Ørne vinter-tælles januar 2017

Havørn Näsbyholm.jpgVintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. Vintertællingen af ørne er med til at give et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand.

Efter glenterne er vi klar med en ny chance for at komme ud i vinteren og lede efter nogle fugle. Vintertællingen af ørne foregår i weekenden 21. og 22. januar. I Vadehavsområdet er det samme weekend, som SVANA har gåse- og andetælling, men ørne, gæs og ænder færdes ofte de samme steder, så det skulle ikke være noget problem at tage begge tællinger for dem, der har tid og lyst til det. Vintertællingen af ørne – alle arter – er med til at give os et indtryk af bestandenes størrelse og sundhedstilstand. Der er i de sidste måneder af 2016 fundet flere døde ørne, hvor der grund til at frygte, at de er døde af fugleinfluenza, så resultatet af tællingen her i januar kan vise sig ekstra spændende.

Sidste år var tællingen plaget af en weekend med tæt tåge, og tallet blev lavere end i de foregående år med bare 291 havørne og ingen sete kongeørne, selv om vi godt ved, at der var flere rundt omkring i landet.

Kongeoern_ jagt

Vi bliver glade for alle de observationer af ørne, som vi får indtastet i Dofbasen i weekenden 21. og 22. januar. Husk venligst at skrive tidspunkter for observationerne med og helst også bare lette aldersbestemmelser. Tæl også helst midt på dagen for at undgå dobbelttællinger.

For Havørn: juvenil (sort næb, savtakkede regelmæssige vingebagkanter), immatur (ældre unge fugle) og adult (hvid hale, gult næb). Det gør det lettere for os at vurdere, om en ørn skal tælles med, eller den måske er genganger fra en anden observation.

For Kongeørn: Juvenil (hvid hale med mørkt endebånd, hvide pletter på vingerne), immatur (mellem juvenil og adult), adult (sorte og brune nuancer uden hvide felter)

Hvis det ikke er muligt at skrive en observation i Dofbasen, kan man også kontakte lederen af Projekt Ørn direkte:
Kim Skelmose, 27734070, gestaltskelmose@gmail.com

Eller koordinatoren for vintertællingen:
Ole Friis Larsen, 40918071, ofl@mail.tele.dk

Tekst: Ole Friis Larsen
Foto (Havørn): Børge Søndergård, (Kongeørn): Arkiv