Lendrup Sandø

Lendrup SandøLendrup Sandø ved Løgstør.
En af mine meste besøgte fuglesteder ved Løgstør er Lendrup Sandø. Et område med rørskov, mose, lavt vand og krat, beliggende langs Frederik den 7.’s kanal mellem Løgstør og Lendrup Sommerhuse. Man kan parkere ved Limfjordsmuseet og gå til Lendrup langs kanalen, en tur på 4,4 kilometer hver vej. Jeg besøger selv Lendrup Sandø mest i efteråret og foråret under træksæsonen, men der er fugle hele året, og ifølge DOFbasen er der registeret 97 fuglearter!
Ved lavvande, hvor fjordbunden blottes, kan der samles flere tusinde måger for at fourager. I dagens sidste lys trækker de enten videre til Borreholm ved Aggersborggård Vildtreservat eller overnatter på lokaliteten. I sensommeren, når mågerne tjekkes igennem, kan man være heldig at finde Splitterner. Den 3. september 2010 kunne hele 39 splitterner noteres i bogen, hvoraf de to var ringmærkede. Skamfuldt må jeg indrømme at middelhavssølvmåge mangler ved Lendrup Sandø, hvor den ellers ville være oplagt, men det er måske kun et spørgsmål om tid før den også kommer i notesbogen.Måger og lidt vadefugle
Der er set 17 forskellige vadefuglearter ved Lendrup Sandø, hvoraf de 6 forekommer regelmæssigt. Strandskade, som normalt ikke forekommer i større antal, kan i træktiden noteres med større flokke, med helt op til 134 strandskader i slutning af marts måned. Almindelig ryle ses i mindre tal om foråret, mens viben forekomme i større antal i efteråret. Nogle få vadefugle i mindre antal bruger Lendrup Sandø som en rastelokalitet under deres træk.
Om efteråret kan store flokke af toppet skallesluger ses i vandet lige udfor Lendrup Sandø eller Løgstør Grunde. Det største antal, jeg har registeret med teleskopet og kliktæller, er 906 toppede skalleslugere, hvoraf de 556 blev set lige ud for Lendrup Sandø på en efterårsdag i oktober 2011.
Lendrup Sandø byder altid på noget, om ikke andet så en god gåtur med flot natur. Gæs kan ofte i aftentimerne om efteråret ses Toppet Skalleslugertrække over Lendrup Sandø fra baglandet (måske Vilsted Sø) mod Vejlerne eller Aggersborggård Vildtreservat. Kragerne bruger ligeledes lokaliteten i vintermånederne som opsamlingssted, inden de trækker ind til overnatning for at holde fyraften i Christiansminde Skov ved Løgstør.

Brian Lyngsøe Nilsson, Løgstør.

Indvielse

28JUN2015_talerIndvielse af ny bro over Vilsted sø

Søndag den 28. juni inviterede Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond til indvielse af 240 meter ny cykel- og gang-træbro over Vilsted Sø. Dansk Ornitologisk Forening var blevet inviteret til at fremvise og fortælle om fuglene flere steder, blandet andet fra fugletårnet. Her fremviste og fortalte 5 Vesthimmerlandske fuglekigger om fuglene i og omkring Vilsted Sø.
Det skønnes at ca. 20-30 mennesker var omkring fugletårnet og fik fremvist grågæs, ænder, knopsvaner og en enkelt skestork, for desværre var fuglene få pga. det blæsende og halvkolde vejr. Senere klarede det dog op, og tårnvagten kunne sluttes af med Læs videre

Atlasture i kvadrat CC77 Sandmosen

Hvordan støtter vi op om de kvadratansvarlige, i at få gjort deres arbejde så godt som muligt? Det kan gøres på flere måder. Undertegnede valgte at gøre det, som beskrevet i den følgende beretning. Vel vidende, at der kan være andre områder, der skal sættes fokus på i atlasarbejdet. Vi modtager gerne gode ideer hvis nogen har atlas 1en, som vi skal tage op!

Vores udgangspunkt denne gang var at sætte fokus på 2 metoder.

1 Hvordan arbejder vi i praksis i kvadratet? Læs videre

Hot lige nu

Hellum Bakker – Vild natur i midten af Vendsyssel

GlenteMit absolutte yndlingssted er Hellum Bakker. Inde midt i Vendsyssel ligger Jyske Ås, Danmarks svar på Alperne. Dronninglund Storskov i syd og Nymølle-Lunken i nord er langt mere kendte end det midterste store fredede område øst for Hellum. Men det er et stykke fantastisk og righoldig natur, hvor et stærkt kuperet terræn giver den ene fine udsigt efter den anden (der er to bakketoppe på 109 m), hvor småskov veksler med lysninger, fugtige områder, søer, men først og fremmest bakker (blandt andet tidligere lyngbakker) og slugter. Det røde glentepar er kendt af de folk, der bor her, og som fortæller om det med stolthed, og fredede vilde planter (guldblomme og gøgelilje) gror her.

Læs videre

Østre Anlæg, Aalborg

Oestre_anlaeg_2015_bl_1De fuglelokaliteter, jeg holder mest af, er dem, der ikke findes i turguiden. De fuglelokaliteter der ikke giver alle sine hemmeligheder fra sig på første besøg. En af disse er Østre Anlæg inde i Aalborg by, ikke langt fra centrum. Et lille bynært grønt område på kun 6,5 ha, men som rummer både stier, legeplads, boldbaner, sø, krat og blomsteranlæg, og som benyttes flittigt af de lokale. Her kan der luftes hund eller fodres ænder, svaner og måger eller løbes en tur omkring søen, som er en gammel dyb mergelgrav.

