Varsling af Generalforsamling i DOF Nordjylland 8.2.2020

GF_2017_1

Jævnfør vedtægternes § 4, stk. 2 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling, lørdag den 8. februar, 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping.

Tidsplan:

Kl. 10.00: Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet vil tale om vild, urørt natur og rewilding efterfulgt af debat med de tilstedeværende.

Kl. ca. 11.00 til ca. 12.30: Generalforsamling med nedenstående foreløbige dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke (skriftlig årsberetning 2019 vil ligge på hjemmesiden inden generalforsamlingen).
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal vælges 4 ordinære medlemmer og 2-5 suppleanter. På valg er: Aase Jensen (genopstiller), Anni Guldberg Madsen (genopstiller), Svend Erik Mikkelsen (genopstiller), Anders Horsten (genopstiller) og Ulla Bryanne (genopstiller)
6. Valg af revisor
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år og UDGÅR derfor i 2020)
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse – altså senest den 18.1.2020. Forslag sendes til formanden Peter Lund Kristensen, Grævlingvej 11, 9480 Løkken, E-mail: peterlundkristensen@gmail.com.

Kun medlemmer af DOF har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Husstandsmedlemmer har 2 stemmer, såfremt der er mødt to op.

Kl. ca. 12.30: Frokost

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen