Skagen fuglestation

Skagen_fuglestationTingene begynder nu at tage form omkring opstarten af Skagen Fuglestation i det Grå Fyr.

Real Danica har købt det Grå Fyr, og er ved at renovere bygningerne. Der bliver en udstilling i den nederste etage drevet af Naturstyrelsen + en butik/cafe bemandet af Turisthus Nord.

Naturstyrelsen er pt ved at ansætte en leder for hele Centeret.

DOF lejer den øverste etage (180 m2), der er delt i to lejligheder nu, Den ene skal bruges til ringmærker og observatører, mødevirksomhed med mere. Den anden skal lejes ud til medlemmerne af DOF til en rimelig pris mod medhjælp på stationen.

Der bliver bygget et meget morderne ringmærkningslaboratorium i den ene sidefløj. Der bliver lavet net områder og muligvis en hegolandruse i nærområdet.

Dof’s Fuglestation er planlagt til at åbne i foråret 2016. Dof har godkendt et kommissorium for Fuglestationen fra nu af og op til åbningen, det blev godkendt på DOF’s repræsentantskabsmøde den 15. november 2014.

Til at lede arbejdet er valgt et udvalg bestående af Kim Skelmose, formand (valg af HB), Poul Erik Sperling (valgt af DOF Nord), Kurt Rasmussen, Knud Pedersen og Lars Mortensen (alle valgt af Støttegruppen Skagen Fuglestation).
Vi har netop holdt første møde i dag og aftalt budget og bemanding i foråret 2015. Der kommer i år både bemanding af observatør og ringmærker. Her ud over er Klaus Malling i spil som rovfugleobservatør og formidler fra Flagbakken i nogle weekender, projektet kører over 5-6 uger, så der kommer til at ske noget i dette forår.

Der arbejdes med at DOF ansætte en fuldtids fastansat leder af Fuglestationen fra 2016, vedkommende skal gerne skal være ringmærker og naturvejleder.

Så det næste år bliver rigtig spændende frem mod måske Europas flotteste Fuglestation.

Det er netop blevet officielt at Naturstyrelsen har ansat en leder af det kommende Naturcenter i Det Grå Fyr.

Det bliver Jacob Funder fra Brovst, han har været medlem af DOF siden midten af 70’erne, har i sine uge dage været observatør på Tipperne, han er uddannet Økonom, har bl. a. haft job i Friluftsrådet, og som kultur og fritidschef i Jammerbugt Kommune.

I forbindelsen med ansættelsen flytter han til Skagen.

Det er et valg, vi som ornitologer kan være glade for.

Poul Erik Sperling