Juelstrup Sø – en nordjysk fuglelokalitet under etablering

Juelstrup_soe_teleskopI efteråret 2010 blev arbejdet med at genskabe endnu en ny sø i det nordjyske afsluttet. Der er tale om Julestrup Sø, der er beliggende vest for Støvring ved motorvej E45.

Ligesom den oprindelige sø er den genskabte sø en grundvandsdannet sø, hvor vandstanden er afhængig af nedbørsmængden og den aktuelle højde på grundvandet. Der har i søen første leveår være problemer med at holde vandet inde i søen, så planen om en sø, der skulle blive på 53 ha, er indtil videre ikke realiseret.

Målet med søen er, at den skal måle 1,8 km fra nord til syd. Det bliver fladvandet med en gennemsnitsdybde på ca. 1,3 m og de dybeste steder bliver knap 3 m dybe. Den tidligere ø Tanholm (Terneholm), som fandtes i den oprindelige sø, forventes at vil genopstå midt i søen.

I tilknytning til søen ligger resterne at den en gang så store Buderupholm Mose, der sammen med et par andre lokale moser havde en udstrækning på 140 hektar. Tørvegravning resulterede dog i at moserne forsvandt mere og mere, og i 1921 forsvandt Juelstrup Sø så endeligt.

Juelstrup_soe_sommerlys

Fuglelivet i Juelstrup Sø

Efter det første vand begyndte at komme tilbage til søen i efteråret 2010, er der regelmæssigt blevet foretaget optællinger af rastende og ynglende fugle. De knap 16.000 observationer er hovedsageligt foretaget af Terje Seidenfaden fra Støvring.

Fra for 10 år siden at have været landbrugsareal, så er antallet af arter steget efterhånden, som der er kommet mere vand i søen, og omgivelserne er groet mere til. Der blev naturligt observeret flest nye arter omkring søen i året for etablering, men der dukker fortsat nye arter op hele tiden. Der er siden 2010 blev observeret 185 forskellige arter.

Der har fra starten af søens genskabelse været 2 arter, som har været karakteristiske for området. Den Gråstrubede Lappedykker var en af de første fugle, som vendte tilbage til søen, og i de første år var der op til 15 par i søen. Antallet er dalet lidt i de seneste år. Juelstrup Sø er for lappedykkere et meget spændende sted, hvor man i de sidste par år har kunnet opleve alle 5 arter af lappedykkere i løbet af året. Nordisk Lappedykker har de sidste 2 år således kunne opleves som gæst om sommeren.

Juelstrup_soe_aftenstemningDen anden karakterfugl for området er Lille Præstekrave. Den har nydt godt af, at Naturstyrelsen gør en stor indsats for at holde en del af området fri for vegetation, således at området også har en badestrand. Nogle få par af Lille Præstekrave forsøger hvert år at yngle, men på grund af anlægsaktiviteter, samt slåning af beplantning, har ynglesuccen været begrænset.

Forår og efterår er det især rastende andefugle og vadefugle, der observeres ved søen, hvor der efterhånden er observeret 50 forskellige arter.

En lang række fåtallige arter er også observeret ved søen blandt andet Nordisk Lappedykker, Skestork, Hjelmskallesluger (SU), Sort Glente, Gåsegrib (SU), Ørnevåge (SU), Havørn, Aftenfalk, Odinshane, Hvidvinget Terne, Stor Hornugle, Vendehals, Rødstrubet Piber og Sortstrubet Bynkefugl. En imponerende liste, når man tænker på, at søen ligger som nærmeste nabo til motorvej E45.

Juelstrup_soe_hoejspaendingFremtiden ved Juelstrup Sø.

Juelstrup Sø har fra starten været planlagt som et rekreativt område, der skulle rumme en række aktiviteter med blandt andet hundeskov, ridesti, løberute, naturfitness, madpakkehus og primitiv overnatningsplads.

Der er ikke tvivl om, at selv med en vist form for rekreativ aktivitet, så vil der også fremover kunne træffes mange fugle ved Juelstrup Sø, og der vil også kunne træffes spændende trækgæster på deres vej mod nord eller syd.

Links:
Naturstyrelsen om genopretningen af Juelstrup Sø
Naturstyrelsens Folder om Julestrup Sø

Tekst og Foto: Henrik Nyrup