Ugens fugl – Trane

trane_1_jsFor bare tre-fire årtier siden havde tranens trompet af en sangstemme i det danske landskab karakter af en solo, for på et tidspunkt var der formentlig kun et enkelt ynglepar i Danmark. Tranen holdt udelukkende til i det beskedne danske svar på det store øde, klithederne i Thy. I dag er solisten blevet til et kor af traner. I 2011 blev den danske bestand vurderet til at tælle 140-168 par, og den danske ynglebestand menes ingenlunde at have toppet endnu. I disse år yngler tranen over det meste af Jylland, og der er en talstærk bestand på Bornholm, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne endnu ikke for alvor er blevet tranens yngleterræn. I Østdanmark yngler kun enkelte par; til gengæld har østdanskerne så det store og tusindtallige tranetræk i marts/april og i oktober, hvor jyderne stort set må nøjes med deres indfødte fugle. Fremgangen for tranen i Danmark skyldes blandt andet en voldsom stigning i bestanden i vores nabolande Sverige, hvor der yngler mindst 12.500 par traner, og Tyskland, der har rundet 2.000 ynglepar. trane_2_jsFremgangen drypper på Danmark. Tranen, der med sine 120 centimeter er Europas højeste fugl, etablerer sig nye steder overalt i Nordvesteuropa. Der er blevet mere mad til tranen, der gerne delikaterer sig med spildkorn, majs og kartofler. Desuden har den i kraft af mildere vintre udvidet sine vinterkvarterer, så den kan overvintre flere steder længere mod nord og ikke nødvendigvis må tage på et farefuldt og mere end tusind kilometer langt træk til Sydspanien.

Tekst og foto: Jan Skriver.