Birkesø projektet

Birkesø_2DOF Nordjylland udtrykker sin glæde og taknemmelighed til forfatter, fotograf og Vildmoseforreningen for tilladelse til at bringe denne artikel fra tidsskriftet Mosen, marts 2019.

Birkesø

Birkesø har sammen med de tre andre søer, Tofte Sø, Lillesø og Møllesø, altid været en del af landskabet i den oprindelige højmose. Søerne er sandsynligvis dannet ved, at kalkholdigt vand fra undergrunden har forhindret højmoseni at overgro dem og har herved holdt dem åbne. Birksø var dengang en 4 meter dyb sø med et areal på 130 ha. Det er lykkedes at genskabe søens oprindelige form og størrelse, men på grund af terrænsænkninger på de dyrkede og afgravede arealer rundt om søen, har den genskabte Birkesø kun en dybde på ca. 1 m i gennemsnit.

Birkesø_1

Næsten 200 publikummer trodsede blæst og kulde en formiddag i december 2017 for at overvære indvielsen og se vandet blive lukket ind i Birkesø. Birkesø får det meste af sit vand fra Tofte Sø, og fordi vandet i Tofte Sø er brunt på grund af humusstoffer i tørven omkring søen, farves vandet mørkt. Samme farve har vandet i Birkesø derfor også. På grund af den lave vanddybde vil tagrør med tiden vokse til rundt om søen. Flere steder i søen er vanddybden dog så stor,at de vil forblive som åbne vandflader. Kombinationen af en uge med hård vind og et ny anlagt dige uden græs forårsagede i februar 2018, at små bølger begyndte at æde af diget. En hurtig aktion fik stoppet erosionen, men det viste sig nødvendigt at genopbygge diget og sikre mod yderligere erosion. Vand standen i Birkesø her derfor siden da været sænket, så diget kunne genopbygges, og det nysåede græs på diget kunne få ordentlig fæste. Naturstyrelsen følger digets robusthed henover vinteren, og når diget vurderes sikkert nok, hæves vandstanden i søen til den tiltænkte højde.

Birkesø_4Fuglelivet i Birkesø

Nye eller genskabte søer virker ofte som en magnet på fugle. Det ses også i Birkesø. Allerede kort tid efter de første vandflader kom til syne i søen, benyttede flere hundrede overvintrende sangsvaner og canadagæs den nye sø som overnatningsplads. I foråret og sommeren har mange haft glæde af at se store flokke af skestorke, som har nyt godt af den nye sø. Faktisk har flere end 260 individer været observeret på én gang i Birkesø, hvilket er Danmarksrekord!! Udover de mange rastende fugle har blandt andre Hættemåge og Klyde fundet egnede ynglepladser i Birkesø. Hættemågerne nød godt af den lave vandstand, hvor tuer af lysesiv skabte ideelle redemuligheder, mens flere klydepar etablerede sig på øerne i søen. Øerne er lavet af mineralholdig, næringsfattig jord, så de ikke gror til lige med det samme. Pavillonen i nordenden af søen giver en fantastisk mulighed for i læ og i skjul, at observere fugle og dyrelivet i Birkesø og på øen ud herfor. På Jens Frimers billeder i udkigspavillonen kan du se mange af de fugle, som vil kunne observeres ved Birkesø. Aage V. Jensen Naturfond har sponseret to store kikkerter til pavillonen og sammen med et kamera opsat af Vildmosecentret på fugleøen udfor pavillonen kan fuglelivet følges på tæt hold på uden at blive forstyrret.

