DOF Nordjylland klager over lokalplan vedr. vindmøller ved Rendbæk Øst i Pandrup

Kongeørn

DOF Nordjylland har valgt at påklage Jammerbugt Kommunes lokalplan vedr. vindmøllerne ved Rendbæk Øst i Pandrup til Planklagenævnet. DOF Nordjylland finder ikke, at den vedtagne lokalplan er i overensstemmelse med forekomsten af bilag 1-arten Kongeørn i det tilgrænsende Natura 2000-område, Store Vildmose. De 15 150 meter høje vindmøller udgør en væsentlig negativ påvirkning på yngleforekomsten af Kongeørn i Store Vildmose, er vurderingen. Læs klagen i sin helhed her … Læs videre

DOF Nordjylland gør indsigelse mod VVM-vurdering af den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm

DOF Nordjylland har valgt at gøre indsigelse mod den 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. DOF Nordjylland har forståelse for behovet for en langsigtet løsning af de trafikale udfordringer på tværs af Limfjorden, og vi er indstillet på at acceptere, at dette kan ske med en vis omkostning for fuglelivet helt lokalt. Men vi finder det uacceptabelt, at man har valgt en løsning, der dels har væsentlige påvirkninger på yngle- og rasteforekomster af en række truede og sjældne fugle, ligesom det er … Læs videre

Fugle i Nordjylland – 50 års jubilæum – Reception

NORDJYLLANDS FUGLE 50 år Årbogen fylder 50 år, og i den anledning bydes der på et glas i forbindelse med præsentationen af jubilæums-udgaven. Søndag den 9. maj kl. 13-15 Det Grå Fyr, ved Birders Club Bogen præsenterer på 184 sider en lang række artikler om fuglene i Nordjylland samt en oversigt over iagttagelser i 2020. Kom forbi og hent/køb dit eksemplar og/eller få et glas og en snak. I de første år efter 1971 udkom rapporten to gange om året … Læs videre

Troldeskoven i Rold Skov lukkes af Sort Stork (APRILSNAR)

sort stork

Et at Rold Skovs mest yndede besøgsområder Troldeskoven, er ved at blive hegnet ind, så ingen mennesker kan komme ind i området. Den sorte stork er en smule mindre end sin hvide fætter og har, som navnet siger, sort fjerdragt med grønlig eller violet metallisk glans. I flugten ses dog hvid mave og hvide armhuler og kan i farten sagtens forveksles med en ung skarv. Men der er ingen tvivl, udtaler Anders Horsten, som er medlem af bestyrelsen i Nordjyllands … Læs videre

Gråmejsetur til Skindbjerglund og Rise Skov

Exmoorpony i skovdal

Tur til Skindbjerglund og Rise Skov den 23. marts 2021 med GråmejserNord Efter at have ligget stille på grund af corona siden efteråret, startede vi op med en tur til Skindbjerglund og Rise Skov. Skinbjerglund har været fredet under naturstyrelsen siden 1929, men området ved Rise er først kommet til de senere år. Området er specielt for sine gamle ege bevoksninger. I Skindbjerglund er der egeskov helt fra 1771. Generelt ligger området smukt kuperet ned til Lindenborg Å. Der var … Læs videre

Prærietrane – for første gang i Nordjylland

Prærietrane

Af Hans Christophersen  Fotos: Torben Nielsen og Ole Krogh Onsdag den 17. februar var jeg sammen med Esben Sloth Andersen på vores ugentlige fugletur. Vi gik ved 11-tiden nordvest for Gravlev Sø, da der indløb en melding om Prærietrane ved ….. Gravlev Sø! Jamen, det var jo der, vi var! Det viste sig, at Aage Langeland, der bor i landsbyen Gravlev med udsigt over søen havde taget fotos af en trane og lagt dem på Facebook – og så gik … Læs videre