Nordjyllands Fugle 2015 er klar

Nordjyllands Fugle 2015 ligger klar samtidig med afviklingen af Skagen Fuglefestival.

Nordjyllands Fugle 2015_forside      Nordjyllands Fugle 2015_opslag26-27

Den nye og eneste tilbageværende trykte regionsrapport i Danmark adskiller sig væsentligt fra de foregående års rapporter. Artsbehandlingen er blevet reduceret til at omhandle ca. 2/3 af arterne set i Nordjylland 2015. Formålet er at fokusere mere på arter, som er fåtallige, eller hvor forekomsten i Nordjylland er vigtig samt ikke mindst for at give plads til spændende artikler, hvor af der i den kommende rapport er spændende læsning om bl.a. Kongeørn og GPS, Jagtfalk, Sædgås og Kortnæbbet Gås, Hirsholmene foruden årsrapporter fra Skagen, Vejlerne, Lille Vildmose, SØ-Vendsyssel og ikke at forglemme en artikel om fuglene i Rold Skov for 125 år siden.

Rapporten er på 160 sider og prisen er uændret 160 kr.

Tekst: Hans Christophersen
Foto: Jørgen Peter Kjeldsen

Skagen Fuglefestival 6.-8. maj 2016

Beachflag.jpg

Skagen Fuglefestival blev første gang afviklet i 2006. Dengang var den primært et lille arrangement for inkarnerede fuglefolk, som i maj mødtes for at nyde Europas bedste forårstræksted, når sæsonen og fuglevariationen var allerbedst. Siden er festivalens tiltrækningskraft udvidet betragteligt til nu nærmest at være en folkefest for også helt almindelige naturglade mennesker, som bare må til Skagen for at opleve det autentiske og berømte fugletræk, inhalere dusinvis af arter og oplevelser, og ikke mindst dele samværet med andre. Her … Læs videre

DOFNord i 50 år

L1030182.jpg

3.april samledes tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for at markere DOF Nordjyllands 50-års fødselsdag.             Vi fik hele DOF Nordjyllands 50-årige historie fortalt i ord og billeder af Poul Erik Sperling, som havde lagt et stort arbejde i at finde billeder fra de 50 år, og vi fik dem vist med kommentarer både fra Poul Erik og andre tilstedeværende.             Der var i hvert fald fire nuværende og tidligere … Læs videre

Kursus i Feltornitologi – stadig ledige pladser!

Klaus_Malling_Olsen.jpg

Kursus i Feltornitologi –  ved Klaus Malling Olsen fre.-lør. 29/4-30/4, kl. 18.30-21.00 (fredag) og kl. 10.00-15.00 (lørdag). Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag). DOF Nordjylland i samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg – Hold 16011. Et kort og intenst kursus i hvordan du lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i Aalborg fredag aften med teori, hvor vi gennemgår nogle af de fugle, der er chance for at se på … Læs videre

Dagen startede med 4 skestorke og sluttede med en trane

Astrup_Det_er_fedt_at_vaere_cheffuglekigger_i_Rold_-Skov.jpg

En dejlig forårsmorgen stod 15 DOF’ere klar til at indtage Astrup Nørskov, som ligger både i kvadraterne DD18 og DD19. Solen skinnede, næsten ingen vind og klar sigt gav flokken en stor forventning om en god dag med rigtig mange spændende fugle. Anders Horsten forelagde ruten, som han havde tænkt sig, at gruppen skulle gå. Nemlig syd rundt om Langmosen. Gruppen startede ud fra Madum Sø kl. 6.15 og begav sig på vej ind i skoven. Og dagen startede helt … Læs videre

Forårsoplevelser og forårstanker

SEM_staere.jpg

Foråret så sagte kommer. Ja, vejrmæssigt vil det vise sig, om vi får et forår, som vi gerne vil have det. Mange dage med vind mellem sydøst og sydvest, og stigende temperatur henover de næste par måneder – så er der forår i Danmark. Det var ikke sådan vejret var sidste forår. Jeg håber ikke vi får en gentagelse af den type forårsvejr. Det er faktisk lidt det, vi har i disse dage, hvor dette skrives. Vind fra nordvest og … Læs videre

