Ugens fugl – Stor Tornskade

st_torn_js_2Som en lille slank rovfugl i grå habit sidder den store tornskade med sit overblik og lyser op i de mørke måneders brune nuancer.

Den er ekspert i at finde de højeste punkter i flade landskaber, for det er overblikket, den lever af.

Tornskaden med den sorte banditmaske er en drosselstor spurvefugl med krumt, spidst næb og manérer som en rovfugl. Den æder kød ved at fange småfugle, mus og større insekter. Dens videnskabelige navn Lanius excubitor betyder ”den vagtsomme slagter”, og hvis man har oplevet en stor tornskade snuppe en blåmejse i udkanten af rørskoven, kan man i høj grad skrive under på, at tornskaden kan kunsten at skaffe sig frisk kød.

I reglen er den store tornskade en stille standjæger, der sidder og spejder med sit kølige overblik, for pludselig at lette og slå til i en lynhurtig falkelignende flugt. Men den har flere jagtteknikker på sit repertoire. Ligesom en tårnfalk kan den muse på svirrende vinger over sit bytte og styrtdykke, når det er alvor.

Det er anslået, at flere hundrede store tornskader befinder sig i Danmark fra oktober til april. Da danske feltornitologer i vinteren 2003/2004 forsøgte at få talmæssigt styr på det danske landskabs store tornskader, blev der landet over talt 350-450 eksemplarer.

Det er primært skandinaviske og formentlig russiske tornskader, der lyser op i danske moseområder, skovlysninger og på klitheder i vinterhalvåret.st_torn_js_1

Den danske ynglebestand tæller blot en håndfuld par, der primært holder til på de store jyske heder og klitheder mod vest. En række hårde vintre har formentlig reduceret bestanden, der ellers i en årrække var i fremgang.

Tornskaden optræder ligesom for eksempel fjeldvåger og mosehornugler i større antal hos os om vinteren efter sæsoner med masser af gnavere nordpå.

Forklaringen er denne: gode gnaverår giver godt med føde til unger af tornskader, ugler og rovfugle. Når musene så bliver en mangelvare, sker der en massiv udvandring mod syd af de arter, der er afhængige af de små pattedyr. Store årgange af de museædende fuglearter må derfor bogstaveligt talt finde nye jagtmarker. Da er det, at vi i Danmark kan opleve invasioner af både store tornskader, fjeldvåger og mosehornugler.

st_torn_js_3Det er særligt ved Jyllands vestkyst og i Nordsjælland, at der kan sidde mange store tornskader. Men arten kan ses spredt over det ganske land.

Kig efter den på heder, i moser og plantager med åbne områder. I reglen er store tornskader sky, som om de har dårlig samvittighed over et eller andet. Men hvis man er heldig at få en nærkontakt, da venter der en stor oplevelse med en sirligt designet spurvefugl i rovfugleklæder.

Tekst og foto: Jan Skriver.