Fire par Sangsvaner i Nordjylland.

Der har i år været mindst 4 par ynglende Sangsvaner i Nordjylland. Alle parrene er fundet i Himmerland. På de to sædvanlige lokaliteter kom der 6 unger på vingerne hvert sted, herudover har de også ynglet med held i Lille Vildmose med 6 unger og endeligt endnu et kuld i en tredie sø med 6 unger. Altså i alt 24 unger.