Vandrefalk i Frederikshavn

vandrefalk_sefProjektet Vandrefalk Frederikshavn blev startet op i Januar 20013.

Vi havde de seneste tre år set Vandrefalk omkring Frederikshavn og Jerup området. Flere gange i 2011 og 2012 blev der set 2 fugle ved Jerup Strand, ligesom de seneste par år mange gange, er set en enkelt fugl på Kattegat Silo Frederikshavn.
Men i december 2012 sad der pludselig to fugle på siloen og endda to voksne fugle af hver sit køn.
De blev flere gange set jage hinanden og komme med små skrig til hinanden. Det bliver virkelig spændende at se hvad fremtiden bringer.
Vi har nu fulgt fuglene en god måneds tid og næsten hver aften sidder begge fugle på toppen af siloen, vil man se falkene ankomme til overnatning er det bedste tidspunkt når det er næsten helt mørkt, i øjeblikket omkring kl. 17.00, de kan dog også ses på andre tidspunkter af dagen, men her er det lidt mere usikkert om de er der, idet de jo også skal ud og søge føde og nogle dage er de væk det meste af dagen.

Vandrefalken ynglede i Danmark fra 1900 tallet og op til 1972 hvor det sidste par forsvandt. Der skulle gå næsten 30 år før de igen i 2001 vendte tilbage til Møns Klint, og siden da er det blevet til en lille bestand på 10 – 12 par, det er dog kun de 5 af parrene der har fået unger på vingerne i 2012.

Men for at fremtiden kan bringe noget, var det jo nødvendig at få en redekasse op til dem og derfor tog Arnold Houmann og jeg men stor spænding kontakt til Kaj Christiansen FME for at høre om vi måtte opsætte en redekasse på toppen af Kattegat Silo Frederikshavn.
Vi var bekendt med at siloen i dag bruges til mange forskellige formål, fitnesscenter, kontorer og ikke mindst Restaurant Snerlen og at bygningen var nyrenoveret.
Kassen vi gerne ville have op var stor, og spørgsmålet var så , kunne vi nu få den til at falde nogenlunde ind, så den ikke synsmæssigt kom til at skade bygningens udseende? og ville fuglene bruge den eller ville de trække væk til marts / april ? – Ja der var spørgsmål nok.
Vi havde en fin snak med Kaj Christiansen, hvor også Jens Lyngby var til stede. Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at gå på toppen og kikke på sagen.
Vi fandt en passende placering til kassen, og fik et ja til at gå i gang med opsætningen.
Jeg må sige vi var et par meget glade personer, der den formiddag i Januar forlod Kattegat Silo Frederikshavn. Vi vil gerne takke Kaj Christiansen og Jens Lyngby for deres positive måde at være på.

Så skulle vi i gang med at bygge en redekasse til Vandrefalkene. Det skal være en solid og stor kasse. Solid fordi den skal sidde i 55 meters højde, og derfor er meget usat for vind og vejr og stor – ja det skal den også være, kassens mål er 100 cm. lang 75 høj og 60 bred. Dertil kommer en balkon, hvor eventuelle unger kan træne deres vinger, inden de kaster sig ud i fri luft for første gang.
Da det er en dyr kasse at fremstille måtte vi ud og finde sponsorer. Vi har været så heldige at flere firmaer og privatpersoner har været yders imødekommende med materialer til kassen, vi skal også have opsat et web. kamera i kassen og også her har vi mødt støtte, så hvis alt går vel kan falkenes aktiviteter snart følges fra PC en derhjemme, der er dog stadig lidt usikkerhed med hensyn til opkobling idet der er en række sikkerhedspunkter der skal opfyldes.

Træplader blev skåret, beslag fremstillet og det hele blev samlet til en rigtig god og solid kasse, som blev opsat Lørdag den 2. Februar 2013 så nu er det op til falkene hvad der kommer til at ske, og spændende er det da om de er tilfreds med boligen og tager kassen i brug.

Vi har efter kassen er opsat fulgt dem tæt, men endnu ikke set dem i kassen men de sidder på udhænget lige under kassen og falkenes aktivitet er øget den sidste tid de laver flotte flyopvisninger hvor de dykker og skriger efter hinanden og når de flyver ud følges de tit ad, og de er også begyndt at opholde sig mere i området omkring siloen, sidder de ikke på siloen, sidder de tit på kranerne overfor, hannen har også en del gange den sidste tid fløjet ud og passet duer, ænder og andre fugle op ikke for at skaffe føde men for at vise at han kan.

Alt i alt ser det godt ud, og vi kan nu kun afvente og se om det lykkes.

Vi har lavet en blok hvor man kan følge Projektet. Se siden her.

Vi vil gerne takke alle der har støttet projektet og håber så at falkene vil kvittere med en gang unger.

Tekst og foto: Svend Erik Frandsen