SKÅNES FÅGELATLAS

Skaane_atlas_2Det er en flot og lækker bog, denne anmeldelse handler om: SKÅNES FÅGELATLAS af Keneth Bengtsson og Martin Green, udgivet af Skånes Ornithologisk Förening. Den er ikke helt så stor som det Danske Atlas 2 i størrelse. Så det er ikke en bog man ligger i sengen med og holder over hovedet, for at falde i søvn med den.

Skåne er jo gammelt dansk landskab og vi er nok nogen, som dermed har en lidt speciel relation til landsdelen. Om ikke andet, så besøger mange danske, også os fra Nordjylland, fuglekiggere Falsterbo om efteråret, for at kigge på efterårstrækket. Mange har også erfaring med, at der er mange gode fuglelokaliteter i Skåne i det hele taget, så SKÅNES FÅGELATLAS er bog der er vær at kigge i og blive klogere på fuglelivet i den egn, som med dagens transportmuligheder ligger tæt på os.

Atlasundersøgensen, hvor feltarbejdet foregik fra 2004 til 2009 med planlægning og bearbejdnings-arbejdet i begge ender (2003 til 2013 totalt), udkom i 2013. Bogen ligner i store træk i opbygning af den danske bog af Michael Borch Grell: FUGLENES DANMARKD. Den starter med en informativ beskrivelse om hvilke overvejelser og hvordan man planlagde det store arbejde. Den   har været til inspiration for det atlasprojekt vi er i gang med i Danmark for tredje gang.

Skaane_atlas_1Atlasundersøgelsen er den første, der alene er lavet i Skåne. I hele Sverige blev der i tidsrummet 1974 til 1984 lavet en stor atlasundersøgelse. De skånske resultater fra den landsdækkende undersøgelse, danner grundlag for sammenligning mellem de to undersøgelser, der er har 20 års spænd imellem sig. Feltobservationerne blev udført af 175 frivillige, som dækkede i alt 517 kvadrater. Der var kvadrater som ikke blev dækket fuldt ud af de frivillige. Til ordentlig dækning af dem, anvendte man nogle aflønnede ornitologer sidst i feltarbejdets perioden. Kvadraterne er på samme størrelse, 25 km, som i tidligere undersøgelser. Man anvender de samme tre kriterier som vi: mulig, sandsynlig og sikker, i bedømmelsen af ynglesucces i kvadraterne.

I afsnittet om projekthistorien er der spændende oplysninger omkring planlægningsprocessen og økonomien i projektet. Udgangspunkt for økonomiens første budgetudkast var på ca 2 mill. kr. I første omgang fik man afslag fra landsstyrelsen om penge til projektet. Senere bevilligede regionen Skåne 200.000 kr. og Skånes ornitologisk forening med samme beløb. Det var nok til at sætte planlægningen i gang. Man udarbejdede et nyt budget på 1,2 mill og satte projektet i gang samtidig med man ansøgte kommunerne i hele regionen om midler. Fra dem fik man støtte for i alt 323.000 kr. Desuden fik man midler fra forskellige foreninger og fonde. I en dansk sammenhæng må vi sige, at vi kan være utrolig glade for ”Onkel Åge”

Næste afsnit i bogen beskriver de forandringer i landskab og samfundet, der har fundet sted mellem de 2 atlasundersøgelser. Der er over 30 emner som er beskrevet ret kortfattet og klart. Det er lige fra storpolitiske emner som: At der er blevet flere indbyggere i Skåne (203.592 flere), om Øresundsbroens indflydelse, Landbrugets forandringer, bygninger af veje, mere trafik, flere naturreservater og nationalparker, til emner som den øgede Gåsebestand, jagttryk, og til udsætning af den Hvide stork. Det er meget relevant og interessant læsning i dette afsnit.

Bogens hovedafsnit er gennemgangen af hver enkelt fugleart, der er registreret ynglende i Skåne. Ud over beskrivelsen af hver art og to kort der viser resultatet af de to atlasundersøgelser, er der en kort historik, samt en kort oversigt over frem – og tilbagegang for hver enkelt art. For arterne med størst tilbagegang vil den danske undersøgelse nok vise nogen lunde samme resultat og det samme gælder for de arter der er gået mest frem i Skåne.

Hvis du vil du vil vide mere om hvilke arter det er, eller vide mere om resultaterne i øvrigt, kan den købes gennem Svensk Ornitologiske Forening til en pris af 350 kr.

Svend Erik Mikkelsen Sep. 2014.