Stavn og Barmer enge

Foto: Poul Erik Sperling

Turen der føg væk i sne.

Gråmejsernes 3. tur blev noget generet af at det sneede og føg i driver på vejene, så om morgenen inden turen ringede de først 5 og meldte afbud til turen. Senere ville Svend Erik høre om der var mere end 50 deltagere, hvis ikke ville han også opgive turen ud i sneen.
Nå, men kl. 10,00 var vi 3 deltagere i strid nordøst vind og sne.Vi startede med at kikke omkring broen ved Sebbersund, her var allerede meget is men ikke så mange fugle, dog gav 8 overflyvende syngende sangsvaner stemningen.Vi blev enige om at fortsætte til Stavn havn, hvor vi kunne iagttage fjorden i læ af fiskehusene.Der var dog mange driver på vejen op over bakken til Stavn, og velankommen kommer en fisker forbavset ud og siger “Hvorfor er I ude i det her vejr”.Her var også her allerede meget is ca. 100 meter ud til iskanten.Herude lå en del hvinænder ca. 160 og nogle Toppede Skalleslugere.Netop som vi snakkede om at stoppe turen kommer en fin Vandrefalk flyvende langs iskanten med en vadefugl i fangerne, en rigtig flot afslutning.
Så beslutter vi at tage hjem til brændeovnen.
Turen vil blive gentaget en anden dag, hvor der er sol og bedre vejr, vi udsender en mail en dag eller to før.

Så ønsker I at deltage skal i sende jeres mailadresse til pes@vildtfarmnord.dk.

På vej hjem kørte jeg ind ved bådehuset før Nibe havn, her var mange Gravænder (220) , samt 22 rødben og 4 dobbeltbekasiner, og ude over Klosterholmen fløj 250 snespurve rundt.Et smut op ved Binderup å’s udløb gav 22 store regnspover på en græsmark, hvor de søgte efter føde i græsset, medens 8 agerhøns sad i læ af en grøftekant.En kold formiddag – men trods alt en del fugle.

Poul Erik Sperling.