Vilsted Sø – 10 års jubilæum

indvielse_2006_FFI Vesthimmerland ligger Nordjyllands næststørste sø, Vilsted Sø med sine 450 ha., som blev indviet for snart 10 år siden, den 26. august 2006, som en del af Vandmiljøplan II. Vandet var ganske vist blevet lukket ind allerede i 2005, men det tager tid at fylde en så stor sø. Fuglene fandt dog hurtigt Vilsted Sø, og siden kom fuglekiggerne. I skrivende stund er der siden 2005 indtastet over 7.500 observationer fordelt af 192 fuglearter i DOF-basen. Disse er ligeledes indtastet af 132 forskellige observatørkoder fra hele landet!

 

 

vilsted_so_2005_FF

Rundt om Vilsted Sø er der flere steder man kan parkere eller overnatte i shelters, hvis én dag ved Vilsted Sø ikke er nok. Søen er stor, og man kan ikke se det hele fra ét sted. I de kommende år forventes det i øvrigt, at 2/3 af Vilsted Sø vil blive dækket af rørskov. Der skal kigges fra flere steder, hvis man ønsker at dække hele området, og fugletårnet kan varmt anbefales. Turen rundt om Vilsted Sø er på ca. 20 kilometer, som kan afkortes med den nye bro mellem fugletårnet og Ranum. Se mere på dette googlekort!

Ænder og gæs kan ses raste i forårsmånederne: Grågæs, Kortnæbbet Gås og Bramgås raster i store flokke på engene syd for fugletårnet, hvor antallet kan være over flere tusinde. Ligeledes er Grågås en fast ynglefugl, der ses med unger hvert år. Gråanden er noteret med over 2.800, mens Troldand og Krikand er registeret med hhv. 1.430 og 1.500 i søens tidligere år, men antallet lader til at være faldet. Med så mange ænder er der også blevet fundet en del hydrider, som f.eks. HalsbåndtroldandxTroldand, Amerikansk KrikandxKrikand og TaffelandxTroldand. Alle fundet om foråret.gaes_over_soen_BLN

Vilsted Søs første 10 år har budt på 3 SU-arter: Bøffeland, Stylteløber og Hvidskægget Terne. Men også Hærfugl og Lille Kjove er blevet registeret igennem tiden, så Vilsted Sø kan overraske!

Det er meget småt med antal ynglefugle i og ved Vilsted Sø. Kun 19 arter er registeret i DOF-basen. I de første år flyttede Sorthalset Lappedykker hurtigt ind, med et antal på over 100 par!, dog igennem de sidste år er antallet faldet men ses forsat i søen. Hættemågerne havde de første år 4 kolonier og tæller forsat omkring 1000-1200 par hovedsagligt i kolonien ved Vilsted by. Ellers er der desværre ikke gjort særligt mange ynglefugle optællinger ved Vilsted Sø.

 

udsigt_fugletaarn_FF       blisgaes_BLN.jpg

havorn_graakrage_BLNHavørn bliver ofte set over Vilsted sø. Så ofte at man i 2014 lavede 7 kunstige reder i en nærliggende skov, i håbet om at havørnen ville slå sig ned som ynglefugl. Desværre er det ikke sket endnu, men måske vil Havørn kunne findes som ynglefugl inden for de næste 10 år – inden Vilsted Søs 20 års jubilæum?

 

Tekst: Brian Lyngsøe Nilsson

Foto: Flemming Fragtrup og Brian Lyngsøe Nilsson