Vild natur er en gave til Nordjylland

Vild natur er en gave til Nordjylland

Nedenstående er udgivet som læserbrev i Nordjyske onsdag den 20. oktober.
Læserbrevet er forfattet og udgivet af en samlet bestyrelse for DOF Nordjylland.

NATURNATIONALPARKER: Miljøministeren skal i de kommende måneder træffe beslutning om udpegning af 10 nye naturnationalparker på statens arealer i Danmark. I naturnationalparkerne får naturen førsteprioritet.

Det betyder, at staten ikke længere skal drive skov- og landbrug her. Til gengæld får græssende dyr som heste og kreaturer lov at leve frit og være med til at forme nye og spændende naturlandskaber.

I DOF Nordjylland er vi begejstrede ved tanken om en vildere natur, og vi håber, at flere af de kommende naturnationalparker kommer til Nordjylland.

”En tidlig forårsmorgen støder vi på en flok vilde heste, der fredeligt græsser i en lysning i skoven. Bier og sommerfugle summer omkring de mange blomster, og en tornskade jager akrobatisk de store skarnbasser, der mæsker sig i en stor dynge af hestepærer. En sortspætte hakker fede larver ud af en trøsket træstamme og stærene hopper elegant rundt mellem de græssende heste og samler larver. Af og til forsvinder de ind i skoven, til et hult træ i nærheden, hvor reden med de sultne unger venter. Fra ådalen lyder vibens klagende kald og de elegante fugle forsvarer frygtløst rederne på engene over for en rød glente, der elegant glider henover ådalen, på udkig efter føde i det varierede landskab.”

Det kan lyde som en eksotisk fortælling fra fjerne egne, men det er allerede virkeligheden i Rise Skov, et statsejet naturområde på kanten af Lindenborg Ådal.

Her får motorsav og traktor lov at blive i garagen, for hér er det naturens egne kræfter, der skal råde.

Det betyder ophør af traditionelt skov- og landbrug og goddag til en flok vilde heste, der lever og græsser i landskabet året rundt.

I de kommende år kan det blive hverdag for flere nordjyder, hvis Miljøministeren vælger at lægge én eller flere af de kommende naturnationalparker i Nordjylland.

Her vil vi kunne få helt nye naturoplevelser i storslåede områder, hvor det er de naturlige processer som storme, oversvømmelser og store græssende dyr, der former landskabet.

For naturen er dette en fantastisk god idé!

Det viser sig nemlig, at hovedparten af de sjældne og truede arter netop lever i lysåbne skovlandskaber, og mange af dem er afhængige af forhold, der kun findes i skove, hvor der er masser af gamle og døde træer, plads til naturligt strømmende vand og flokke af græssende dyr.

Ingen af delene kan finde plads i vores skove i dag, som derfor er mørke, ensartede og artsfattige.

I de vilde skove, derimod, findes store mængder gamle og døde træer med hulheder, sprækker og revner, hvor et utal af insekter, svampe, flagermus og fugle kan finde ly og føde.

De vilde skove er også langt vådere, og i de mange skovmoser og sumpe finder guldsmede, padder og sjældne fugle som den sorte stork gode livsbetingelser.

Men det er ikke gjort med flere døde træer og masser af vand.

Der mangler noget. Noget, der kan være med til at skabe endnu mere variation, dynamik og struktur i skovene, og dermed sikre levesteder for endnu flere arter. Vi taler om de store planteædere.

I de oprindelige urskove levede bl.a. bison, urokse, vildhest, bæver, elg og kronhjort.

Alle disse store dyr var med deres adfærd med til at forme skovene, som var langt mere lysåbne og varierede, end vi kender til i dag. Dyrenes græsning holdt lysninger fri for opvækst gennem mange år, og i disse skovlysninger levede en lang række blomster og sommerfugle, som i dag er uddøde.

Og dyrenes ekskrementer udgjorde en sand vitaminbombe i landskabet, hvor et hav af insekter kunne finde føde og lægge deres æg. Og når de store dyr døde, indvandrede en myriade af såkaldte nedbrydere, som levede af dyrenes ådsler, og som igen var føde for større pattedyr og fugle.

De mange vilde arter i den danske natur har gennem årtusinder tilpasset sig de vilde skovlandskaber med store dyr.

Vil vi give disse arter en fair chance i dag, så er det helt nødvendigt, at vi tænker de store dyr som en integreret del af naturen.

Vildere natur er ikke bare en nødvendighed, hvis vi vil bremse tilbagegangen i naturen.

Det er også en unik mulighed for at skabe mere liv og fremgang i vores region. For vild og storslået natur er lig med større oplevelser for os, der bor i regionen. Det ses allerede i dag, hvor der er mange besøgende i Rise Skov, der ønsker at opleve de vilde heste og det spændende landskab, de skaber. Men vild natur er også et guldæg for turisme, og turisme er og bliver en meget vigtig del af fremtidens økonomi i Nordjylland.

Folk rejser langt for at få store oplevelser i uspoleret natur, og disse mennesker skal jo både spise og sove. Så mere vild natur i Nordjylland er også lig med flere kunder i det lokale supermarked, bookninger på B&B, hoteller og vandrehjem og måske nye og endnu uopdyrkede potentialer indenfor f.eks. naturguidning mv.

Et hedt debatemne har i den forbindelse været dyrevelfærden for de store dyr, som f.eks. vilde heste og kreaturer, som efter planerne skal gå og græsse frit i de nye parker.

Mange frygter, at dyrene i naturnationalparkerne kommer til at lide og ikke bliver tilset.

Vi mener imidlertid, at denne frygt er ubegrundet. For det første er vi ikke i tvivl om, at dyrene i de kommende naturnationalparker får et langt bedre liv, end hovedparten af vores nuværende husdyr.

De får jo netop mulighed for at udleve det fulde spektrum af deres naturlige adfærd, når de boltrer sig på de kæmpe store arealer. Og skulle der komme perioder med tørke, en hård vinter eller lignende, så er dyrene fortsat under tilsyn og de lokale forvaltere vil fortsat være forpligtet til at sikre dyrene efter et sæt stramme dyrevelfærdsregler.

I DOF Nordjylland er vi meget optaget af at sikre mere og bedre natur, både for fugle og mennesker. Og vi er ikke i tvivl om, at vi i Rise Skov ser de første skridt på vejen mod en vildere forvaltning af den nordjyske natur, som er nødvendig for at vende den negative udvikling. Derfor bakker vi varmt op om at få en eller flere af de kommende naturnationalparker til Nordjylland.

Så, kære minister, slip naturen løs i Nordjylland og sæt gang i en udvikling, som vi ikke har set mage til i Danmark endnu.