Traner i Nordjylland

Foto: Hans Henrik Larsen.

Så ser det ud til af bestanden af traner i Store Vildmose har samlet sig i en flok. Flokken på 25 stk. gik og fouragerede ved krydset Manna Mosevej/Taffelgårdsvej. Desværre er der kun tre juvenile fugle i flokken, så man kan ikke tale om et særligt godt yngleår.

Det ser ud til at der er fire væsentlige efterårs pladser i Nordjylland.

Gårdbogård Sø med 26 traner.
Store Vildmose med 29 traner.
Vejlerne med 64 traner. Ikke DofNordjylland, men alligevel Nordjylland.
Lille Vildmose med 19 traner.

Tallene er hentet fra DOF-Basen.

Tekst: Hans Henrik Larsen.