Sydøstvendsyssel – en Gråmejsetur

Sydvestvendsyssel_Asaa_Havn_AaJForåret er så småt på vej. Der meddeles tocifrede varmegrader i de kommende dage, men mandag den 13. marts bød nu ikke helt på det. Men det var nu også først fra tirsdag de skulle komme. Og så er det nok ikke vores landsdel, der kommer op på de temperaturer.

4 til 6 graders varme holder ikke 25 kvinder og mænd hjemme på mandag den 13. marts. Hou havn var mødestedet. Hvor er nu lige det på havnen? Der er jo flere p. pladser, selv i en så lille havn, men et enkelt telefonopkald var nok til, at alle kunne samles på p. pladsen længst væk fra havneindsejlingen. Ja, så startede vi med at gå ud til havneindsejlingen, for at kigge ud over Kattegat. Herfra blev der set 600 Sortænder, 200 Edderfugle, 2 Suler, Hvinænder, 18 Rødben, 1 ung Havørn og lidt mere. Der var rigeligt med bevægelser ude over havet, men desværre meget diset, så det var svært at se tydelige kendetegn på mange af fuglene. Nogle deltagere syntes, det var lidt for meget prik-ornitologi.

Sydvestvendsyssel_Roedben_2_EJ

Så det var ok for alle at gå tilbage til bilerne og den obligatoriske formiddagskaffe, inden vi kørte nord over mod Gerå enge. Havde vi ikke bemærket det i Hou, var det i al fald tydeligt, at der var lavvande langs østkysten. Fuglene stod også her meget langt væk. Men den første gode oplevelse på stedet, fandt sted inde i baglandet, hvor en Rød Glente trak mod syd. Ellers var Gerå enge domineret af 70 Gravænder, Viber, Stor Præstekrave, masser af mågefugle samt Havørnen stående, som en silhuet langt ude på sandrevlen. Prik-ornitologi var det altså også her. Man kan sige, at besøget på dette sted, på dette tidspunkt, ikke var særligt ophidsende. Så mange faldt i snak i stedet for. Det skal der også være tid til på turene, når fuglene for de flestes vedkommende var lidt for langt væk.

Sydvestvendsyssel_frokost_Asaa_SEMEn venlig påmindelse om at komme videre opløste forsamlingen, og turen gik videre til Aså havn. I lagunen vest for havnen gjorde vi næste stop. Her var der Gråand, Pibeand og Hvinand som de vigtigste, og de var ganske tæt på. I Aså havn 6 Rødben og 3 overflyvende Traner, som måske også syntes at vejret var træls og ikke rigtig vidste, hvad de egentlig ville? Det vidste vi, for det var blevet tid til at nyde madpakkerne, inden vi tog bestemmelse om, at lade resten af turen gå mod Bolle og Try enge. Hvis der var nogen, som syntes, at vi havde set for lidt fugle på turen i løbet af formiddagen, blev oplevelsen anderledes i Bolle enge.

Her var der Sang- og Pibesvaner, som stod tæt op ad vejen syd for Rørholt, samt Viber og Stære i luften, og da vi kom længere over mod Try enge, en ung Kongeørn over området syd for Geråen. Den havde kurs mod øst, sikkert mod Hals Nørreskov. Det var dog ikke alle forundt at se Kongeørnen, og det komme man jo til at høre på i de næste minutter.

Sydvestvendsyssel_Pibe_og_Sangsvaner_AaJ

Når vi kører i kortege med mere end 10 biler i den, bliver det lidt forskelligt, hvad man ser. Det var der flere eksempler på under vejs, fx når en Spurvehøg passerer hurtigt hen over vejen foran de første par biler. Men Kongeørnen? Nåh ja , – den burde vi nok have set i fortroppen, som jeg var i.

Måske bliver der større chancer i fremtiden for at se Kongeørne i Try og Bolle enge. Det kunne jo være der, dset næste ynglepar i Nordjylland etablere sig?

Tekst: Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Aase og Erland Jensen samt tekstforfatteren