Tur til Lille Vildmose

Hjørring / Frederikshavn gruppen havde søndag den 3. juni tur til Lille Vildmose.

Med spænding mødtes 16 M/K er kl. 8,15  ved Tofte Sø, fra fugletårnet nød vi den fine udsigt. Der var masser af skarv i kolonien, en rørhøg lavt over søen, en del Landsvaler ved tårnet samt løvsanger og hvid vipstjert. Turen gik videre til Lille Sø, der var nogle gråænder og gråstrubet lappedykkere på søen, rørsangere og rørspurv i rørskoven. Ved P pladsen fandt vi termokanderne frem og nød lidt medbragt brød til skøn sang fra en kærsanger.
Med spænding kørte vi til Hegnsvej for at se stylteløberne. ØV ØV dem fandt vi ikke, vi havde dog hørt at de ikke var set de to sidste dage, men man havde vel lov at håbe. Heldigvis var  der så meget andet at se på, rørdrum over Hegnsvej, et rørhøgepar hvor hannen afleverede et måltid til hunnen, mulig steppehøg fik hættemågerne på vingerne. De mange mursejlere der fouragerende ved Hegnsvej, gav arbejde til dem med fotoudstyr. I tilgift fik de en enkelt Spidsand og 15-20 gråstrubet lappedykkere.
Fra det nye rovfugletårn spejdede vi efter ørnene uden held, som sidegevindst kom en lærkefalk med en guldsmed i fangerne, og ved p pladsen kom nok en lærkefalk. Alle havde en fin dag i Lille Vildmose.

Tekst og foto: Henrik Pedersen