Rovfugleguiden–en anmeldelse

imageRovfugleguiden af Lars Gejl. 306 sider. Gyldendal 2018.

349 kr i Naturbutikken.

I 2015 udsendte Lars Gejl bogen om Europas Vadefugle. Ud fra samme koncept, men i mindre format og i blødt omslag, følger han op med denne fine guide til Europas Rovfugle.

Bogen er baseret på talrige fine fotos af de 40 rovfuglearter, der yngler i Europa. Disse fotos er leveret af forfatteren og 40 andre fotografer, hvor af ca. halvdelen er danske.

I bogens første sider skal du forestille dig, at du selv er en rovfugl, der sidder som unge i en rede med et farefuldt liv foran dig. Nok en lidt alternativ måde at beskrive en rovfugls liv på – en anelse søgt måske. Herefter følger vigtige afsnit om blandt andet taxonomi inden bogens centrale del, som er en gennemgang af de 40 arter.

De fleste arter er tildelt seks sider ofte med 2-3 fotos til at præsentere arten i en typisk situation/biotop. Teksten til hver art er opdelt i afsnit om baggrunden for artens navn, jizz, forekomst, dragter, forvekslingsmuligheder, træk og biologi. Som rovfugleguide betragtet er hoveddelen dog de mange sammenlignende fotos med ledsagende tekst, der er udvalgt til at vise artens kendetegn i forskellige aldre/dragter. Anken mod fotoguides har tidligere været, at billederne ikke var gode nok samt ikke mindst, at de ofte ikke har været taget i direkte sammenlignelige situationer. I felthåndbøger/field-guides med tegninger tilstræbes det altid at illustrere den enkelte art, så væsentlige kendetegn er i fokus. Efterhånden er mængden af gode fotos dog så stor, så det er muligt i nogen/høj grad at kompensere for dette. Det er tilfældet her. De fleste arter er således illustreret med otte illustrative fotos af flyvende fugle i forskellige aldre og dragter. Visse arter, hvor dragtvariationen er stor som hos fx Musvåge og Hvepsevåge, er dog illustreret med op til det dobbelte antal. Hvert foto er ledsaget af pile, der påpeger vigtige kendetegn samt en kort, præcis tekst. Endvidere er at udvalgt antal arter illustreret yderligere i et afsluttende afsnit under overskriften ”Lookalikes” – altså et afsnit, hvor arter, der er svære at skelne fra hinanden, er sammenlignet. Det gælder fx Skrigeørne/Steppeørn/Kejserørn, Storfalke, Hede/Steppehøg med flere. Endelig er bag i bogen QR-koder til samtlige arter. Via disse kan man på sin smartphone høre stemmen hos den enkelte art. Det fungerer fint, men bagdelen er, at der kun er én optagelse pr. art, ligesom det ikke angives, hvad man hører – han/hun/unger eller?

image

Vel vidende at udbredelseskort for visse arter kan blive forældede, savner jeg alligevel disse, da de langt hurtigere end en tekst som i denne bog giver et indblik i en given arts udbredelse.

Alt i alt er der dog tale om en fornem udgivelse, hvor en grundig tekst underbygger glimrende fotos, der viser hvor langt man efterhånden er kommet i takt med udviklingen af bedre udstyr og dygtigere fotografer. Foretrækker man imidlertid en field-guide, illustreret med tegninger/akvareller, kan man ty til Klaus Malling Olsen og Carl Christian Toftes ”Rovfuglene i Felten” fra 2007.

Hans Christophersen