Nye bøger i Fuglebiblioteket

Følgende bøger er kommet til DOF-Nords fuglebibliotek i sidste måned:

biblioteket 2015 aug 011Where to watch birds in Spain, der er to bind, den ene om det nordlige og østlige Spanien og den anden om det sydlige og vestlige Spanien.
Det er store bøger med mange kort og fotos.

Fugleøen Vigsø i Odense Fjord.
I september 2013 besøgte 15 kunstnere fra Natur og Miljø gruppen øjen i en uge, hvor de boede på naturskolen.
Deres arbejder er der kommet en meget flot bog ud af med mange akvareller og tegninger.
Det er fugletegnere som eks. Niels Peter Andersen, Jens Frimer Andersen og Trine Theut.

Birds, Mammals and Reptiles of the Galapagos Islands.
Det er en fotoguide, først med et afsnit omkring øerne og landskaberne.
Hovedafsnittet er en gennemgang af øernes dyreliv, med de mange endemiske arter.

A birdwatchers guide to Turkey.
Lille handy bog om fuglelokaliteter i Tyrkiet med tegnede kort over lokaliteterne.

Rovfugle i felten.
Den helt nye udgave af Klaus Malling Olsen og Carl Christian Toftes bog til bestemmelse af rovfuglene i Europa.

Alle bøger kan lånes på DOF-Nords bibliotek i Golfhuset.

Hot netop nu – Halkær sø og ådal

Fugletaarn_ved_Halkaer_Soe_ASH_thumb.jpg

Halkær sø opstod i 2005 som led i et naturgenopretnings-projekt, hvor pumper etableret til afvanding af lavtliggende arealer i ådalen blev slukket og fjernet. Ved at slukke pumperne blev der etableret en sø på ca. 100 ha. i nordenden af ådalen samt 50 ha. ferske enge i sydenden. Nærmest fra den dag, pumperne blev slukket, har der været et rigt fugleliv i området, og det eneste tidspunkt området ikke huser mange fugle er, når der har været langvarigt frostvejr, og … Læs videre

Feltornitologi – Kursus ved Klaus Malling Olsen

Klaus_Malling_Olsen.jpg

Folkeuniversitet afholder i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Nordjylland et spændende feltornitologisk kursus. Instruktør er den kendte forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen. Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med særlig hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at kende de nordjyske arter … Læs videre

Fuglebiblioteket

bogregistrering_thumb.jpg

Fuglebiblioteket på Borgmester Jørgensensvej 11 i Aalborg er oppe på at have over 500 bøger og turrapporter, som alle medlemmer af Dof kan låne af. Vi får hele tiden nye bøger til anmeldelse, og de kan lånes, så snart de er anmeldt. Anmeldelserne kan I læse på siden her. Biblioteksudvalget mødes den første onsdag i hver måned (undtagen juli), og den dag har biblioteket åbent for udlån og aflevering fra 10-12. Vi hjælper også gerne med at finde bøger og … Læs videre

Gråmejsetur til Falsterbo

graamejsersverige2.jpg

Kan det passe? Kan det virkelig passe at vi ikke bliver et fuldt hold til Falsterbo turen? Vi har 6 ledige pladser , svarende til 3 dobbeltrum på Vandrehjemmet Lotsvillan i Falster Bo i dagene mandag den 14 september til torsdag den 17 september. Vi tør godt garantere for en stor fugleoplevelse og hyggeligt samvær på turen. Er du interesseret så kig nærmere på DOF Nords hjemmeside under ture og møder, eller ring og hør nærmere hos mig, Svend Erik … Læs videre

Hot Lige Nu – Lille Vildmose

Roerhoeg_faar_roevfuld.jpg

Lille Vildmose er det man kalder et hotspot, når talen falder på fugle. Tjekker man regelmæssigt DOFbasen, er der næppe en dag i hele året, hvor der ikke bliver meldt fugle ud fra Lille Vildmose. Facebookgruppen “Vild med Lille Vildmose” har over 1200 medlemmer, og den udgør et sandt galleri af naturfotos og af fugle især. Alt sammen vidner det om en overvældende interesse for en sand naturperle, og at der er noget at komme efter. Mosen er omfattet af … Læs videre

