Årets første tur med Rold Skov Gruppen

Atlas_Rold_Skov_1Lørdag den 18. februar mødtes 8 friske fuglefolk fra Rold Skov Gruppen på Siem Skovvej i den østligste del af Rold Skov, nemlig i kvadrat DD29 i Siem Skov og Ejstrup Skov. Det viste sig at være et meget spændende område, hvor vi helt sikkert nok skal se spændende arter. Vi så spor af grævling og ræv og masser af vildt. Flere steder havde Sortspætte også sat sine spor. Tænk om vi kan finde Sortspættens redehul – det kunne være fantastisk!

Skoven indeholder også et råstofområde. Det ser selvfølgelig voldsomt ud. Men i planerne over, hvad der skal ske på stedet bagefter, kan man se, at det netop ikke skal tilbageføres til mark eller skovdrift. Men det skal have lov at forblive et kuperet naturområde med sø osv. til stor gavn og glæde for biodiversiteten. Det bliver endnu bedre, end det var før råstofudvindingen.

Gittes_korsnæb

Vi havde især håbet på at finde ravn og korsnæb. Det lykkedes at finde ravne i Siem Skov. Men Korsnæb var ikke at finde i hverken Siem eller Ejstrup Skov. Til gengæld så vi overflyvende Blisgæs og Musvåge, syngende Sumpmejse, Huldue og Træløber. Topmejserne, Dompap, Stor Flagspætte, Spætmejse og Grønsisken fouragerede flere steder.

Gitte kunne til alles mistro proklamere at hun havde Korsnæb på sit foderbræt. Det blev hun godt nok nød til at dokumentere.

En skøn tur i et super spændende kvadrat, som helt sikkert også er værd blot at gå en søndagstur i. På landevejen mellem Terndrup og Astrup er der en lille plads, hvor man nemt kan sætte sin bil.

Åbent planlægningsmøde i Rold Skov Gruppen

Onsdag den 1. marts har Rold Skov Gruppen sit første planlægningsmøde. Her bliver dette forårs mange atlasture planlagt. Det sker kl. 19.30 i vores faste mødested Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9510 Skørping.

Atlas_Rold_Skov_2Esben Slot Andersen har lavet en meget fin og overskuelig liste over arter, der er registreret i vores 8 kvadrater. I 3 af kvadraterne har vi registreret over 80 arter, så dem bruger vi ikke mere tid på. For de resterende 5 kvadrater har Anders Horsten lavet en liste, på baggrund af en grov analyse af kortene, med de arter, som burde være i de enkelte kvadrater, men ikke er fundet.

2017 er jo sidste år for Atlas III, og derfor skal vi gerne have de sidste arter med. Anders Horsten foreslår, at vi forsøger at udpege en mini-kvadratansvarlig for de fem kvadrater. De ansvarlige skal stå for at få arrangeret de nødvendige ture i kvadratet, så vi kommer i mål med mindst 80 arter. Forinden kan vi sammen gennemgå artslisten og kigge kort, så vi i gruppen kan hjælpe hinanden med at få planlagt turene.

Og så skal vi jo også hygge os og spise lidt kage og den slags

Har du lyst til at være med i Rold Skov Gruppens turer, så send en mail til Anders Horsten på anders_horsten@hotmail.com . Så vil du få en mail i din indbakke, når der kommer mails fra gruppen.

Du kan læse mere om gruppen på hjemmesiden her.

Tekst: Gitte Holm
Fotos: Carl Jørgen Andersen & Gitte Holm

De unge kongeørne i Store Vildmose

  I området omkring Store Vildmose blev der fra 2009 regelmæssigt set unge kongeørne, og i 2015 var der mindst 3 forskellige fugle i området. I efteråret 2015 stod det klart, at 2 unge kongeørne havde dannet par. Ørnene var da kun 2½ år gamle, og det var usikkert, hvornår de var gamle nok til at gennemføre et yngleforløb. I februar 2016 blev der iagttaget regelmæssige parringer, og det blev konstateret, at de havde bygget rede i et sitkahegn i … Læs videre

