Ulvedybet – Gråmejsetur

ulvedybet_2_pesPå en dejlig forårsdag med sol fra en skyfri himmel mødtes 12 m/k kl. 09 på Bjerget ved Ulvedybet.
Mens vi hilste på hinanden trak der overraskende to Alm. Kjover i lav flugt over vore hoveder. Der blev derefter kigget og lyttet på et pænt udvalg af småfugle i områdets buske og træer. Herfra blev der bl.a. også set Lille Regnspove og tre Skestorke.
Vi kørte derefter til Nørrekærsvej hvor der bl.a. blev set Rørhøg, Stenpikkere, Gul Vipstjert samt mange Gravænder, Kortnæbbet Gås 350 og Bramgås 250.
Ved fugletårnet ved dæmningens vestlige ende, kaldet Perlen, spiste vi vores frokost og nød den fine forårsdag, mens der blev kigget på mange forskellige rastende svømmeænder, Skestork 8, enkelte Temmincksryler og Dværgryler samt Klyde 120 og enkelte Lille og Stor Kobbersnepper.
ulvedybet_1_pesØnsker I at se den fulde fugle liste: gå ind på dofbasen.dk, søg observationer, datoen 06-50-2013 og observatør Poul Erik Sperling, så kommer listen med alle fugle set.

Tekst: Tscherning Clausen
Foto: Poul Erik Sperling