Spændende kurser med Folkeuniversitetet til efteråret

FolkeuniversitetetI de senere år har der udviklet sig en tradition i DOF Nordjylland for at samarbejde med Folkeuniversitetet i Aalborg om afvikling af foredrag og kurser.Allerede på nuværende tidspunkt kender vi til 2. Det ene er det højtværdsatte feltornitologiske kursus med Klaus Malling Olsen, som vil finde sted i oktober.

Det andet er en temadag i november med Mark Desholm om Fugletrækket. Mark er i dag chef for Naturafdelingen i DOF, men er en dreven vildtbiolog, som tager mange nye metoder i brug for sin forskning i trækfuglemysteriet.

Læs herunder om indholdet i de to spændende arrangementer. I kan også finde dem under Ture, møder og kurser her på hjemmesiden.

mark desholmDe flyvende fugle ved Mark Desholm

Lørdag den 16. november 2019, kl. 10 – 16.

Fugletrækket som biologisk fænomen har til alle tider fascineret mennesket, hvor især dets enorme omfang og ekstreme sæsonmæssige regularitet har imponeret fugleelskere verden over. I tusindvis af timer er blevet brugt på minutiøse iagttagelser, som til dels har resulteret i en langt mere detaljeret viden om trækket, men måske vigtigst af alt, har afstedkommet en lind strøm af nye kvalificerede spørgsmål om fugletrækkets stadig uløste gåder. Hvor flyver de hen? Hvorfor standser nattergalene ikke bare ved Middelhavslandenes store spisekammer, men flyver den lange vej ned syd for Sahara? Hvordan finder de vej deroppe i nattens mørke? Hvilken rolle spiller aerodynamikken? Og hvorfor dukker der pludselig ekstremt sjældne fugle op i Danmark?
På temadagen vil vi, ud over at høre om de biologiske godbidder, også blive præsenteret for det væld af højteknologiske teknikker som er udviklet til udforskning af dette felt inden for videnskaben. Det være sig ringmærkning, diverse former for elektronisk mærkning, akustisk- og infrarøde observationer, samt radar og isotopanalyser. Velkommen til en dag i selskab med de fascinerende trækfugle – almindelige som sjældne.  

Vi kommer bl.a. omkring disse emner:
Trækfuglenes gåder.
De sjældne fugles liv og færden.
Aerodynamik hos fugle.

Om underviseren:
Mark Desholm har en ph.d. i vildbiologi og har især arbejdet med trækfugle og disses interaktioner med vindmøller. Han har været ansat ved Aarhus Universitet (tidlige DMU, Kalø) fra 1999 til 2014 og har ud over i Danmark haft projekter i Sverige, Norge, England, USA og Japan. Når han indsamler data til sin forskning, gør han flittigt brug af diverse tekniske hjælpemidler såsom radar, laserkikkert og termisk kamera. Han har derfor desuden taget pilotcertifikat for at kunne flyve med trækfuglene og mærke vinden og vejrets indflydelse på egen flyvende krop. Mark sidder nu i en stilling som chef for Naturafdelingen i Dansk Ornitologisk Forening.

Pris: Kr. 395 (medlemmer af DOF dog kr. 295). Kontakt Folkeuniversitet på tlf. 9816 7500 for at aftale, hvordan du får din rabat.

Tilmelding nødvendig: Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk..

Mødested: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14

 

Klaus_Malling_OlsenKursus i Feltornitologi ved forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen

Fredag den 25.10 til lørdag den 26.10.2019. Fredag kl. 18.30-21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00. Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag). OBS: Kikkert bør medbringes.

Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med særligt hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at kende de nordjyske arter af gæs, ænderne og de mere eksklusive rovfugle som havørn og vandrefalk, ligesom vinterens småfugle også berøres. Lørdag tager vi på tur i privatbiler til de bedste nordjyske fugleområder. Alt afhængig af dagsfriske rapporter kan det blive Vejlerne, Ulvedybet og/eller Lille Vildmose.

Ekskursionen afholdes i privatbiler. Det er erfaringen fra tidligere kurser, at den tætte kombination af teori og praksis sikrer bedst muligt udbytte. Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så der er sikkerhed for stort udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver anderledes end under de tidligere afholdte kurser.

Pris: Kr. 795,- (medlemmer af DOF dog kr. 595,-), kontakt Folkeuniversitet på tlf. 9816 7500 for at aftale, hvordan du får din rabat..

Tilmelding nødvendig: Folkeuniversitetet via www.fuaalborg.dk.

Mødested: Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14

Tekst: Børge Søndergård & Folkeuniversitetet
Fotos: DOF Nordjylland og DOF