Så er der godt nyt om de nordjyske Kongeørne

Kongeoern_i_Tofte_Skov_2018Efter at der sidste år ikke kom nye kongeørneunger på vingerne, kan der i år meldes om fire ørneunger. Dertil kommer, at der også er etableret et nyt ynglepar, så der nu er fem kongeørnepar i Nordjylland/Danmark.

Det nye par, som etablerede sig i Hals Sønderskov, består af en ukendt adult hun samt en han, der blev udklækket i april 2015 i Høstemark Skov, og som nogle måneder senere fik påsat en GPS-sender. Parret byggede allerede rede i Hals Sønderskov sidste år og er lykkedes med at få en unge på vingerne i år.

Parret i Hals Nørreskov har igen fået to unger på vingerne, hvilket er sket tre gange tidligere og gør parret til det mest produktive med 15 unger siden 2006. Der er formentlig tale om de samme to fugle, der har været i skoven hele tiden. Parret byggede igen en ny rede – rede nummer ni, hvilket er ret usædvanligt.

I Store Vildmose mislykkedes ørnene med at få unger. Her blev det først på året efterhånden klart, at en af fuglene i parret var forsvundet. Der kom dog en ny hun til sent på foråret, men der blev efterfølgende ikke set tegn på, at der var unger i reden. Den 11. juli blev reden så undersøgt, og de bange anelser blev bekræftet. Der blev kun fundet et ubefrugtet æg i reden.

Unge_af_Kongeoern_i_Tofte_Skov_2018

I Lille Vildmose havde parret i Høstemark Skov heller ikke held med at yngle i år. Dette par er ellers det næstmest produktive, idet de har fået 14 unger på vinger siden 2002. Men i år blev der som sidste år kun fundet rester af æg. En skovmår mistænkes atter for at have forstyrret parret.

Derimod havde områdets andet ynglepar – parret i Tofte Skov – held med at opfostre en unge. Parret opgav ellers deres første redeområde i skoven, og selvom det tidligt blev klart, hvor de foretrak at opholde sig, så gik der lang tid, inden reden blev fundet. I Tofte Skov ses stadig ”enken” fra et tidligere ynglepar, hvorfra hannen blev fundet skudt i 2016.

En hununge fra Tofte Skov i 2015, som fik på sat en GPS-sender, har opholdt sig på forskellige lokalitet primært i Vendsyssel, det samme er gældende for en unge fra Hals Nørreskov i 2015. Den fik også påsat en GPS-sender, som dog ikke har fungeret.

Ungerne i Hals Nørreskov og Hals Sønderskov er blevet ringmærket.

Der er hermed kommet 41 kongeørneunger på vingerne siden 1999, hvor det første par med succes ynglede i Tofte Skov.

Som udtryk for at Danmark og Nordjylland for alvor er kommet med på “landkortet for Kongeørn” afholdes der Nordisk Kongeørn Symposium i dette efterår i Lille Vildmose. Herom mere inden længe.

Tekst: Tscherning Clausen
Fotos: Jan Skriver