Troldeskoven i Rold Skov lukkes af Sort Stork (APRILSNAR)

sort stork

Sort Stork (Foto: Klaus Malling Olsen)

Et at Rold Skovs mest yndede besøgsområder Troldeskoven, er ved at blive hegnet ind, så ingen mennesker kan komme ind i området.

Den sorte stork er en smule mindre end sin hvide fætter og har, som navnet siger, sort fjerdragt med grønlig eller violet metallisk glans. I flugten ses dog hvid mave og hvide armhuler og kan i farten sagtens forveksles med en ung skarv.

Men der er ingen tvivl, udtaler Anders Horsten, som er medlem af bestyrelsen i Nordjyllands lokalafdeling i Dansk Ornitologisk Forening og cheffuglekigger i Rold Skov Gruppen. Derfor har jeg også taget kontakt til Skovridder Bent Egede; og det er en stor glæde, at Naturstyrelsen Himmerland nu er gået i gang med at afspærre området, så den meget sjældne fugl kan få den ro, som den behøver, hvis der skal være forhåbning om, at den skal blive i området. Anders Horsten fortæller videre, at der ingen tvivl er om, at det er voksne fugle, som har slået sig ned i området. De kendes nemlig på de udfarvede højrøde ben og rødt næb. Ungfuglene er lysere brune uden metalglans og har grågrønne ben og næb.

De seneste 50 år har der kun været enkelte, sporadiske yngleforsøg i Danmark. Sort Stork kræver uforstyrrede skove med gamle løvtræer, hvor der er vand i form af skovsumpe, småsøer og uregulerede, rene vandløb. Her finder “skovstorken” sin føde. Arten er generelt sky og meget følsom over for den mindste forstyrrelse omkring reden, som placeres godt skjult i gamle, storkronede ege- og bøgetræer.

I sommerhalvåret fra april til september ses der årligt i størrelsesordenen 20 til 35 sorte storke i Danmark på forlænget træk og i form af omstrejfende ikke-ynglende individer. De bedste steder at opleve denne sjældne, attraktive fugl er på træklokaliteter som Skagen og Østmøn i maj og ved Stevns, Sydlangeland, Sydfalster og Sydlolland i august-september. Der ses hyppigst sorte storke i Danmark i forbindelse med lune sydøstlige vinde og varmt vejr, som vi netop har haft de sidste dage i Nordjylland. Den sorte stork overvintrer ligesom hvid stork i tropisk Afrika.

Fødegrundlag
De sjældne fuglearter så som Ellekrage, Hærfugl og Kirkeugle har store problemer i Danmark, af den simple årsag, at der ikke er fødegrundlag til dem. Den sorte storks hovedføde er fisk, padder og andre smådyr, som den fanger i vandløb og andre vådområder i og uden for skoven. Og det er helt sikkert fordi, der er et stort antal af trehornede skarnbasse, at den sorte stork har fundet vej til Danmarks største skovområde, fortæller Anders Horsten på den første dag i april.