Studiekreds i gåsegang

saedgaes_jvNy studiekreds i gåsegang i Lille Vildmose.
Et forårsklædt Lille Vildmose udgjorde søndag d. 3. marts en fantastisk kulisse for opstarten på den nye studiekreds i feltornitologi i Nordjylland. Studiekredsen henvender sig til alle DOF-medlemmer i det nordjyske, der ønsker at fordybe sig i feltornitologien og blive bedre til at bestemme de lidt mere vanskellige og sjældne arter.
Den første ekskursion var henlagt til Lille Vildmose, hvor der netop nu er gode muligheder for at studere en række gåsearter. Særligt havde studiekredsen fokus på sædgæssene og de to racer, skovsædgås og tundrasædgås, som optræder regelmæssigt i mosen. Skovsædgåsen er langt den mest almindelige, og det kræver både tålmodighed og dygtighed at pille de få eksemplarer af tundrasædgæs ud af flokkene. Tundrasædgåsen har et kortere og mere kegleformet næb, og den orange farvning på næbbet er begrænset til et smalt bånd midt på næbbet.
Ekskursionen blev ledet af Thorkild Lund, der ha mange års erfaring med gæssene i Vildmosen. Efter en kort introduktion på Vildmose-centret, begav de 7 fremmødte sig rundt i mosen på jagt efter gæs. Vejret var helt i top med høj sol og en frisk vind. Flokkene af sædgæs blev minutiøst gået igennem, både i medlys og modlys, og det varede ikke længe, før vi fandt to kortnæbbede gæs. Kortnæbbet gås skiller sig især ud ved at være lidt mindre og mere grå på ryggen, i forhold til sædgæssene. Vi fik også set grågås og 6 blisgås, der er forholdsvis nemme at bestemme på størrelsen, den hvide blis og den sortstribede bug. Desværre lykkedes det ikke at finde eksemplarer af tundrasædgås i flokkene, ikke mindst fordi de sky gæs oftest lettede på lang afstand til, at vi kunne se de vigtige kendetegn.
Efter en grundig gennemgang af gåseflokkene indtog vi kaffen på Hegnsvej, med udsigt til en gammel kongeørn i Høstemark Skov. Og i det hele taget stjal de store rovfugle en del af fokus til sidst på turen, idet vi rundede af ved Tofte Sø, hvor vi fik noget af et ørneshow: Først forsøgte to gamle kongeørne ivrigt at jage en yngre ørn væk fra området, inden en gammel havørn kom glidende fra Kattegat og beskuede det hele fra oven.
Efter næsten 4 ½ time brød deltagerne op ovenpå en helt igennem succesfuld start på studiekredsen. Næste ekskursion bliver d. 7. april til en endnu ukendt lokalitet, og kredsen er fortsat åben for alle interesserede. Du kan finde vores program, der løbende bliver justeret og opdateret, på www.dofnord.dk. Det er også muligt at komme på kredsens mailliste ved at sende en mail til Anders Horsten på adressen anders_horsten@hotmail.com.

Tekst: Anders Horsten
Foto: Jens Vinge