Tjädern och urskogen – en anmeldelse

Tjäderen1Tjädern och urskogen – I Tyresta nationalpark af Svante Joelsson & Bengt Oldhammer, 217 sider og fra Forlaget Votum 2016.

Bogen er jo skrevet på svensk, et sprog jeg ofte har svært ved at forstå, når det bliver udtalt. Derfor slår jeg ofte over i engelsk, når jeg taler med en svensker. Men at læse den svenske tekst i bogen, oplever jeg som relativt let, især når man har lidt viden om det emne, der omtales. Hvis du således er til fugl, skov og natur, kan du bare gå i gang. Bogen størrelse er lidt uhåndterlig (ca. 25 cm x 27,5 cm i stift bind). Det yder dog samtidig de mange store og ofte dobbeltside billeder mere retfærdighed (og der er rigtig mange og gode billeder). Bogen har hele fire hovedtemaer, som flettes sammen til en fin helhed, når bogen er færdiglæst.

Tjäderen21. For dig der er fugleinteresseret er beskrivelsen af tjuren og dens livsbetingelser og udfoldelser klart den vigtigste. Hvordan parringsritualerne (spellet) gennemføres og hvor – år efter år – samt Tjurens udbredelse og antal. Hvilke faktorer der har stor betydning for artens overlevelse, hvor føden og fjenderne selvfølgelig bliver peget ud, men også fuglens behov for mose, blåbær og uberørt skov med gamle træer. Tjurens betydning som jagtobjekt er stort, og fuglens størrelse grænsende til enorm blandt hønsefugle! Se billedudsnittet fra Karl d. 12.´s ligfærd (af Gustaf Cederström). Bogens sidste afsnit om tjurens fremtidsudsigter er meget tankevækkende, men desværre meget lig andre fugles udsigter – menneskene fylder mere og mere.

Tjäderen42. Der er i bogen også en menneskelig historie om en mands kærlighed til og oplevelser af og med tjuren samt dens skov (naturpark/nationalpark). Svante hedder han, og han er den af forfatterne, som har leveret oplevelserne, fotografierne og registreringerne gennem næsten to menneskealdre af tjurens og skovens liv og død i Tyresta.

3. Netop skoven eller urskoven, som det vitterligt er, har en meget stor plads i bogen. Skovens historie og især dens uberørthed og gamle træer fylder meget – en fortælling det er nemt at få viden af. Træernes alder – over 70 og op til flere hundrede år – har også en stor betydning får tjurens livsmuligheder i området.

Tjäderen34. Endelig omtaler bogen skovbranden, som startede en meget varm 1. august i 1999 midt i en særdeles tør sommer. Efter 6 dage var der brændt 450 ha dvs. ca. 10 % af naturparkens areal. Brandens indflydelse på tjurens antal og livsbetingelser omtales omhyggeligt. Denne brands indvirkning på skoven som helhed og forskningens muligheder i særdeleshed er et meget interessant afsnit. Forskerne fik faktisk en enestående mulighed for at se og undersøge, hvordan området langsomt vender tilbage til “normal” urskov. Her kom Svantes optegnelser gennem alle årene virkelig til gavn.

Og så skal man lige huske, at når rødhalsen lader sin stemme høre som “vækkeur” om morgnen, da er det tid at gå til spellepladsen, for at se tjurhannen optræde!

Er bogen god, middel eller dårlig ? Min vurdering er let, vi har allerede overvejet at lave lidt om på vores sommerrejse til Sverige, så Tyresta kommer med i billedet! Nationalparken ligger kun 20 km syd for Stockholm!

27-04-2017

Jens Østergaard