FUGL -en kunstudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum

Du kan nå det endnu! Denne fantastiske udstilling løber frem til 26.marts 2017 på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.   Fugle har altid været et yndet motiv for kunstnere, og i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Vendsyssel Kunstmuseum udstillingen ‘FUGL’. Fugleværnsfonden er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening, som gennem de sidste 50 år har arbejdet for at skabe fristeder for Danmarks fugle. Fugleværnsfonden ejer store og små fuglereservater over hele landet, hvor naturen plejes med … Læs videre

Ørne vinter-tælles januar 2017

Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle … Læs videre

Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her: http://dofbasen.dk/atlas/ I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor … Læs videre

Nye redekasser til Vendehals og Hvinænder i Rold Skov

Esben Sloth Andersen har finkæmmet Rold Skov for Vendehals, og sørme om det ikke gav pote. Rold Skov Gruppen er heldig at have én som Esben, der går så grundigt og struktureret til værks. Og som Esben har skrevet om før på denne side, (se: http://dofnord.dk/syv-sandsynligt-ynglende-vendehalspar-i-rold-skov/ ), så er der mangel på egnede og sikre redehuller for denne spætteart. Det har Rold Skov Gruppen forsøgt at råde bod på. Jens Vinge har taget kontakt til Naturstyrelsen og talt med Skovfoged … Læs videre

Indkaldelse til Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lør. 4. februar, kl. 11.00 på Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej, Skørping. Foreløbig Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab 8. Forslag fra medlemmerne 9. Eventuelt Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger(14. januar, 2017) før mødets … Læs videre

Faunastriber – øget biodiversitet i det nordjyske

Tiltag som faunastriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten,  skaber øget naturværdi og sidst, men ikke mindst gør det landskabet smukkere. Og det vil helt sikkert også medvirke til at forbedre landbrugets image. DOF Nordjylland udarbejdede i sommer en folder, “Fugle og Landbrug”, netop om sådanne tiltag. LandboNord vil gerne medvirke til udbredelsen af faunastriberi det nordjyske. Konceptet med faunastriber har LandboNord udviklet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og DOF Nordjylland. … Læs videre

En formiddag på Søbakken

Hold nu op jeg bor godt! Ude ved Madum Sø og Rold Skov. Her er så mange fugle, at det er et sandt eldorado for en fuglekigger at bo lige her. En ganske almindelig dag i december kan byde på lidt at hvert fra fuglenes verden. Og det er alene det, som jeg kan se fra mit vindue, eller hører under den daglige udluftning af huset. Når det lysner, siger jeg godmorgen til den hvide Musvåge. Vi ser ham dagligt, … Læs videre

Åbent hus på Det Grå Fyr, Skagen

Søndag den 11/12 mellem kl. 13-17 holder RealDania åbent hus for alle interesserede, inden lokalerne skal overdrages til Naturstyrelsen. Så skal du på en juleudflugt, så kom op og se den flot restaurerede bygning, hvor et nyt oplevelsescenter for trækfugle og Skagen Fuglestation får til huse med åbning i maj 2017. Læs mere her. … Læs videre

Gråmejsetur til Halkær Sø, Barmer og Staun Enge

Månedens Gråmejsetur blev afviklet torsdag den 17. november med 11 deltagere og for engang skyld med markant flere mænd end kvinder hhv. 10 og 1. Vores held med at have godt vejr med sol på vore ture er vist sluppet op, så vi havde en del skyer med regnbyger, men dog også med tørvejr og lidt sol ind imellem. Fra mødestedet ved Sebbersund Dæmningen kørte vi først til Halkær Sø og Ådal. Vi gjorde holdt flere steder både på øst- … Læs videre

Græsk aften med gæster fra Prespa

Prespa-søerne på grænsen mellem Grækenland, Albanien og Makedonien er et af Europas fineste fugleområder. Her yngler næsten 1000 par krøltoppede pelikaner, verdens største koloni. DOF har i mere end 25 år samarbejdet med bl.a. græske naturorganisationer om beskyttelsen af Prespas natur. Det seneste resultat er en flot naturguide på engelsk og græsk. Siden 1991 har The Society for the Protection of Prespa (SPP) været den drivende kraft i  beskyttelsen af dette enestående naturområde i det nordvestligste hjørne af Grækenland. Her har … Læs videre

En tur til Danmarks sydligste fuglelokalitet.

Det er blevet efterår. Så er der jo ingen garanti for, at vejret altid er godt, når vi nordjyske Gråmejser tager på tur i landskabet for at se på fugle. Sjovt nok forventede dette hold, på nær mig altså, at vi fik en tur i strålende sol. De sagde, at jeg havde givet dem den forventning, selv Poul Erik mente jeg havde stillet i udsigt, at vejret ville være godt, når vi tog afsted. Lad det være erkendt med det … Læs videre

Birding Varanger–en anmeldelse

Det er ikke ofte, man ser arkitektur og ornitologi gå hånd i hånd. I Danmark oplever vi det i nogen grad ved udformningen af de fugletårne og andre faciliteter, som er rejst på lokaliteter ejet af Aage V. Jensens Fonde. Men i forordet til bogen ”Birding Varanger” beskrives et engagement, der stikker dybere. To arkitekter, Tormod Amundsen og Elin Taranger, mødtes på arkitektskolen i Bergen. Efter et par år på skolen følte de begge en stadigt stærkere trang til at … Læs videre

Juelstrup Sø – en nordjysk fuglelokalitet under etablering

I efteråret 2010 blev arbejdet med at genskabe endnu en ny sø i det nordjyske afsluttet. Der er tale om Julestrup Sø, der er beliggende vest for Støvring ved motorvej E45. Ligesom den oprindelige sø er den genskabte sø en grundvandsdannet sø, hvor vandstanden er afhængig af nedbørsmængden og den aktuelle højde på grundvandet. Der har i søen første leveår være problemer med at holde vandet inde i søen, så planen om en sø, der skulle blive på 53 ha, … Læs videre