Selv bruger jeg Østre Anlæg, når jeg har god tid, inden jeg skal med bussen hjem. Læs videre

Fugleklub i Støvring

Stoevring_fugleklubPå Karensmindeskolen i Støvring har lærer Martin Sloth Andersen taget initiativ til at oprette en fugleklub for de 11-12 årige. Lørdag den 13. juni var fugleklubben på tur i Vildmosen sammen med Lars Grøn og Thorkild Lund fra bestyrelsen. Det blev en stor oplevelse både for guiderne og børnene, der vidste meget om fuglene og var rigtig gode til at spotte dem. Det blev til Kongeørn, Rørhøg, Lærkefalk, Sølvhejre, Sorthalset Lappedykker og mange andre arter. Der kunne have været flere børn med, hvis ikke arangementet var faldet sammen med en afsluttende fodboldturnering med overnatning. Men sådan Læs videre

Gråmejser på nattelyt

graamejser nattelyt 001Da der de sidste 5-6 dage har været Flodsanger og Dværgrørvagtel i Lille Vildmose, besluttede Tscherning og jeg, at vil ville lave en nattur derud onsdag aften og nat. Så vi udsendte en mail til Gråmejserne onsdag middag, at vi skulle mødes kl. 24,00 ved brandtårnet.
Da vi kørte derud var vi spændte på, om vi ville blive alene på tur – men vi blev trods den sene udmelding 8 gråmejser, der startede ud i mørket.
Vi gik først ud til Rovfugletårnet, der var ret tyst fordi det blæste en del og var koldt (6 grader), Læs videre

Nyt fugletårn–Østerildtårnet

oesterild taarnet 008Der er nu kommet et nyt fugletårn i Vejlerne, lige mellem Østerild Fjord og Arup Vejle med god udsigt til begge. Vejen til tårnets P-plads er mod syd lige før Hanstholmvejen ved Østerild, når man kommer fra Aalborg af. Der er så 1,5 km. ud til tårnet. Og der er indvielse af tårnet lørdag den 13/6 kl. 10-12,00 med kaffe og brød til.
Det er et rigtigt fint lille tårn med bord og bænke i, så man kan nyde frokosten indendørs.

Læs videre

Hot lige nu

Hot_Rubjerg_2015_2Rubjerg Knude, Lønstrup Klint og Rubjerg Knude Klitplantage

Området er lige i min baghave, og jeg kender hver en kvadratcentimeter af det. Lige på denne tid af året er der rigtigt spændende, men Rubjerg byder på oplevelser året rundt – også for den, som besøger området for første gang.

Den varierende beplantning tiltrækker en mængde fuglearter. En hurtig søgning på Dofbasen gav mere end 60 forskellige arter. Karakterarten er uden tvivl Rødrygget Tornskade. Jeg fandt for nogle år siden op mod 14 ynglepar i området syd for fyret. Læs videre

Nymølle Bæk

Nymoelle_2015_up_1Det var med lidt betænkelige anelser, at maj måneds Gråmejsetur blev afviklet. Maj måned ser ud til at blive en kold måned og vejrudsigten lød ikke lovende: Blæst og Byger!, var meldingen.

Men det holdt alligevel ikke alle hjemme, 13 mødte op til dagens tur. Dagens emne var med fokus på Atlas-projektet og på fuglestemmekendskab. Starten gik i Nymølle Bæk syd for Jerslev. Stedet er en del af Jyske Ås, en meget smuk naturperle i landsdelen, som kan anbefales at besøge.

Fra parkeringspladsen startede vi med Læs videre

Sensationen gentog sig

Albatros_2015_lg_2Den 7. Maj skete det som mange ornitologer havde håbet på, men som de færreste havde turdet drømme om. Den Sortbrynet Albatros satte atter fod på dansk jord da den henrygte op mod 100 storsmilende ornitologer på havnen i Hirtshals. Fuglen, hvis vingefang kan nå hele 240 cm, blev spottet på østmolen af Lars Paaby Kl. 09:10 og kunne nydes frem til Kl. 12:32 hvor den bredte sit imponerende vingefang ud og satte kursen nordøst i den hårde vind. Inden da havde folk fra hele Jylland og Fyn kunnet nyde den store sjældenhed som rastede nøjagtigt på samme sted Læs videre

Gråmejser i Skagen

Skagen_2015_pes_1Skagen oplevede den 22. april en invasion af uset størrelse: 26 Gråmejser i en flok.
På en dag med det dejligste forårsvejr mødtes vi ved Skagen Odde Naturcenter for at se, hvad Skagen kunne byde på. De seneste dage med sol, forårsvejr og masser af fugle på træk både over hav og land havde dog gjort, at der i dag ikke var så mange fugle. Der blev dog set lidt af hvert.
Vi kørte først ud til Nordstrand, hvor der bl.a. blev set en trækkende Bjerglærke, der ikke havde lyst til at vove sig ud over havet, men landede på stranden foran os, således at alle kunne nå at få den set. Over havet havde vi Læs videre

Nordjyllands Fugle

nordjyllands_fugle_2014_1Nordjyllands Fugle 2014 er netop udkommet. Årsrapporten er den 51. i rækken, som beskriver fuglene i de gamle Viborg og Nordjyllands amter i det forløbne år. Alle arter gennemgåes med status i forhold til foregående år og med største, første og usædvanlige forekomster i landsdelen. Den giver et godt overblik over, hvor og hvornår man kan forvente at se eller ikke se en art. Rapporten er krydret med artikler og denne gang kan man f.eks. læse om det eneste fund af Guldspætte i Danmark, om Sortbrynet Albatros i Læs videre