Birkesø_3

Gå en tur rundt om Birkesø

Du har også mulighed for at gå ad en trampesti langs østsiden af søen ned til Tofte Sø og derfra videre tilbage til pavillonen via den nye grusvej over Purker Fenner. Trampestien vil blive markeret med pæle og anlagt i skjul af diget for ikke at forstyrre fuglelivet i søen. Dette bedes respekteret, så alle fremover kan få en god oplevelse af livet i og omkring søen uden at forstyrre. Genetableringen af Birkesø er et af mange delprojekter i det EU finansierede LIFE+ projekt, som siden 2011 har arbejdet for at sikre den eksisterende, unikke højmose og skabe de betingelser, der skal til for at højmosen på længere sigt kan genskabes i de områder af Lille Vildmose, hvor den har været forsvundet. LIFE+ projektet er et samarbejde mellem Aage V. Jensen Naturfond, Aalborg Kommune og Naturstyrelsen og afsluttes i 2019.

Tekst: Peter Hahn, Naturstyrelsen
Fotos: Keld Ejsing-Dunn
Læs mere om Vildmoseforeningen.

 

 

Kursus i Feltornitologi – Klaus er tilbage i april !

Kursus i Feltornitologi ved forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen, fre-lør 12-13/4. Fredag kl. 18.30- 21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00. Mødestedsted: fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag). Et kort og intenst kursus i hvordan du lærer nogle af forårets fugle at kende. Vi starter i Aalborg fredag aften med en gennemgang af de fugle, der er chance for at se på lørdagens ekskursion. Vind og vejr har stor betydning for, hvor vi … Læs videre

Ørnens dag 2019 i Lille Vildmose

  Der er tradition for afholdelse af Ørnens Dag i Lille Vildmose. Det manglede også bare. Hvor i Danmark kan man vente at se både Kongeørn og Havørn. Ude i felten er der sædvanen tro posteret ørnekyndige DOF’ere, der løbende orienterer basen på Centret, og og melder ind hvor der lige nu kan ses ørne i området. Her er der også mulighed for at få sig en kop kaffe og et rundstykke og varme sig lidt, hvis man er kommet … Læs videre

Punkttællinger?

Hvad er det? Ja, – det er en metode til at registrere Danmarks fugle i det danske landskab! Hvorfor er det interessant, og nytter det noget at registrere alle de almindelige fuglearter? Er det nyttigt arbejde, og hvem kan bruge registreringerne? Se dette, og meget mere, kan du blive klogere på ved at deltage i et informationsmøde om Punkttællingsprogrammet i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11 i Aalborg. Mødet afholdes tirsdag den 2. april. kl. 18:00 Thomas Vikstrøm fra Fuglenes Hus kommer … Læs videre

Skumringstur til Ulvedybet

Så kom vi til uge 7 i 2019. En uge, hvor vi havde tilrettelagt en skumringstur til Ulvedybet for at give en flot skumringsoplevelse til vores deltagere. Oplevelsen bliver bedst, hvis vi kan ramme en eftermiddag/aften, hvor det er klart og stille vejr. Vi, der har prøvet det mange gange, ved, at det er forbandet koldt, hvis der bare er lidt vind i februar måned. Selv den mindste brise afkøler meget, når vi står på dæmningen og observerer fuglene. Alt … Læs videre

Skumringstur til Ulvedybet

Hej Alle Vi er nået til uge 7 og jeg har lige tjekket vejret for ugen. Det ser fornuftigt ud onsdag den 13/2, så det er dagen for turen til Ulvedybet, for at se på skumringstrækkende fugle. Vi mødes enten i Bouet kl 14.30 eller ved Bjerget kl 15.00. Selv om det er mildt og ikke megen vind, så er det koldt, når vi stiller op på dæmningen. Tag godt med tøj med til turen. Inden skumringstrækket begynder, kører vi … Læs videre

Årsberetning for 2018 – DOF Nordjylland

DOF Nordjylland afholder generalforsamling, lørdag den 2. februar, kl. 11.00 på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn.  Dagsorden er optrykt andetsteds på denne hjemmeside, men nu foreligger årsberetningen. Selvom det kun er medlemmer af DOF, der har adgang til generalforsamlingen, synes vi at alle skal have mulighed for at læse beretningen. Du kan hente årsberetningen: Beretning for 2018 Med venlig hilsen, På bestyrelsens vegne Peter Lund Kristensen – formand     “Det er tyst herude, kun med sagte pik på rude melder sig … Læs videre

