Vandrefalk fra parret på Nordjyllandsværket fundet død

Død vandrefalk nordjyllandsværket 2021Flemming Ahlmann og jeg har næsten dagligt besøgt Nordjyllandsværket for at følge hvordan Vandrefalkeparret reagerede på kraner og de store nedrivninger, der var i gang af blok 1 og blok 2. I perioden 1. januar til 23. februar 2021 har vi besøgt værket 32 gange og kun en enkelt gang, har vi ikke set noget til Vandrefalkene. De sidste dage i perioden gør vi flere observationer af falkene, siddende på taget af blok 3. Det er her de mulige redekasser er placeret, så sandsynligheden for, at parret ville tage et yngleår mere på værket er stigende.

Ved vores besøg den 24. februar ser vi for første gang i lang tid ingen falke. Det samme er resultatet de efterfølgende dage. Flemming og jeg aftaler, at vi den 4. marts vil besøge havneområdet i Nørresundby og Aalborg Portland. Måske har der været så mange forstyrrelser, så parret har valgt at flyttet adresse?

Den 4. marts om morgenen får jeg så en besked fra Nordjyllandsværket, man har fundet en død fugl på taget af blok 3, og om jeg kan komme og kigge på den? Jeg får dirigeret Flemming fra havnen og ud til værket. Straks vi træder ud på taget, finder vi den døde han. Hannen har været død i nogle dage, måske siden d. 24. februar. Vildtkonsulent Ivar Høst bliver kontaktet, og vi får tilladelse til at køre rundt med Vandrefalken, som jo er danekræ. Fuglen bliver lagt i en fryser ved AAU og senere sendt til obduktion.

Tekst: Anton Thøger Larsen
Foto: Flemming Ahlmann