Naturnationalparker
Høringssvar fra DOF Nordjylland, Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord og Danmarks Naturfredningsforening Rebild (december 2021).

Planklagenævnet
Klage over lokalplan 23-008 vedr. vindmøller, Rendbæk Øst, Pandrup (maj 2021)

Vejdirektoratet:
Indsigelse mod VVM-vurdering af den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm (april 2021)
Høringssvar vedr. 3. Limfjordsforbindelse over Egholm (januar 2022)

Naturstyrelsen Himmerland:
Rise Skov og Skindbjerglund – positionspapir for DOF Nordjylland

Aalborg Kommune:
Forslag til forvaltning af Hammer Bakker, december 2019

Naturstyrelsen, Himmerland:
DOF Nordjyllands høringssvar til ”Driftsplan for Naturstyrelsen Himmerland 2017-2031.

Natura2000-udtagningen 2017. Høringssvar fra DOF Nordjylland:

Brønderslev Kommune:
H12 Store Vildmose
Debelenge
Stokenge
Villerup kær

Jammerbugt Kommune:
Estrup Strand med flere
Svinkløv med flere
Ølands Vejle

Mariagerfjord Kommune:
Havnø
Havnø Hage
Helberskov Udflyttere

Høringssvar fra DOF Nordjylland til regionens råstofplan:

Høring_Grusgrave RN DOFNordjylland

 

Høringssvar fra DOF Nordjylland på Natura 2000-handleplaner:

Brønderslev Kommune: Høringssvar fra DOF Nordjylland

Jammerbugt Kommune: Høringssvar til Jammerbugt Kommune fra DOF Nordjylland

Hjørring Kommune: Høringssvar til Hjørring kommune, Natura 2000 planer 2016-2021 og Hjørring Kommunes svar på fremsendt høringssvar

 

Høringssvar fra DOF Nordjylland til kommunal Naturpolitik:

Hjørring Kommune: DOF’s høringssvar til Hjørring Kommunes Naturpolitik, 2016

 

Høringssvar fra DOF Nordjylland til Kommuneplaner:

Hjørring Kommune: DN Hjørring og DOF Nordjyllands kommentarer til Hjørring Kommunes forslag til Kommuneplan, 2016