Ugens fugl – Lærkefalk

laerkefalk_1_jsEgentlig burde den hedde guldsmedefalken, for det er sådan, at vi er mange, der kender den; jagende efter guldsmede over lave moseterræner. Ofte i skumringen. Lærkefalken er i sit es og rette himmelske element, når den elegante rovfugl laver luftakrobatik og fanger guldsmede, som den æder i flugten. Hvorfor besvære sig med at lande, når man er himlens hersker? Lærkefalken har ry for at være så hurtig og adræt, at den også kan fange svaler og mursejlere. Den lille falk yngler sent på sæsonen i forhold til de fleste andre fugle. Det hænger dels sammen med, at den jager guldsmede og småfugle, hvorfor føden er rigeligst ud på sommeren. Måske hænger falkens sene ynglecyklus også sammen med nye erfaringer fra Danmark, nemlig at falkene overtager kragereder. I de tilfælde, hvor lærkefalkene har ynglet i kragereder i elmaster, er falkene først flyttet ind, når kragerne er flyttet ud.
I Danmark har lærkefalken en klar sydøstlig udbredelse. Den findes stort set kun i Sydøstjylland syd for Horsens-området over Fyn, Sjælland, Sydhavsøerne og til Bornholm.
laerkefalk_2_jsI 1800-tallet var lærkefalken en forholdsvis almindelig ynglefugl i Danmark. Fra omkring 1950 gik bestanden drastisk tilbage. De seneste årtier har bestanden her i landet kun talt mellem en håndfuld og op imod en snes par med 2005 som et absolut topår.
I de fleste lande omkring os er lærkefalken relativt almindeligt og flere steder i svag fremgang. I Slesvig-Holsten syd for den dansk-tyske grænse yngler 100-200 par lærkefalke, og i det flade mange steder træløse hollandske landskab yngler mindst 1.000 par.

Tekst og foto: Jan Skriver.