Vinter-TimeTælleTure starter nu!

Rovfugl_Tofte_Soe1Kære kvadratansvarlige og nye, som har lyst til at blive det.

Nu nærmer vi os hastigt perioden for vinter-TimeTælleTurene, der begynder den 1. december og løber til og med den 29. februar. Har du endnu ikke udført en TimeTælleTur (TTT), kan vores korte video give dig en idé om, hvad TimeTælleTuren går ud på. SE VIDEO HER.

Du kan læse mere om baggrunden for TimeTælleTurene på Pandion: Derfor laver vi TimeTælleTure i Atlas III.

I projektets første vintersæson, 2014-15, blev der udført 501 vinter-TimeTælleTure, svarende til 29 % af samtlige ture – en rigtig god start! Men der skal flere ture til for, at vi kan beregne robuste estimater af fuglearternes tæthed og bestandsstørrelser, og vi har derfor brug for din indsats. Se et kort over, hvor der er ledige TTT at udføre. SE KORT HER.

F41A0229_edited-1Hvordan adskiller vinterturene sig fra yngletidsturene?
En vinter-TTT skal udføres fra en halv time efter solopgang og helt frem til kl. 12. Desuden skal dununger og ungfugle tælles med om vinteren.

Hvordan tegner jeg TTT-ruten?
Her finder du vejledningen til indtegning af ruten. Se de to video-vejledninger:
Tegning af ruten
Indtastning af data

Vejledninger
Alle vejledninger findes her under TimeTælleTure.
Læs gerne lynvejledningen til TimeTælleTure først.
Find den fulde vejledning til TimeTælleTure.
Find fif til afstandsbedømmelse.
Printe feltskema til TimeTælleTure.

Fugletaellertur2Skal der udføres TimeTælleTure i mit kvadrat?
Der skal udføres TimeTælleTure i 1726 af de 2255 atlaskvadrater. Du kan tjekke, om der skal udføres TimeTælleTure i dit kvadrat på atlasbasen under TimeTælleTure -> Administrér.

I kvadrater hvor der ikke skal udføres TimeTælleTure, vil beskeden ”ugyldig kvadratkode!” poppe op, når kvadratkoden skrives ind i feltet.

Samme sted kan du også vælge ledige TimeTælleTure i kvadrater uden kvadratansvarlig. Det vil vi gerne opfordre alle til at gøre, så vi opnår en god dækning af TimeTælleTurene i projektet.

God fornøjelse!
Atlasteamet

Fotos: Børge Søndergård