Så skal der tælles fugle

“Kære caretakere
Vi skal minde om, at ….”
Sådan starter et brev fra Thomas Vikstrøm, leder af caretakerprojektet til alle landets caretakere, hvori han opremser tider for optællinger af en række fokusarter. Lad dette være en opfordring til alle andre om ligeledes at medvirke ved at bidrage med indtastninger på DOFbasen.
     Efteråret, generel optællingstid for Sildemåde
     19-20 november, landsdækkende optælling af Pibesvane
     November-december, generel optællingstid for Gråand
     December, generel optællingstid for Alk og Søkonge
     24. december – 2. januar, optællingstid for Hætte- og Stormmåge på overnatningspladser