Southern Portugal – en boganmeldelse

Southern Portugal. From Lisbon to the Algarve. En bog af Kees Woutersen and Dirk Hilbers. Crossbill Guides, 256 sider. Set til kr.: 299 i Naturbutikken. Crossbill Guides har udgivet en bog benævnt Southern Portugal, med undertitlen From Lisbon to the Algarve. Portugal er et overset land, når det gælder naturoplevelser. De fleste søger til storebror Spanien. Set fra en fuglekiggers synspunkt er hele Portugal et besøg værd. Mange kender til Extremadura og Pyrenæerne, men kun få har hørt om Alentejo. … Læs videre

GråmejserNordtur til Als Odde, og Gråmejserne i Nordjyske.

Vi tog hul på en ny sæson den 14. januar 2019 med en tur til Als Odde ved udløbet af Mariager Fjord. 16 deltagere mødtes på en morgen med en del blæsevejr og kunne konstatere, at der var ret højvandet efter endnu et natligt stormvejr. Der var derfor ikke mange vadefugle at se. Dog stod der 20-25 Stor Regnspover og skuttede sig i vinden, og vi så en flok på 50-60 ryler, vel sagtens Alm. Ryler, der fløj ud af … Læs videre

Lydløse jægere – en anmeldelse

Lydløse jægere. Mødet med Danmarks ugler. Af Klaus Dichmann & Patrik Olofsson. Kbh., Gyldendal, 2018. 223 sider. Pris: Kr. 299,95. Ugler – lydløse, fascinerende og fåtallige. Hvor mange ugler ser eller hører DU i løbet af et år? Klaus Dichmann er bl.a. medlem af DOF´s uglegruppe og projektleder i DOF´s ”Projekt slørugle”. Patrik Olofsson er naturfotograf, forfatter og har lavet naturprogrammer til svensk tv. Bogen beskriver de syv danske uglearter: stor hornugle, kirkeugle, natugle, mosehornugle, slørugle, skovhornugle og perleugle. Desuden … Læs videre

Ulveland -Danmark? IKKE FLERE BILLETTER!!!

Mark Desholm, Chef for Naturfaglig Afdeling i DOF kommer ons. 23/1 kl. 16.30, for at gøre os klogere på ulven. Foredraget foregår på Skagen Fuglestation, Det Grå Fyr, 9990 Skagen. Ulven er vendt tilbage til vort land og det har skabt megen debat, glæde og bekymring blandt danskerne. Ulven var engang et almindeligt dyr i den danske natur, men hvad er ulven egentlig for et dyr? Hvilke ulvekonflikter vil vi kunne forvente at skulle løse i fremtidens ulveland – Danmark? … Læs videre

Bevar Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager!

Støttearrangement – Bevar Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager! Søndag, den 20.1.2019, kl. 10 afholder DN-Aalborg en event i Hammer Bakker som støtte til den lovbestemte ret DN har til at rejse fredninger i Danmark. Dansk Folkeparti (DF) har fremsat et lovforslag om, at DN kun kan fremsætte forslag til fredninger sammen med enten en kommune eller staten. Tilsvarende events vil foregå over hele landet. Mødested bliver i Hammer Bakker, der hvor Gennem Bakkerne bliver til grusvej og samtidig … Læs videre

Endelig dagsorden til generalforsamling i DOF Nordjylland

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen inden for den i Vedtægternes §4,stk.3 fastsatte frist. Endelig dagsorden ser derfor ud som nedenstående:

Der indkaldes til generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 2. februar 2019, kl. 11.00 på Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180, 9900 Fredrikshavn. I forbindelse med generalforsamlingen vil der være lidt frokost, hvorefter der tilbydes en lille fugletur i de nærmeste omgivelser.

Endelig Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
8. Eventuelt

Kun medlemmer af DOF har adgang til generalforsamlingen, og vi håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen

Peter Lund Kristensen
(Formand)