Storture

Afdelingens første udenlands tur Hornborgasjön

Da vi nærmede os området med tranepladsen blev trafikken meget intens og der var politi på motorcykler til at regulere trafikken. Der var kun tilladt at parkere på de afmærkede marker mod betaling, men bilerne kunne køre på vejene rundt i området. Her var det strengt forbudt at parkere og at holde stille.

Betjente på motorcykler kørte rundt med bødeblokke der var udfyldt med p-bøde og dato, så når de kom forbi en holdende bil sprang betjenten bag på motorcyklen af og skrev bilnummeret på blokken. Bøden blev så sat i viskeren eller ind af vinduet til føreren med besked om at køre videre.