Ugens fugl – Rørdrum

roerdrum_jsFra rørskoven lyder et brøl, der kan minde om en fjern, olm tyr. Men ”tyren” er en hejre, som er klædt i en længdestribet dragt, så fuglen kan stå ret og blive ét med de tagrør, den lever iblandt. Det er netop på denne årstid, at rørdrummerne pauker, som det kaldes, når fuglene siger deres brølende lyde fra rørskovene. Det er særligt om aftenen og i ly af natten, at rørdrummen brøler så intenst og kraftfuldt, at fuglen i vindstille vejr kan høres kilometer vidt omkring. I gamle dage, før man fik fuglebøger, troede man, at lydene kom fra genfærd, der som straf for ondskab i deres jordiske liv var henvist til natten og de uendelige, sumpede skove af tagrør. I dag ved vi bedre. Rørdrummen er en fåtallig fugl i Danmark, men den kan ses og navnlig høres over det meste af landet i vådområder, der levner stabile levevilkår til sumpfugle. Utterslev Mose i København er et af rørdrummens levesteder, men det er i de vestjyske fjordområder, at arten er lettest at få at høre her i landet. Vejlerne er Danmarks bedste område for rørdrummer, og i gode yngleår kan bestanden her tælle flere end 100 par. Efter flere hårde og langvarige vintre er der en vis spænding omkring den danske bestand af rørdrummer. Hvor mange er bukket under på grund af isdækket, der lagde låg på hejrens spisekammer? De næste ugers pauken vil give et svar.

Tekst og foto: Jan Skriver.