Sibirisk Jernspurv – i Anser

sibiriskjernspurv1Anser er et tidsskrift for Skånes Ornitologisk Forening, og vi har lige fået nr. 4 2016 med posten.

Heri er der en meget fin artikel om Sibirisk Jernspurv med et interessant udbredelseskort, her ses tydeligt artens østlige udbredelse, ud over den nordsibiriske udbredelse findes den også i mange bjergområder i den central sibiriske områder (de gule pletter på kortet).

Den yngler i tundraområder med lavt krat af pil og fyr, ofte nær vand.

Den var indtil 2016 kun set en gang i Danmark for 24 år siden den 5/10 1992, men den 13/10 2016 sad der pludselig en i nettet på Christiansø. Den var dog noget ventet, da et stabilt højtryk over Sibirien i oktober har sendt en del sjældne fugle fra Sibirien til Europa i dette efterår.

sibiriskjernspurv2Allerede 2 dage efter sås den næste på Nordhavntippen i København, og den er indtil nu set mindst 12 forskellige steder i Danmark.
Her i Nordjylland blev den først fundet den 9/11 af Brian Ravnborg i det østlige havne og klitområde i Hirtshals, denne fugl er den mest stedfaste og stabile af de danske fund, da den har været der lige siden, og er senest set den 12. december.
Så det bliver spændende at se om den bytter Hirtshals ud med det centrale Kina, hvor den normalt skulle overvintre.

I Ansers artikel fortælles at Sverige indtil 2016 havde 9 fund af arten, men i 2016 kom den første den 6/10 og herefter har de haft mindst 70 individer, der er set.

Der er også en del fund i det sydlige Finland og nogle stykker er nået helt over til den Britiske østkyst.

Du kan se hele Ansers artikel på DOF Nords Fuglebibliotek, vi har åbent hver den første onsdag i måneden KL 10-12, se på hjemmesiden.

Poul Erik Sperling