Gråmejsetur uden Gråmejser

graamejserjuni2013_pesGråmejserne kan åbenbart ikke lide silende regn, Tcherning og jeg havde tur til Gravlev Ådal i dag, og  vi spejdede kl. 9,00 i silende regn efter nogle gråmejser.
Men da der igen var at se kl. 9,15, besluttede vi i stedet for at køre til Lille Vildmose, hvor vi bedre kunne se på fugle fra bilerne.
Det var en god ide, for fra Grøn- og Hegnsvej så vi bl. a. : Det rugende Stylteløberpar , Traner 21 i en flok,  Kongeørn 1, Hedehøg 1.
Vi sluttede turen i tørvejr kl. 13,00 og håber på flere Gråmejser og bedre vejr næste gang.

Foto og tekst: Poul Erik Sperling