Optælling af måger

Foto: Jan SkriverInvitation til at være med til at kortlægge og optælle overnatningspladser for Hættemåger og Stormmåger i julen 2011
Optællingen af de små måger på overnatningspladser i julen 2010 blev delvis spoleret af is og sne, som dækkede mange af de søer, som mågerne ellers overnatter på. Vi fik dog data på, hvor mange – eller nærmere få – der er sådan en vinter, men da vi gerne vil have en mild vinter med, forsøger vi igen i år. Danmarks er nemlig et kerneområde for fældende og overvintrende Hættemåger og Stormmåger. Men der er aldrig foretaget nogen koordineret optælling af disse almindelige fugle, idet de findes stort set overalt. Men især om vinteren optræder de koncentreret på traditionelle overnatningspladser, hvor de er forholdsvis lette at tælle. Derfor beder vi nu alle om at være opmærksomme på disse koncentrationer i julen 2011 og optælle så mange af dem som muligt indenfor dagene lørdag den 24. december – mandag den 2. januar. Julen er valgt, fordi de fleste har fri og kan besøge sådanne lokaliteter sidst på eftermiddagen, hvor fuglene samles og stadig kan tælles.  Optællingen i 2010 gav 18.100 hættemåger, hvoraf 6200 var på overnatningspladser. For stormmågerne var resultatet 19.100, hvoraf 5050 var på overnatningspladser. I en mild vinter er der formentlig flere hundrede tusinde, så vi håber det bedste for denne vinters tælling. Da en sådan kortlægning og optælling af vintermåger som nævnt aldrig har været foretaget før, er formålet først og fremmest at skaffe ny viden om en ofte ringeagtet fuglegruppe. Alle observationer indtastes i DOF Basen eller sendes direkte til hans.meltofte@dof.dk

Foto: Jan Skriver