Gråmejseture – efteråret 2015

Nabben_Falsterbo.jpg

Gråmejserne er DOF Nordjyllands tilbud til især seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage.Ture og andre arrangementer afholdes på hverdage og foregår primært i dagtimerne. De fleste ture er på 4-5 timers varighed Efterårsprogrammet 2015 er nu klar og du kan se de fulde turbeskrivelser på hjemmesiden. Den første tur går til Vejlerne, torsdag den 27. august 2015. Vi tager, afhængig af vejr og vind, rundt til de forskellige tårne og skjul i området som Bygholm Dæmningen, Lund Fjord, … Læs videre

Danske kongeørneunger følges med GPS for første gang

gps_kongeoerneunger_thumb.jpg

Nu er alle Danmarks tre kongeørneunger blevet forsynet med GPS-sendere på ryggen, så det bliver muligt at følge deres færden videre ud i landskabet. Alle tre kongeørnepar yngler i Nordjylland – et par i Hals Nørreskov og de to andre i Vildmosens Skove. Der er nu i alt kommet 34 unger på vingerne herhjemme siden kongeørnene vendte tilbage, og man kan derfor undre sig over, hvorfor vi ikke har flere ynglepar. Derfor dette projekt i et forøg på at løse … Læs videre

Animals of the Serengeti and Ngorongoro Conservation Area

serengeti_2015_3_thumb.jpg

Af Adam Scott Kennedy og Vicky Kennedy. 152 sider. WildGuides: Princeton University Press. 2014. ISBN 978-0-691-15908-9. Omtale og billeder af pattedyr og krybdyr (ingen fugle) med beretninger fra seks lokale guider og afsnit om geografi ( 10 lokaliteter i Tanzania) og dyrevandringer. Bogen har tre mål: at hjælpe brugeren med at identificere arter, man ikke er sikker på, at tilbyde interessant og letfordøjelig information om hver art og at vise, at der er så meget mere end “The Big Five” … Læs videre

Birds of Kenya’s Rift Valley

rift_valley_2015_2_thumb.jpg

Af Adam Scott Kennedy. 256 sider. WildGuides: Princeton University Press. 2014. ISBN 978-0-691-15907-2. Omtale af omkring 300 fuglearter er delt op efter habitater – savanne, sø, skov etc. Der er register over både engelske og latinske navne, men bogen har som mål at undgå ornotologiske fagudtryk. Masai Mara er ikke med, men det er nationalparkerne Lake Nakuru, Lake Bogoria, Mount Longomot og Hell’s Gate. Hvis man vil producere en ny bog om fuglene i Kenya er det svært at konkurrere … Læs videre

Gråmejsetur til Skivum Østerkrat og Halkær Sø.

graamejser-hjris-001_thumb.jpg

Forårets sidste gråmejsetur fandt sted den 18. juni og havde 14 deltagere. Fra mødestedet ved Suldrup Kirke kørte vi til den sydlige del af Skivum Østerkrat, hvor vi gik en tur gennem en frodig, blomsterrig og smuk ådal langs med Sønderup Å. Her blev der bl.a. observeret to Rød glenter, som blev set flere gange og kunne ligne et ynglepar. Annelise fra Skagen var, som den eneste, heldig med at se en Isfugl flyve nede over åen. Der blev desuden … Læs videre

Lendrup Sandø

03JUL2010_lendrup_sando_thumb.jpg

Lendrup Sandø ved Løgstør. En af mine meste besøgte fuglesteder ved Løgstør er Lendrup Sandø. Et område med rørskov, mose, lavt vand og krat, beliggende langs Frederik den 7.’s kanal mellem Løgstør og Lendrup Sommerhuse. Man kan parkere ved Limfjordsmuseet og gå til Lendrup langs kanalen, en tur på 4,4 kilometer hver vej. Jeg besøger selv Lendrup Sandø mest i efteråret og foråret under træksæsonen, men der er fugle hele året, og ifølge DOFbasen er der registeret 97 fuglearter! Ved … Læs videre

Indvielse

28JUN2015_taler_thumb.jpg

Indvielse af ny bro over Vilsted sø Søndag den 28. juni inviterede Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond til indvielse af 240 meter ny cykel- og gang-træbro over Vilsted Sø. Dansk Ornitologisk Forening var blevet inviteret til at fremvise og fortælle om fuglene flere steder, blandet andet fra fugletårnet. Her fremviste og fortalte 5 Vesthimmerlandske fuglekigger om fuglene i og omkring Vilsted Sø. Det skønnes at ca. 20-30 mennesker var omkring fugletårnet og fik fremvist grågæs, ænder, knopsvaner og en … Læs videre