Ser man det

Trane_fs_1

Foto: Flemming Sørensen

Oversomrende flokke af ikke-ynglende Trane er efterhånden et velkendt fænomen i Nordjylland. Bygholm Vejle, Gårdbo Sø, Hulsig Hede og Lille Vildmose er nogen af de kendte lokaliteter. Da antallet er jævnt stigende til langt ud på efteråret, har det været nærliggende at antage, at det var ungfugle med oprindelse i vores nordiske nabolande, som ikke havde taget helt op til den bestand de var rundet af og som i sensommeren fik selskab af artsfæller på returtræk fra nord. Dorte og Flemming Sørensen havde den 24. august held til at fotografere en farveringmærket Trane i Lille Vildmose. Via det tyske projekt “iCora” foreligger nu historien om dens bevægelser siden den blev ringmærket i Mecklenburg-Forpommeren den 18.06.13. Sammen med artsfællerne overvintrede den i Spanien, Ekstremadure og Andalusien, hvorfra den igen blev set i begyndelsen af april i Mecklenburg-Forpommeren for i juni at opholde sig i Nieder Saksen, og så den 24.08 går den sammen med andre Traner i Lille Vildmose. Ud fra en enkelt iagttagelse skal man være forsigtig med at slutte for meget, men den ringmærkede Trane i Lille Vildmose har næppe taget turen alene op fra Tyskland.

TL.