@asdalandersen.com

Ansvarlig for foredrag m.m.:                              Gitte Holm, mobil 21754868, mail jpg.holm@gmail.com

Ansvarlig for særlig statistik:                              Esben Sloth Andersen, mobil 60379080, mail esa@business.aau.dk

Ansvarlig for kassebeholdning:                          Pia Andersen, mobil 24855515, mail piabrandtandersen30@gmail.com

Ansvarlig for fuglekasser:                                   Jens Vinge, mobil 20 84 35 89, mail jensvinge@jvinge.dk

Her finder du Skillingbro Naturcenter: skillingbro

Gruppens Facebook side Fugle og Natur i Rold Skov

Rold-Skov_3Rold-Skov_4Rold-Skov_5