Sædgæs i Lundergård Mose

saedgaas_th

Foto: Thomas Heinicke

Den 1. marts  forlod en flok Sædgæs, deriblandt 4 fugle forsynet med sattelitsender Skotland, krydsede Nordsøen og landede i Lundergaard Mose syd for Blokhus. Fra projektets side blev der sendt mails ud til lokale nordjyder, men det lykkede ikke lige at finde gæssene, så konkusionen var, at de nok var fløjet videre. Det var de bare ikke. De seneste dage er de blevet genfundet i området, bl. a. af Flemming Ahlmann, som ovenikøbet fik taget et par billeder i katagorien dokufotos. Registreringen er interessant for lokaliteten er tilsyneladende ukendt som rasteplads for arten. DOFbasen har hidtil ikke rummet indtastninger af Sædgæs på dette sted. Gæssene er forsynet med grå halsringe med sorte tal. Der foregår i disse år et stort arbejde med at udrede den fåtallige nordskandinaviske ynglebestands trækmønster. Enhver observation af halsringmærkede gæs er værdifuld. Støder man på en halsringmærket gås, er det foruden DOFbasen en god idé at indtaste observationen på www.geese.org . De skotske gæs kan følges på http://wbms-ea.k-hosting.co.uk/carl/b3an.htm

TL