Skumrings-oplevelser

Skumringsoplevelse_1Der er mange måder at opleve fugle og natur på. Her skal fortælles om en af de måder jeg personligt holder meget af og som jeg glæder mig til hvert år, når efteråret trænger sig på og dagslyset bliver af kort varighed. Det sker især når vi kommer ind i november måned. Det er oplevelser i tidsrummet hvor solen synker ned mod horisonten og forsvinder under den, – samtidig med at mørket stiger op over den nordøstlige horisont.

Forleden eftermiddag var jeg kørt til Ulvedybet for at opleve Hvinænder og Toppet Skalleslugere indflyve fra Limfjorden til overnatning i Ulvedybet. Jeg var i tidsrummet mellem kl. 15 til 16,30. Jeg startede med at stå i Tårnet og kigge på hvad der var i Perlen. 277 Gravænder! Så mange har jeg aldrig set før på den lokalitet! De andre andearter (Krik- og Gråand) var mere forventelige på denne årstid, mens 5 Spidsænder er sent.

Hen af mod 15,30 kørte jeg ud midt på Dæmningen for at stå godt for obs. af de indflyvende fugle. I starten var det kun måger som trak den modsatte vej. Lidt efter lidt kom de første flokke af Hvinænder dog De havde følgeskab af flokke af Toppet Skallesluger, både i rene flokke af begge arter, men der kom også blandede flokke som det ses på billedet.

Pludselig: En større flok småfugle kom og gik ned på kanten af dæmningen. Det lignede sku da Snespurve! En bil kom vest fra, – op til flokken og standsede! Fuglene vimsede lidt rundt omkring og lettede så og trak mod vest, men lyden fra dem bekræftede det jeg havde fornemmet set. Det var Snespurve. Min fornemmelse af flokstørrelsen var mindst 60 fugle. Se det var jo ganske uventet. En god bonusoplevelse! Ud over den kom enkelte Engpibere og en lille flok Bjergirsker forbi mens jeg stod og forsøgte at holde styr på hvor mange der kom af de to arter jeg stod der for at tælle.

Skumringsoplevelse_2Det blev i afrundede tal til 400 Hvinænder og 230 Toppet Skalleslugere denne gang. Især hvad Hvinænder angår er det langt fra det højeste tal jeg har talt en aften der ude. Det var på 3000, men jeg har også stået der og oplevet at der kun kom ganske få fugle. Det kan man så undre sig over hvad det er der gør antallene så forskelligartet? Jeg har ikke noget sikker svar på det. Det kan dog være af der kommer fugle efter jeg kørte derfra

Det største antal jeg nogen sinde har set indflyve til overnatning var på Sydfyn ved Nakkebølle-inddæmningen hvor jeg talte 3300 Hvinænder indflyve fra Sydfynske øhav. Det er nogle få år siden. Her var jeg på besøg igen i sidste uge i håb om at se mange fugle. Det kom ingen! Det var da mærkeligt? Nå så kunne jeg lige så godt forlade min post og gå tilbage til bilen. Idet jeg gik hen til den lød det pludselig som om der udbrød krig i det sydsynske. Da jeg kom helt ud til dæmningen der adskiller inddæmningen fra øhavet stod tre jægere. Mens jeg stod og iagttog dem kom der 5 fugle på vej ind. Så bragede skuddene igen op mod fuglene. Det så ud til de slap men mon der var nogen anskudte imellem?

Det er sku da godt jagt ikke er tilladt (som det var engang) på dæmningen til Ulvedybet, for jeg synes det er moralsk forkert at der er jagt på et sådan sted hvor fuglene er så koncentreret!!!

Det korte af denne fortælling er dog: Man oplever sku noget i skumringen og der er mange andre fuglearter der samles til overnatning på dette tidspunkt. Håber nogen har lyst til at følge op!

Svend Erik Mikkelsen