Southern Portugal – en boganmeldelse

Algarve_1_edited-1Southern Portugal. From Lisbon to the Algarve. En bog af Kees Woutersen and Dirk Hilbers. Crossbill Guides, 256 sider. Set til kr.: 299 i Naturbutikken.

Crossbill Guides har udgivet en bog benævnt Southern Portugal, med undertitlen From Lisbon to the Algarve.

Portugal er et overset land, når det gælder naturoplevelser. De fleste søger til storebror Spanien. Set fra en fuglekiggers synspunkt er hele Portugal et besøg værd. Mange kender til Extremadura og Pyrenæerne, men kun få har hørt om Alentejo. Det rådes der bod på med denne bog. Det sydlige Portugal er et fantastisk område med et rigt dyre- og planteliv. Algarve-provinsen med klipper, klitter og vådområder adskiller sig væsentligt fra Alentejo-provinsen med de store stepper og højsletter i det indre. Det sydlige Portugal byder hele året på fugle, insekter og planter i mængder og arter meget forskelligt fra det, vi ser i Danmark.

Som udgangspunkt for mine ture til det sydlige Portugal, benytter jeg bogen intensivt. Normalt læser jeg ikke en rejseguide fra ende til anden, men denne bog er så spændende at jeg her gør en undtagelse.

Som alle andre Crossbill Guides, er denne bog delt op i flere afsnit. Der er tre hovedafsnit der hver især beskriver landskab, flora / fauna og en praktisk del.

Algarve_2_edited-1

Landskabsdelen beskriver først et geografisk overblik. Dernæst er der afsnit med klimabetragtninger og geologi. Så beskrives de forskellige landskabstyper som strande, klitter og klinter samt flodmundinger og sumpe. Forfatterne er virkelig gode til at beskrive de forskellige landskabstyper. Ingen burde være i tvivl om, hvad der menes med en strandeng, når man har læst afsnittet. Til sidst er der afsnit om naturbeskyttelse og historie.

Flora og fauna er dækket mere end rigeligt ind. Er man ikke interesseret i f.eks. flora, gør beskrivelserne og billederne af de enkelte blomster, at man bliver inspireret til også at interessere sig for planter og blomster. I det sydlige Portugal er der efter europæisk standard en høj diversitet af orkideer. Hele 38 artet af orkideer kan man finde om man er heldig. Også fuglene, som de fleste af læserne nok er mest interesseret i, er godt dækket ind. Insekter, krybdyr og pattedyr bliver ikke glemt. Alle beskrivelser er fulgt af fremragende billeder. Hele bogen bærer præg af overordentlige gode fotos.

Den praktiske del (et rigtigt godt navn) er den man bruger når man planlægger sine dag ture. Afsnittet beskriver 23 detaljerede ruter og 28 steder med specifikke forslag til hvor og hvordan man finder fuglene, dyrelivet og floraen. Gennemgangen af ruten er godt beskrevet, og fremhæver de forskellige naturlige stop man skal gøre undervejs. Små oversigtskort og gode beskrivelser hjælper dig med at finde vej, men en GPS og et godt færdselskort er aldrig at foragte. Ruterne er også beskrevet med indhold som fugle- eller planterige, længde og sværhedsgrad.

Algarve_4_edited-1                      Algarve_3_edited-1

Anmeldelse: Peter Kristensen, januar 2019