Østre Anlæg, Aalborg

Oestre_anlaeg_2015_bl_1De fuglelokaliteter, jeg holder mest af, er dem, der ikke findes i turguiden. De fuglelokaliteter der ikke giver alle sine hemmeligheder fra sig på første besøg. En af disse er Østre Anlæg inde i Aalborg by, ikke langt fra centrum. Et lille bynært grønt område på kun 6,5 ha, men som rummer både stier, legeplads, boldbaner, sø, krat og blomsteranlæg, og som benyttes flittigt af de lokale. Her kan der luftes hund eller fodres ænder, svaner og måger eller løbes en tur omkring søen, som er en gammel dyb mergelgrav.

Selv bruger jeg Østre Anlæg, når jeg har god tid, inden jeg skal med bussen hjem.
Ja, ofte springer jeg en afgang eller tre over, bare for at få en time mere. Jeg nyder at gå stille på stierne og se hvad buske eller træerne gemme. Altid med håndkikkerten klar over skulderen, klar til det uventede. Jeg glædes over de faste grønbenede rørhøns, der hvert år har unger, ofte så lidt sky, at man ikke behøver en kikkert. Selv knopsvanen kan næsten klappes, når den kommer og tigger efter føde ofte ledsaget af sine unger.Oestre_anlaeg_2015_bl_3

Her sker noget på alle årstider. Om sommeren kan man fornøje sig over andemor holde styr på sin store flok af 15 unger! Hun virker dog ofte af god grund lidt nervøs. Eller hr. og fru. troldand, der svømmer stille rundt, måske fordi de ikke kunne finde en egnet ynglelokalitet denne sommer – i øvrigt et uventet sommerfund på lokaliteten! Om vinteren er der ofte mange ringmærkede måger der kan aflæses, da de lokkes til med lidt brød. Så er de nemmere at aflæse. Silkehale har jeg også set, men ifølge DOF-basen er der indberettet op til 250 fouragerende silkehaler ved boldbanerne!

Østre Anlæg er bestemt et lille pusterum i en travlt by. Her kan man slappe af efter nogle travle timer i Aalborgs centrum. Og man Oestre_anlaeg_2015_bl_2ved aldrig hvad man finder, eller hvad man kommer hjem med i notesbogen. I følge DOF-basen er der set 60 arter i Østre Anlæg, hvilket er et imponerende antal, men jeg tror forsat at Østre Anlæg ikke har fortalt alle sine hemmeligheder endnu!

Tekst og foto: Brian Lyngsøe Nilsson, Løgstør.