Illustrated Checklist of the Birds of the World: Passerines – en anmeldelse

Illustrated Checklist of the Birds of the World. Volume 2: Passerines. Af Josep del Hoyo og Nigel Collar. Lynx december 2016. 1003 sider, 12.629 fugleillustrationer og 6.649 udbredelseskort. Pris 225€. Denne imponerende og tunge bog afslutter gennemgangen af alle verdens fuglearter. Det er fantastisk, at vi nu i de to bind af ”Illustrated Checklist of the Birds of the World” (ICBW) kan få et overblik over alle fuglearternes udseende og udbredelse. Værket kan også bruges som en afkrydsningsliste for berejste … Læs videre

Fuglefrimærker

Det kan være både sjovt og lærerigt at samle på fuglefrimærker. Næsten alle verdens lande har udgivet frimærker med fugle på, så der er meget at vælge imellem, hvis man vil starte på at samle på dem. Der kan være mange grunde til at et land vil udgive frimærker med fugle på. Det kan være fugle tegnet af en bestemt kunstner, fugle fra en af deres nationalparker, truede arter fra landet, men også nogle gange for at fortælle om en … Læs videre

Generalforsamling i DOF Nordjylland 2017

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring Dagsorden: 1. Valg af dirigent a. Niels Eriksen blev valgt. 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 “indkomne forslag” udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 3. Bestyrelsens beretning a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos og videos. Den … Læs videre

Nu skal vi rigtig i gang med Skagen Fuglestations Venner

Kære venner Efter mere end et års usikkerheder om hvornår det store nye center i Skagen ville være færdigt til at holde indvielse, hvor også aktiviteterne for Skagen Fuglefestival og den nye forening Skagen Fuglestations Venner (SkafVen) er blevet holdt hen, er det nu tiden til at løfte sløret og få aktiveret energien i Skagen. Først Fuglefestivalen: Vi gennemfører fuglefestivalen i bededagsferien – 12. til 14. maj 2017. Programmet kommer formentlig til at afspejle det kendte, men vi har været … Læs videre

Børglumkloster Skov, “Fugl” og sibirisk jernspurv

Gråmejsetur til Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL torsdag den 19. januar 2017. Igen en super dejlig dag i selskab med ”Gråmejserne” i Nordjylland. Med spænding kørte jeg til mødestedet for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, ved Bouet, hvor vi skulle møde kl. 09.00. Jeg var der i god tid og ventede på de andre deltagere, flere og flere biler dukkede op, og vi fik hilst på hinanden, hvorefter vi kørte fra Bouet i en kortege på seks biler. Første stop … Læs videre

FUGL -en kunstudstilling på Vendsyssel Kunstmuseum

Du kan nå det endnu! Denne fantastiske udstilling løber frem til 26.marts 2017 på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.   Fugle har altid været et yndet motiv for kunstnere, og i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum viser Vendsyssel Kunstmuseum udstillingen ‘FUGL’. Fugleværnsfonden er en selvstændig almennyttig fond, stiftet af Dansk Ornitologisk Forening, som gennem de sidste 50 år har arbejdet for at skabe fristeder for Danmarks fugle. Fugleværnsfonden ejer store og små fuglereservater over hele landet, hvor naturen plejes med … Læs videre

Ørne vinter-tælles januar 2017

Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle … Læs videre

Deltag i Atlas III – Du kan nå det endnu!

Vi er i øjeblikket på vej ind i den fjerde ynglesæson i DOFs store ynglefugleoptælling Atlas III. De første tre sæsoner har været præget af stor aktivitet i DOF Nordjylland, og de foreløbige resultater kan løbende følges her: http://dofbasen.dk/atlas/ I løbet af de første tre år er der i alt indtastet 37.000 observationer af ynglefugle i DOF Nordjylland og i skrivende stund er der dækket 253 kvadrater i lokalafdelingen. Atlas III er dermed med til at give en utrolig stor … Læs videre

Nye redekasser til Vendehals og Hvinænder i Rold Skov

Esben Sloth Andersen har finkæmmet Rold Skov for Vendehals, og sørme om det ikke gav pote. Rold Skov Gruppen er heldig at have én som Esben, der går så grundigt og struktureret til værks. Og som Esben har skrevet om før på denne side, (se: http://dofnord.dk/syv-sandsynligt-ynglende-vendehalspar-i-rold-skov/ ), så er der mangel på egnede og sikre redehuller for denne spætteart. Det har Rold Skov Gruppen forsøgt at råde bod på. Jens Vinge har taget kontakt til Naturstyrelsen og talt med Skovfoged … Læs videre