Ugens fugl – Tyrkerdue

tyrkerdue_jsNæppe nogen fugl har i nyere tid taget så meget nyt land i besiddelse på så kort tid som tyrkerduen. Officielt ankom denne lille slanke østlige due til Danmark i 1938, da et eksemplar blev skudt ved Hanstholm. I 1950 ynglede indvandreren første gang her i landet, og siden har den spredt sig til alle landsdele. Nu om dage er bestanden på et sted mellem 20.000 og 50.000 par. Før tyrkerduen blev dansk, havde den i 1600- og 1700-tallet bevæget sig fra Iran, Pakistan, Indien og Kina vestpå til Tyrkiet og Sydøsteuropa. Her tog den en pause i sin iver efter nye levesteder, men få årtier inde i 1900-tallet rykkede den på ny mod vest og nord. Den tog også springet over tyrkerdue_js_2Nordatlanten og blev både færing og islænding. Præcis hvorfor duen indtog et helt nyt kontinent, bliver næppe nogensinde opklaret, men uanset hvor den kom frem, bosatte den sig nær mennesket. Det er ikke fjernt fra alfarvej, man i vores del af verden finder tyrkerduen. Næh, det er i landsbyer, i villakvarterer, på gårde og ved foderstoffirmaer. Hvor der spildes korn, der handler tyrkerduen. Og snart kommer den knappe årstid i det fri, da man kan se tyrkerduer flokkes ved større siloer og havneområder med kornlagre i en grad, så man synes, at den med rette kunne døbes om til DLG-duen.

Tekst og foto: Jan Skriver.