Ugens fugl – Gråstrubet Lappedykker

graastrubet_ld_2_jsDens smukke fjerdragt med det rødbrune brystparti og dens fine ansigtsmaske står i stærk kontrast til dens stemme, der lyder som en duet mellem en hylende gris, hysterisk hestevrinsken og et stykke dårligt smurt maskineri fra en svunden tid. Skønsang er ikke just den gråstrubede lappedykkers speciale, hvilket man kan høre på denne tid af året, når lappedykkerne kæmper om de bedste pladser i småsøer og moser. Særligt om natten kan man høre fuglenes frygtindgydende hyl, der dybest set bare skal fortælle, at et territorium er optaget. I Danmark er der flest gråstrubede lappedykkere i den østlige del af landet, hvilket hænger sammen med, at der her er et større antal af dem vegetationsrige småsøer og overbegroede moser, der er denne lappedykkerarts foretrukne levested. Gamle tørvegrave og skovmoser er ofte terræn for den gråstrubede lappedykker, der lader den større toppede lappedykker om de vidt åbne vandflader. Gråstrubet lappedykker er i højere grad end toppet lappedykker specialist i at fange vandinsekter. Ofte ser man de gråstrubede flytte meget hurtigt ind i nye naturgenoprettede vådområder, hvor de lever af det rige liv af insekter og snegle, der opstår.
graastrubet_ld_1_js
Tekst og foto: Jan Skriver