Biblioteket

  I 1979 blev det besluttet af bestyrelsen at oprette en fuglebibliotek, der kunne bruges ved møderne. Men først i 1981 blev der åbnet for udlån til medlemmerne. Biblioteks udvalget var i 1981 Poul Erik Sperling, Jens Lilleør, Lars Bo Jacobsen. Bøgerne anskaffedes først og fremmest ved anmeldeeksemplarer i de første mange år i Riden og sener på hjemmesiden. Andre nye bøger og tidsskrifter blev købt for pengene fra Bogauktionerne. Borgauktionen har været afholdt i 39 år (2016) alle år … Læs videre

Skagen fuglestation 1972-76

Af Thorkild Lund Nu, foråret 2015, da der er udsigt til en fuglestation i det Grå Fyr i Skagen, fortælles historien igen og igen om de bestræbelser på at etablere en varig fuglestationsvirksomhed, der har fundet sted gennem årene. Måske fordi det nu ligger så langt tilbage, bliver den første fuglestationsvirksomhed i 70’erne ofte forbigået. Men det er lidt uretfærdigt, da der blev lagt mange timer i det, mange unge mennesker deltog med ildhu og blev fanget af fugleinteressen for … Læs videre

Skagen fuglestation 2016

  Sagen ser noget lysere ud i dag (2016), for nu er Det Grå Fyr i Skagen ved at blive renoveret og indrettet til naturcenter og ringmærkningsstation. Den åbner til foråret 2017, og bliver en af de største i Europa, rigtig spændende. Det Grå Fyr + bygningerne er blevet solgt til Real Dania, de er pt. ved at renovere bygningerne. Bygningerne er så udlejet til Naturstyrelsen, der vil lave et meget fornemt udstilling og Ringmærknings laboratorium. De har allerede ansat … Læs videre

Riden – lokalblad

  Bestyrelsen besluttede den 17 april 1975 at starte et lokalblad “Riden”, Jørgen Stubgård var den første redaktør. I de først år udkom bladet 2 gange om året , men fra 1985 udkom bladet 4. gange årligt. Bladet kostede 60 kr. om året og 70 det sidste år. 2005 var sidste år Riden udkom, der blev færre abonnementer og det var svært at skaffe stof nok. Så fra 2006 tog internettet over, dog udkom der et enkelt nr. i 2006,. … Læs videre

Storture

Afdelingens første udenlands tur Hornborgasjön Da vi nærmede os området med tranepladsen blev trafikken meget intens og der var politi på motorcykler til at regulere trafikken. Der var kun tilladt at parkere på de afmærkede marker mod betaling, men bilerne kunne køre på vejene rundt i området. Her var det strengt forbudt at parkere og at holde stille. Betjente på motorcykler kørte rundt med bødeblokke der var udfyldt med p-bøde og dato, så når de kom forbi en holdende bil … Læs videre

Formænd for DOF Nordjyllands afdeling

  Lars Borberg 02-04-1966 – 1966 Lars Borberg og starten på “Det Nordjyske Feltudvalg” 1967 – 1971 Poul Erik Sperling 1972 – 1977 Thorkild Lund 1978 – 1979 Jørgen Stubgård 1979 – 1987 Poul Erik Sperling 1988 – 1988 Kurt Prentow 1989 – 1994 Torben Fisker 1995 – 2006 Kurt Rasmussen 2007 – 2015 Thorkil Lund 2015 – Peter Lund Kristensen Første bestyrelse 1966. Lars Borberg Olver Læssøe Poul Erik Sperling Poul Lindhard Hansen Jens Kirkeby. Bestyrelsen 1967 Olver Læssøe … Læs videre

Opstarten – Feltudvalget

  I 1966 blev Jens Kirkeby og Poul Erik Sperling enige om, at vi gerne ville have flere ekskursioner til Nordjylland. Der var på den tid kun to afdelinger der kunne arrangere ekskursioner under DOF, det var Feltudvalget for Sjælland og Feltudvalget for Jylland og Fyn. Vi ville derfor starte et feltudvalg for Nordjylland, og vi satte os ned en eftermiddag i vinteren 1966 og ringede rundt til ornitologer, vi kendte i Nordjylland for at få dem med i en … Læs videre